Autor projektu - zmiany z 2022-01-23 20:16:49
Powrót do projektu

Zielone podwórka dla Pragi

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
podwórko Środkowa / Strzelecka (w zależności od kosztorysu innych lokalizacji - co najmniej działki nr 67/2 i 13/3 z obrębu 41304), działka nr 14/8 z obrębu 41407, pomiędzy ulicami Bronisława Wieczorkiewicza / Brzeska 4, ulica Michałowska/Łochowska - obręb nr 41402, działka 29, ul. Kłopotowskiego/Okrzei - obręb 41504, działki 108/3, 108/4, 75/2
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni rekreacyjnych z drzewami, krzewami i niską roślinnością. Wybrane podwórka (Wieczorkiewicza, Strzelecka/Środkowa, Michałowska/Łochowska, Okrzei/Kłopotowskiego) wymagają zagospodarowania zaniedbanych przestrzeni w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócenia zieleni w miejscach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana.
Opis projektu:
Projekt przewiduje urządzenie przestrzeni – zielonych podwórek z roślinnością - w miejscach o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć okolicznych osiedli. W projekcie przewidziano działania w kilku obszarach dzielnicy - przy ulicach Środkowej / Strzeleckiej, Wieczorkiewicza, Michałowskiej/Łochowskiej oraz Okrzei/Kłopotowskiego.Podwórko przy ulicy Wieczorkiewicza - wybrana działka zlokalizowana jest w okolicy Domu Dziennego Pobytu Zespołu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Praga Północ, a także kamienic objętych programem rewitalizacji oraz nowych budynków mieszkalnych, których mieszkańcy nie mają w bezpośrednim sąsiedztwie zielonego skweru. Dlatego urządzenie tego typu miejsca w tej lokalizacji będzie odpowiadało potrzebom wielu grup mieszkańców. Obecnie grunt zgłoszony do projektu wykorzystywany jest jako „dziki parking”, a jego stan jest opłakany – teren jest zaniedbany, nawierzchnia jest nierówna, co powoduje zaleganie wody przy większych opadach. W trosce o potrzeby mieszkańców w różnym wieku, projekt przewiduje urządzenie skweru charakteryzującego się dużą różnorodnością, składającego się z: placu zabaw, łąki kwietnej, rabaty kwiatowej oraz trawnika. Projekt przewiduje również nasadzenie nowych drzew i krzewów, a także wytyczenie alejek oraz ustawienie ławek warszawskich z oparciem, zadaszonych koszy na śmieci i latarni parkowych.

Podwórko Środkowa / Strzelecka - w okolicy wyremontowanego niedawno pałacyku Konopackiego razi zdegradowana przestrzeń podwórka, które zmieniło się w dziki parking pokryty po każdym deszczu ogromnymi kałużami. Celem projektu jest zapoczątkowanie zmian w tej przestrzeni. Zakłada on dosadzenie niskiej roślinności, dostawienie ławek warszawskich, zadaszonego kosza na śmieci i stojaków rowerowych. Ze względu na skalę zaniedbań i duży obszar podwórka w procesie weryfikacji zostanie określony dokładny zakres prac w zależności od ostatecznego całościowego kosztorysu projektu. Minimalny teren, który powinien zostać wyremontowany, to fragment podwórka od parkingu za budynkiem Środkowa 17 do komórek lokatorskich pod budynkiem Strzelecka 5.

Podwórko Michałowska - projekt dotyczy terenu między końcem ulicy Michałowskiej a ulicą Łochowską, który obecnie pokryty jest w części niepielęgnowaną i zaniedbaną roślinnością, a w części dzikim parkingiem. Projekt zakłada wytyczenie na niezagospodarowanym terenie pomiędzy ul. Michałowską a Zachariasza oświetlonego i utwardzonego przejścia, wytyczenie czterech miejsc parkingowych z kratki betonowej lub kratki typu ekoraster przed stacją transformatorową oraz śmietnikiem, zapewnienie utwardzonego dojazdu z kratki betonowej lub ekoraster do garaży i miejsc parkingowych, wysianie trawy w otworach kratki, wydzielenie osłoniętej i ogrodzonej (np. za pomocą ażurowej konstrukcji obsadzonej zimozielonym bluszczem) przestrzeni na kontenery na śmieci oraz gabaryty (między stacją transformatorową a kamienicą Łochowska 52), zagospodarowanie pozostałej części terenu przed kamienicą pod przestrzeń pieszą; (z nawierzchnią utwardzoną, np. tworzywem mineralnym lub kostką) oraz misy na zieleń obsadzone zimozielonymi krzewami lub rabaty bylinowe, ustawienie dwóch ławek i dwóch zadaszonych koszy na śmieci obok części przeznaczonej pod zieleń w sposób uniemożliwiający zajmowanie jej przez parkujące samochody, posadzenie żywopłotów oddzielających część parkingową od pieszej. Należy odpowiednio zabezpieczyć teren parkingowy na czas ukorzeniania się wysianej trawy.Podwórko Okrzei / Kłopotowskiego - zdegradowane obecnie podwórko wymaga wymiany starej nawierzchni asfaltowej na nową nawierzchnię mineralną. Oprócz tego należy wprowadzić nowe nasadzenia w postaci drzew i krzewów, zamontować 2-3 stojaki rowerowe, zadaszony kosz na śmieci oraz ławkę typu warszawskiego.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych. Z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:

- poprawa dostępności terenów zielonych,

- poprawa estetyki terenów publicznych,

- poprawa jakości powietrza,

- lepsze zagospodarowanie zaniedbanych działek,

- integracja społeczności lokalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
525 880,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Okrzei_Kłopotowskiego.jpg
 • Strzelecka_Środkowa.jpg
 • Michałowska_Łochowska.jpg
 • Wieczorkiewicza.PNG