Autor projektu - zmiany z 2022-01-17 15:50:52
Powrót do projektu

W zdrowym ciele zdrowy duch! Siłownie plenerowe w Ursusie

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skrzyżowanie ul. Dyrekcyjnej i Herbu Oksza.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada budowę placu do kalisteniki i street workoutu w miejscu planowanego skweru miejskiego na skrzyżowaniu ulic Herbu Oksza i Dyrekcyjnej, niedaleko stacji PKP Ursus.
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę placu do kalisteniki i street workoutu w miejscu planowanego skweru miejskiego na skrzyżowaniu ulic Herbu Oksza i Dyrekcyjnej. Projekt zakłada także uporządkowanie części przestrzeni terenu zielonego oraz doposażenie go w niezbędną do dojścia alejkę, kosz na śmieci, stojak dla rowerów i tym podobne elementy małej architektury.Siłownia powinna zawierać drążki do kalisteniki oraz zaawansowane urządzenia do Street Workoutu z obciążeniami i możliwością użycia przez osoby niepełnosprawne (przykłady w dokumentacji zdjęciowej). Nawierzchnia dookoła urządzeń powinna pozwolić na dojście do nich osobom z ograniczeniami ruchowymi.Jeżeli miejsce wskazane w projekcie będzie niedostępne, możliwe jest wskazanie zastępczego terenu, najlepiej dobrze skomunikowanego z pozostałymi częściami dzielnicy, aby zapewnić dostępność dla wszystkich mieszkańców Ursusa.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dodatkowa oferta rekreacyjno-sportowa dla mieszkańców Ursusa oraz częściowe uporządkowanie terenu zielonego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • sport
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25
199 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • silownie_1.jpg
  • silownie_2.jpg