Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej - zmiany z 2021-04-21 09:17:50
Powrót do projektu

Kampania społeczna o charakterze edukacyjnym: "Pomóż powstrzymać katastrofę klimatyczną! Razem mamy moc!"

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ogólnomiejski
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Kampania społeczna o charakterze edukacyjnym mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat globalnego ocieplenia, wpłynięcie na zmiany postaw i zachowań oraz wykształcenie się norm społecznych, które będą mobilizowały do działań na rzecz ochrony klimatu. Mając odwagę zmienić nasze przyzwyczajenia możemy pomóc uratować naszą planetę i naszą przyszłość. Zmieniając siebie będziemy mieli więcej odwagi i sił, żeby naciskać na zmianę systemu.
Opis projektu:
Kompleksowa kampania społeczna będzie miała miejsce w przestrzeni miejskiej oraz w internecie i będzie skierowana do wszystkich mieszkańców Warszawy. Będzie miała na celu wykreowanie trendu na zmniejszanie indywidualnego śladu węglowego dzięki zwiększaniu świadomości warszawiaków na temat globalnego ocieplenia, ryzyka katastrofy klimatycznej oraz koniecznych działań na rzecz spowolnienia zmian klimatu.

W związku z tym, że w kampanii będzie kładziony nacisk na redukcję indywidualnego śladu węglowego oraz na praktyczne wskazówki, kampania przyczyni się do wzrostu motywacji mieszkańców do angażowania się w konieczne zmiany nawyków i stylu życia oraz wpłynie na podejmowanie świadomych decyzji (obywatelskich, konsumenckich) oraz na wzrost poparcia i zaangażowania w akcje i inicjatywy na rzecz spowolnienia zmian klimatu oraz adaptacji do ich skutków.

Czas trwania kampanii: 6 miesięcy

Zakres kampanii: kampania promocyjno-edukacyjna w przestrzeni publicznej oraz w internecie, poprzedzona konkursem na znak graficzny i plakat, będzie podzielona na 4 etapy tematyczne. Każdy etap kampanii będzie dotyczył innego aspektu redukcji śladu węglowego (konsumpcja, transport, efektywność energetyczna, zieleń i woda). Plakat, znak graficzny oraz główne hasło nie będą się zmieniały w trakcie kampanii, zmianie będzie ulegała treść szczegółowych komunikatów, w zależności od tematycznego etapu kampanii.

Przebieg kampanii:

1. Stworzenie profilu kampanii na Facebooku oraz na dodatkowym kanale mediów społecznościowych oraz hasztagu i nakładki na zdjęcia profilowe.

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na znak graficzny i plakat kampanii:

- Przygotowanie regulaminu konkursu.

- Akcja w mediach społecznościowych promująca ogłoszenie konkursu.

- Dotarcie z informacją bezpośrednią nt. konkursu do szkół i uczelni plastycznych.

- Wyłonienie laureatów konkursu oraz zwycięzcy.

- Zorganizowanie i nagłośnienie w mediach społecznościowych wydarzenia mającego na celu nagrodzenie zwycięzcy.

3. Przygotowanie 4 spotów, po jednym tematycznym spocie na każdy etap kampanii. Każdy z nich będzie dotyczył innego aspektu śladu węglowego (konsumpcja, transport, efektywność energetyczna, zieleń i woda). Znak graficzny (wyłoniony w konkursie) oraz główne hasło (nawołujące do zmniejszania indywidualnego śladu węglowego) nie będą się zmieniały w trakcie kampanii, zmianom będą ulegały treści szczegółowych komunikatów, w zależności od tematycznego etapu kampanii.

Spoty będą emitowane na 10 nośnikach Digital Signage (wielkoformatowe ekrany) w centrum miasta, w pojazdach komunikacji miejskiej - ok. 1 500 ekranów oraz w internecie. Ilość wyświetleń będzie zależała od bieżących cen obowiązujących i ustalona w momencie podpisania umowy na realizację kampanii.

4. Produkcja 400 plakatów reklamowych (na bazie projektu, który wygrał w konkursie) w 4 wariantach - po 100 do każdego etapu kampanii (różnice będą miały miejsce tylko w szczegółowym komunikacie na plakacie, w zależności od tematycznego etapu kampanii) oraz umieszczenie ich na nośnikach- 20 lokalizacji w centralnych dzielnicach miasta oraz w innych miejscach, w zależności od możliwości (przystankach komunikacji miejskiej).

5. Kampania w Internecie polegająca na:

- Prowadzeniu profili w mediach społecznościowych (Facebook, dodatkowy kanał mediów społecznościowych).

- Publikacji i promowaniu spotów kampanii w Internecie (profile społecznościowe, Youtube).

- Publikacji i promowaniu materiałów edukacyjnych z informacjami nt. zmiany klimatu oraz poradami dotyczącymi tego, jak redukować indywidualny ślad węglowy.

- Uruchamianie i moderowanie dyskusji w mediach społecznościowych nt. działań, pomysłów i dobrych praktyk dotyczących redukcji indywidualnego śladu węglowego.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ślad węglowy - jest to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie C02. Jak wiemy gazy cieplarniane coraz bardziej ograniczają wypromieniowywanie ciepła w kosmos. A my niemiłosiernie dokładamy się do ich wzrostu, przyczyniając się do ocieplenia klimatu /Kryzys klimatyczny/ Obniżając swój ślad węglowy, robiąc indywidualny wysiłek nabieramy nie tylko świadomości naszego wpływu na klimat, środowisko, ale przestajemy być klientami niektórych dziedzin przemysłu, przyczyniając się do ich zanikania lub przekształcania. Nabieramy też pewnej mocy, siły, pewności przekonań pozwalających nam naciskać na odgórne zmiany systemowe. Głosujemy na osoby mające program zgodny z naszymi wartościami. Może to górnolotne myślenie, ale uważam, że starając się obniżyć swój ślad węglowy będziemy uważniejszymi obserwatorami świata przyrody, będziemy bardziej doceniać dostęp do czystego powietrza, do wody, do żyznej gleby i mieć większą moc, aby o to już grupowo walczyć. Zacznijmy od siebie i działajmy razem, są nas miliony. Mamy moc!

Skutki realizacji

Dzięki długotrwałej 6-miesięcznej kampanii społecznej o charakterze edukacyjnym przeprowadzanej za pomocą różnorodnych środków przekazu, mającej miejsce zarówno w przestrzeni miejskiej (ekrany, plakaty), jak też w Internecie (media społecznościowe, serwisy) wzrośnie świadomość i wiedza mieszkańców Warszawy na temat globalnego ocieplenia, ryzyka katastrofy klimatycznej oraz koniecznych działań do podjęcia na rzecz spowolnienia zmian klimatu oraz adaptacji do ich skutków. W związku z tym, że w kampanii będzie kładziony nacisk na redukcję indywidualnego śladu węglowego oraz na praktyczne wskazówki, kampania przyczyni się do wzrostu motywacji mieszkańców do angażowania się w konieczne zmiany indywidualnych nawyków i stylu życia oraz wpłynie na podejmowanie świadomych decyzji (obywatelskich, konsumenckich) oraz wzrost poparcia i zaangażowania w akcje i inicjatywy na rzecz spowolnienia zmian klimatu oraz adaptacji do ich skutków.

Dzięki temu, że projekt zacznie się od konkursu plastycznego na plakat i znak graficzny kampanii, wpłynie ona również na rozwój współpracy i konsolidację różnych środowisk: artystów, uczniów szkół i uczelni plastycznych, aktywistów miejskich i środowiskowych.

Nasze działania maja sens, mamy wpływ, każdy z Nas może coś zrobić! Mamy moc!Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Całkowity koszt projektu: 575 000,- złW tym:

Konkurs na znak graficzny oraz plakat (organizacja, komunikacja, nagrody): 42500,-

Wydruk plakatów i produkcja spotów: 84900 ,-

Kampania w przestrzeni miejskiej (plakaty na nośnikach, spoty na nośnikach digital signage, spoty w komunikacji miejskiej): 336700,-

Kampania w Internecie (obsługa graficzna, planowanie i emisja spotów i materiałów graficznych, obsługa social media i PR): 110900,-

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
575 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki