Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji - zmiany z 2021-06-02 08:58:47
Powrót do projektu

Koncerty ambitnej muzyki popularnej w Powsinie.

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Kultury w Powsinie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Koncerty ambitnej muzyki popularnej w Powsinie, mające na celu przedstawienie mieszkańcom różnych wykonawców muzyki popularnej.
Opis projektu:
Projekt pn. Koncerty ambitnej muzyki popularnej w Powsinie to możliwość poznania przez mieszkańców Warszawy różnych wykonawców i stylów ambitnej muzyki popularnej na plenerowych koncertach młodych polskich wykonawców i gwiazd muzyki popularnej. Jest to rodzaj muzyki który ma wielu zwolenników i miłośników w Warszawie. Projekt przewiduje zorganizowanie dwóch koncertów w okresie czerwiec-wrzesień.

Koncerty będą miały formułę wstępu wolnego dla wszystkich chętnych. Dostosowanie projektu zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jako przykład proponujemy Mery Sposky, Dawid Podsiadło, Sanah

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ambitna muzyka popularna ma wielu zwolenników i miłośników w Warszawie, a realizacja projektu będzie zaspakajała ich oczekiwania i potrzeby w zakresie prezentacji tego rodzaju muzyki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt realizacji projektu obejmuje wynagrodzenie artystów, organizację sceny, informację i promocję w projekcie z uwzględnieniem oznakowania graficznego, koszty obsługi technicznej, porządkowej i księgowej, inne (w tym koszty uzyskania ewentualnych pozwoleń).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki