Wydział Inwestycji w Biurze Polityki Zdrowotnej - zmiany z 2021-04-14 14:37:56
Powrót do projektu

Gimnastyka w wodzie i odnowa biologiczna dla seniorów z adaptacją dwóch szatni rodzinnych i damskiej na basenie KBR . "Muszelka"

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
KOMPLEKS BASENÓW REHABILITACYJNYCH "MUSZELKA" UL. BALKONOWA 2
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Aktywne i bezpieczne spędzenie spędzanie wolnego czasu po adaptacji dwóch szatni rodzinnych i szatni damskiej w kompleksie basenów rehabilitacyjnych "Muszelka" po przez poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne. Gimnastyka : gimnastyka w wodzie, ławeczki masujące, kaskady wodne, wanna whirpol.
Opis projektu:
Program aktywizacji seniorów poprzez aktywne spędzenie wolnego czasu oraz adaptacja dwóch szatni rodzinnych i szatni damskiej na terenie KBR "Muszelka" oraz adaptacja dwóch szatni rodzinnych i szatni damskiejbędącą jednostką organizacyjną Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek.

Zajęcia odbywać się będą trzy dwa razy w tygodniu w ustalone dni i godziny z kierownikiem pływalni. Obejmować będą 30 minutowe zajęcia gimnastyki w wodzie dla jednej grupy liczącej max. 15 osób oraz 50 z instruktorem oraz 60 minut do wykorzystania jako odnowa biologiczna na basenie rekreacyjnym , (kaskady wodne, ławeczki masujące oraz , wanna whirpol lub pływanie rekreacyjne w zależności od preferencji i potrzeb uczestników. Raz w tygodniu dla jednej grupy. Grup będzie cztery). Utworzone zostaną dwie tury (wiosenna i jesienna), w każdej turze 4 grupy liczące po 15 osób. Dla każdej z grup zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu (łącznie ok. 15 zajęć). Zajęcia realizowane będą w okresie marzec - grudzień 2022 r. z wyłączeniem dni świątecznych, ferii zimowych oraz okresu wakacji (lipiec - wrzesień). Rozpisane zostaną dwa nabory do projektu – wiosenny i jesienny (łącznie programem objętych zostanie 120 osób). Zapisy na podstawie pierwszeństwa zgłoszeń u wykonawcy programu, każda osoba będzie mogła uczęszczać tylko do jednej grupy, zapisy będą przeprowadzane dwukrotnie: na zajęcia wiosenne i drugi nabór na zajęcia jesienne. Osoby uczestniczące w zajęciach będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o dobrowolnym uczestnictwie w zajęciach i nie wnoszeniu roszczeń z tytułu negatywnych następstw wynikających z przedmiotowych zajęć. Adaptacja szatnia rodzinna dwa pomieszczenia, szatnia damska - wykonanie remontu podłóg: 1. SZATNIA RODZINNA 27 m kw. i cokół 22 mb. 2. SZATNIA RODZINNA 27 m kw. i cokół 22 mb. 3. SZATNIA DAMSKA 43 m kw. i cokół 40 mb, demontaż i montaż dwóch przegród WC, demontaż i montaż ścianki w szatni. Koszt adaptacji szatni to około 130.000 zł oraz aktywizacja seniorów 4 grupy to 40.000 zł. Program skierowany do osób powyżej 65 r.ż.

Adaptacja dwóch szatni rodzinnych (każda po 27 m2) oraz szatni damskiej (43 m2) polegać będzie przede wszystkim na wykonaniu remontu podłóg oraz innych niezbędnych robót, w tym m.in. organizacja zaplecza remontu zapewniająca ciągłość funkcjonowania obiektu, demontaż szafek i ścianek boksów przebieralni, zerwanie i utylizacja starych podłóg, osuszenie, gruntowanie powierzchni, przygotowanie do ułożenia nowej podłogi i cokołów, zastosowanie szybkowiążących materiałów (kleje, fugi, izolacja, taśmy uszczelniające) przeznaczonych dla techniki basenowej odpornych na środki chemiczne (chloraminy, chlor w wodzie basenowej przenoszony na stopach, środki dezynfekujące do powierzchni płaskich).
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Program ma na celu adaptację dwóch szatni rodzinnych i szatni damskiej oraz promowanie zdrowego stylu życia i integrację osób starszych w środowisku lokalnym poprzez aktywne spędzenie wolnego czasu. Projekt będzie również oddziaływał terapeutycznie: usprawni motorykę, przyczyniać się będzie do likwidacji stresu, przywróci chęć do życia, wypełni wolny czas.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Przeprowadzenie remontu trzech szatni, w tym wymiana podłóg i cokołów: 130.000 zł,

Oznakowanie szatni logo Budżetu Obywatelskiego: 1.600 zł,

Koszt wynajęcia basenu: 19.200 zł

Koszt instruktora: 12.800 zł

Koszt obsługi projektu: 4.800 zł

Koszt oznakowania (baner): 600 zł

Koszt plakatów: (2 serie po 300 szt.): 1.000 zł

Razem: 170.000 zł brutto.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
170 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki