Zarząd Praskich Terenów Publicznych - zmiany z 2022-04-25 14:38:16
Powrót do projektu

Zielone podwórka dla Pragi - OkrzeiKłopotowskiego/Okrzei, Strzelecka, MichałowskaŚrodkowa/Strzelecka

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
podwórko terenu posesji przy ul. Środkowej 17 oraz ul. Strzeleckiej 7/9 (Środkowa / Strzelecka) w rejonie działek nr 67/2 i 13/3 z obrębu 41304, posesja przy ul. Łochowskiej 52 (Michałowska/Łochowska) - obręb nr 41402, działka 29, teren posesji przy ul. Kłopotowskiego 4 (Kłopotowskiego/Okrzei) - obręb 41504, działki 108/3, 108/4, 75/2
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych przestrzeni rekreacyjnych z krzewami i niską roślinnością. Wybrane podwórka (Strzelecka/Środkowa, Michałowska/Łochowska, Okrzei/Kłopotowskiego) wymagają zagospodarowania zaniedbanych przestrzeni w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni, lub przywrócenia zieleni w miejscach, gdzie w ciągu ostatnich lat została zabetonowana.
Opis projektu:
Projekt przewiduje urządzenie przestrzeni – zielonych podwórek z roślinnością - w miejscach o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć okolicznych osiedli. W projekcie przewidziano działania w kilku obszarach dzielnicy - przy ulicach Środkowej / Strzeleckiej , Michałowskiej/Łochowskiej oraz Okrzei/Kłopotowskiego.Podwórko Środkowa / Strzelecka - w okolicy wyremontowanego niedawno pałacyku Konopackiego razi zdegradowana przestrzeń podwórka, które zmieniło się w dziki parking pokryty po każdym deszczu ogromnymi kałużami. Celem projektu jest zapoczątkowanie zmian w tej przestrzeni. Zakłada on dosadzenie niskiej roślinności, dostawienie ławek warszawskich, zadaszonego kosza na śmieci. Podwórko Michałowska - projekt dotyczy terenu między końcem ulicy Michałowskiej a ulicą Łochowską (teren posesji przy ul. Łochowskiej 52), który obecnie pokryty jest w części niepielęgnowaną i zaniedbaną roślinnością a w części dzikim parkingiem. Projekt zakłada wytyczenie na niezagospodarowanym terenie wydzielenie osłoniętej i ogrodzonej (np. za pomocą ażurowej konstrukcji obsadzonej zimozielonym bluszczem) przestrzeni na kontenery na śmieci oraz gabaryty (między stacją transformatorową a kamienicą Łochowska 52), zagospodarowanie pozostałej części terenu przed kamienicą pod przestrzeń pieszą oraz misy na zieleń obsadzone zimozielonymi krzewami lub rabaty bylinowe, ustawienie dwóch ławek i dwóch zadaszonych koszy na śmieci obok części przeznaczonej pod zieleń w sposób uniemożliwiający zajmowanie jej przez parkujące samochody, posadzenie żywopłotów oddzielających część parkingową od pieszej.Podwórko Okrzei / Kłopotowskiego (posesja przy ul. Kłopotowskiego 4) - zdegradowane obecnie podwórko wymaga wymiany starej nawierzchni asfaltowej na nową nawierzchnię mineralną. Oprócz tego należy wprowadzić nowe nasadzenia w postaci drzewa i krzewów, zamontować zadaszony kosz na śmieci oraz ławkę typu warszawskiego.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych. Z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:

- poprawa dostępności terenów zielonych,

- poprawa estetyki terenów publicznych,

- poprawa jakości powietrza,

- lepsze zagospodarowanie zaniedbanych działek,

- integracja społeczności lokalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1 opracowanie graficzne 2 podwórek2 Podwórko Środkowa/Strzelecka

demontaż i utylizacja asfaltu z centralnego fragmentu podwórka, oraz innych el.

wymiana zdegradowanej nawierzchni glebowej,

wprowadzenia rabat bylinowych (wraz z ogrodzeniem tymczasowym),

wprowadzenie krzewów żywopłotowych (wraz z ogrodzeniem tymczasowym),

posadzenie ok 3 szt drzew

ławka warszawska ok. 2 szt.,

kosze na śmieci ok. 2 szt.,

oznakowanie budżetu obywatelskiego,

4 Podwórko przy ul. Kłopotowskiego 4

demontaż oraz utylizacja asfaltu,

nawierzchnia przepuszczalna

wymiana zdegradowanej nawierzchni glebowej,

ławka warszawska ok. 2 szt.,

kosze na śmieci ok. 2 szt.,

drzewa ozdobne ok. 2 szt.

wprowadzenia rabat bylinowych (wraz z ogrodzeniem tymczasowym),

oznakowanie budżetu obywatelskiego,

demontaż starych elementów architektonicznych wraz z ich utylizacją,łącznie 525 880,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
525 880,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Okrzei_Kłopotowskiego.jpg
  • Strzelecka_Środkowa.jpg.jpg