Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej - zmiany z 2021-03-09 10:25:09
Powrót do projektu

Poznajemy Szpital Południowy. Zdrowa Sobota w Szpitalu Południowym

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
ogólnomiejski
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szpital Południowy, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Szpital Południowy jest nowym szpitalem na zdrowotnej mapie Warszawy, który będzie służył mieszkańcom południowej części metropolii, w tym Ursynowa. Celem projektu jest przedstawienie szpitala i pracujących w nim specjalistów mieszkańcom dzielnicy. Podczas „Południowego Pikniku Medycznego” można będzie zapoznać się z historią budowy szpitala, jego specjalizacjami i funkcjonowaniem, a także dowiedzieć się jak lepiej zadbać o zdrowie.
Opis projektu:
Nowy szpital na Ursynowie znacznie polepszy dostęp mieszkańców do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Znajdą się w nim m.in. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) oraz oddziały specjalistyczne, m.in. internistyczny, neurologiczny, okulistyczny, laryngologiczny, ortopedyczny i ginekologiczno – położniczy. W przychodni przyszpitalnej pacjenci skorzystają z poradni profilaktyki pierwotnej i wtórnej, okulistycznej, gastroenterologicznej i alergologicznej, proktologicznej czy chirurgicznej, a także rehabilitacji.

Celem projektu jest przedstawienie Szpitala Południowego mieszkańcom i zwrócenie uwagi mieszkańców Ursynowa na znaczenie profilaktyki zdrowotnej oraz regularnej diagnostyki w kierunku chorób dotykających znaczna część populacji Warszawy – zwłaszcza związanych z udarami, chorobami wzroku i słuchu czy chorobami, które prowadzą do osłabienia kości i złamań.

Na projekt złożą się:

• Wydanie broszury – planu Szpitala Południowego przedstawiającego historię jego budowy oraz mieszczące się w budynku szpitala poradnie i oddziały oraz kluczowych medyków pracujących w szpitalu

• Organizacja Południowego Pikniku Medycznego, którego gośćmi będzie personel lekarski i pielęgniarski szpitala oraz mieszkańcy dzielnicy, którzy w ten sposób będą mogli poznać pracowników szpitala

• Organizacja podczas Południowego Pikniku Medycznego prezentacji i prelekcji dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, regularnych badań diagnostycznych oraz szczepień

• Organizacja stanowisk na których możliwe będzie dokonanie badań – wydolności i pojemności płuc (spirometria), pomiaru cukru we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego, EKG, konsultacje dietetycznych i innych

• „Szpital od kulis” – możliwość obejrzenia części szpitala w formie zorganizowanej wycieczki

• Doposażenie Szpitala Południowego w densytometr – aparat rentgenowski umożliwiający badanie gęstości kości, stosowany w profilaktyce osteoporozy.Projekt jest adresowany do mieszkańców dzielnicy Ursynów w różnym wieku, którzy będą mogli wziąć bezpłatny udział we wszystkich elementach Pikniku. Informacja o Pikniku będzie dystrybuowana za pośrednictwem lokalnych mediów oraz mediów społecznościowych oraz ulotek rozdawanych mieszkańcom w dzielnicy. Projekt zostanie zrealizowany w terminie uzgodnionym z dyrekcją Szpitala, na jego terenie (ul. Indiry Gandhi 14 / ul. Rotmistrza Pileckiego 99), w wybrana sobotę w miesiącu maju lub czerwcu 2022 r. Z zakupionego na potrzeby działalności szpitala sprzętu będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy miasta, a także mieszkańcy Ursynowa, szczególnie seniorzy.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Szpital Południowy jest ważną inwestycją dla dzielnicy, a „Sobota ze Szpitalem Południowym” będzie dla mieszkańców dzielnicy w różnym wieku okazją do bliższego poznania szpitala oraz „oswojenia go” jako ważnego punktu na mapie dzielnicy. Poznanie specjalizacji i oferty szpitala pozwoli mieszkańcom zorientować się w tym, jakiego rodzaju porady i usługi zdrowotne mogą otrzymać w ramach prowadzonych w szpitalu poradni oraz na jaką pomoc mogą liczyć w przypadku poważnych powikłań zdrowotnych.

Prowadzone podczas „Zdrowej Soboty w Szpitalu Południowym” wykłady medyczne pozwolą zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cywilizacyjnych.

Zakup sprzętu sfinansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego i przekazanie go szpitalowi podkreśli bliski związek mieszkańców dzielnicy ze zlokalizowanym w dzielnicy szpitalem, a także pozwoli na prowadzenie w Szpitalu Południowym badań w zakresie profilaktyki osteoporozy. Badanie densytometryczne określa stopień ubytku kości i pozwala stwierdzić stopień zagrożenia lub zaawansowania osteoporozy, nazywanej "cichym złodziejem" – choroby, która dotyka osób starszych i "okrada" system kostny z minerałów. Osteoporoza jest chorobą społeczną występującą aż u 10% populacji, w tym u 33% kobiet po 50 roku życia, a jej czynnikami ryzyka są m.in. wczesna menopauza (przed 45 r.ż.), wiek, występowanie osteoporozy w rodzinie (złamania u matki), niska podaż wapnia w diecie, palenie papierosów, nadużywanie alkoholu i kawy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • mieszkańcy Ursynowa

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
240 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki