Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji - zmiany z 2021-04-16 13:06:45
Powrót do projektu

Senior – sprawne ciało - zajęcia sportowe

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Trening Funkcjonalno-Gimnastyczny na sali, siłownia oraz warsztaty dla Seniora. Miejsce prowadzenia zajęć: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji "Twoje Centrum Aktywności" przy ul. Hirszfelda 11

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Seniorze zadbaj o siebie ćwicząc pod okiem instruktora w przyjaznym gronie. Możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego i spotkania ciekawych ludzi.
Opis projektu:
Miejsce prowadzenia zajęć: UCSiR „Twoje Centrum Aktywności” przy ul. Hirszfelda 11

Potencjalni odbiorcy projektu: osoby w wieku 55+

Zajęcia z Treningu Funkcjonalno-Gimnastycznego w dwóch edycjach: od stycznia do czerwca i od września do grudnia (10 miesięcy) z wyłączeniem dni i okresów świątecznych od pn.-pt. w godz. od 9.00 – 17.00 (8 zajęć)

Czas trwania zajęć to 55 minut.

Warunkiem udziału w zajęciach będzie deklaracja zapisu do dwóch wybranych grup, złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w ćwiczeniach ogólnorozwojowych oraz akceptacja regulaminu obiektu i organizacji zajęć. Ilość uczestników w jednej grupie - 15– 15. Zapisy do grup odbędą się w styczniu 2022 r. W sytuacji gdy lista chętnych do danej grupy zajęć nie przekroczy limitu uczestników zajęć – grupa zostanie utworzona automatycznie. W sytuacji gdy lista chętnych do danej grupy przekroczy limit uczestników – przeprowadzone zostanie losowanie. Osoby niewylosowane do wybranej grupy będą mogły zapisać się na listę rezerwową zaczynając od dnia pierwszych zajęć w styczniu 2022 r. Do Programu będzie można przystąpić w dowolnym momencie, jeśli po zapisach oraz losowaniu będą jeszcze wolne miejsca w grupach.Siłownia dla seniora dostępna od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia (10 miesięcy) od pn.-pt. w godz. od 17.00 – 21.00 z wyłączeniem dni i okresów świątecznych. Warunkiem korzystania z słowni będzie deklaracja chęci korzystania z niej, złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań do treningu na siłowni oraz akceptacja regulaminu obiektu i organizacji zajęć. Zapisy odbędą się w styczniu 2022 r. Do Programu będzie można przystąpić w dowolnym momencie, jeśli będą jeszcze wolne miejsca.Warsztaty dla seniora:

Od stycznia do czerwca i od września do grudnia, w każdą druga trzecią sobotę miesiąca dla seniorów organizowane będą warsztaty o tematyce prozdrowotnej (prowadzone przez doradcę żywieniowego, rehabilitanta itp.). W sumie odbędzie się 10 spotkań. Ilość uczestników podczas jednych warsztatów – 25. Zapisy na warsztaty będą ruszały na tydzień przed ich terminem.Informacja o rekrutacji będzie zamieszczona w lokalnej prasie i , na stronie Ratusza, w obiektach oraz stronie UCSiR.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Seniorzy czują się wykluczeni, nie korzystają z siłowni. Ten projekt to zmieni. To nie tylko zadbanie o sprawne ciało, ale także o dobre samopoczucie i możliwość nawiązania przyjaźni.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt instruktora gimnastyki na sali – 1624 zajęcia x 80100,00 zł = 129 920162 400,00 zł

Koszt sali wielofunkcyjnej – 1624 godziny x 50,00 zł = 81 200,00 zł

Koszt wstępu na siłownię – 812 godzin x 5 wejść x 10 ,00 zł = 40 600,00 zł

Koszt warsztatów o tematyce ogólno zdrowotnej dla seniora – 10 spotkań x 500,00 zł = 5 000,00 zł

Koszty promocji – 2 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 258 720291 200,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 258 720
291 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki