Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-03-17 09:00:19
Powrót do projektu

Jana Pawła II - druga strona rowerowa

status:


Żeby stworzyć możliwość ciągłej jazdy na rowerze po drugiej stronie osiedlowej obwodnicy - bez zjeżdżania na jezdnię, bez zsiadania i przeprowadzania roweru przez pasy, bez przenoszenia go przez trawniki - wystarczy połączyć istniejące uliczki krótkimi łącznikami i wyznaczyć przejazdy dla rowerów. Skoro to takie proste, to wreszcie trzeba to zrobić!

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.239372491837
szerokość geograficzna: 52.215870244063

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Jana Pawła II - między rondami Macierowe Bagno i Miłosna, z przejazdem wokół ronda Pohulanka

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica w gestii Zarządu Dróg Miejskich, wszystkie działki na tym odcinku są własnością miasta albo Skarbu Państwa.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • inni

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Wzdłuż ulicy Jana Pawła II prawie na całej długości są boczne uliczki. Służą one do obsługi posesji - pełnią funkcje serwisowe, dojazdowe lub postojowe. Założeniem projektu jest to, że ruch rowerowy na tych uliczkach może odbywać się na zasadach ogólnych (bez dodatkowego oznakowania). Pomiędzy tymi uliczkami trzeba wybudować (albo tylko wyznaczyć) ścieżki rowerowe oraz przejazdy przez przecznice. Zależnie od potrzeb lub możliwości technicznych, pod względem formalnym będą to:

- wydzielone drogi dla rowerów (oznaczone znakami C-13, tj. z symbolem roweru),

- ciągi pieszo rowerowe z oddzielnymi częściami dla pieszych i rowerów (oznaczone znakami C-13|C-16, tj. z symbolami pieszych i roweru oddzielonymi kreską pionową), albo

- wspólne drogi dla pieszych rowerów (tzw. ciągi pieszo-rowerowe, oznaczone znakami C-13/C-16, tj. z symbolami pieszych i roweru oddzielonymi kreską poziomą).

Tam, gdzie to możliwe (generalnie - na odcinkach dłuższych niż kilka metrów), nowe ścieżki będą asfaltowe. Pozostałe fragmenty będą przebudowane albo dobudowane z kostki brukowej. Wszędzie, gdzie obecnie znajdują się wysokie krawężniki przebiegające w poprzek utworzonej trasy rowerowej, będą one przebudowane (obniżone) dla zachowania gładkiego przejazdu (maksymalny uskok - 0.5cm, kąt nachylenia nie większy niż 10 stopni).

Do bezpiecznego przejeżdżania przez niektóre ulice prostopadłe do Jana Pawła II niezbędne są przejazdy dla rowerów. Będą one wyznaczane (malowane) obok istniejących przejść dla pieszych. Niektóre przejścia trzeba zwęzić, ale nigdzie nie będą one węższe od prowadzącego do nich chodnika. W kilku miejscach przez przecznice będzie się przejeżdżać wyjeżdżając bezpośrednio z parkingów - tak, jak robią to inne pojazdy, ewentualnie wjeżdżając na biegnącą dalej ścieżkę rowerową (w przeciwnym kierunku, ze ścieżki na jezdnię, trzeba się włączyć do ruchu ogólnego i - po przejechaniu w poprzek jezdni - kontynuować jazdę uliczką serwisową). Wjazdy na ścieżki muszą być zabezpieczone słupkami blokującymi. Słupki powinny być odblaskowe i otoczone liniami krawędziowymi.

Szczegóły proponowanych rozwiązań są opisane w załączniku nr 1.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Niewielkim kosztem można zdecydowanie ułatwić jazdę na rowerach wzdłuż ulicy Jana Pawła II. Ścieżka rowerowa może powstać przy odcinku najbardziej obciążonym lokalnym ruchem samochodowym, który - dodatkowo - w 2017 roku będzie naturalnym łącznikiem między nowym tunelem w Międzylesiu a szosą lubelską.

Jest ciąg pieszo-rowerowy po południowej stronie, ale ani przy dojazdach na krótkich odcinkach (między posesjami, punktami handlu i usług), ani przy przejazdach przez całe osiedle nie jest to ścieżka dość atrakcyjna, aby na nią dwukrotnie przejeżdżać w poprzek ulicy. Takie przejazdy są zresztą najbardziej niebezpiecznie. Dlatego druga strona ulicy Jana Pawła II też musi stać się rowerowa!


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszty jednostkowe: drogi dla rowerów - 160 zł / m2; przebrukowanie krawężnika - 100 zł/mb; ustawienie nowego znaku - 300 zł; słupek blokujący - 150 zł; oznakowanie poziome (starcie albo malowanie, dla większych powierzchni) - 25 zł/m2.

Szczegółowe wyliczenia kosztów prac budowlanych i organizacji ruchu - wg załącznika; łącznie 82 460 zł.

Dodatkowo wartość wszystkich prac projektowych przyjęto na ok. 10000 zł.


Całkowity koszt projektu: 92 460,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki