Autor projektu - zmiany z 2022-01-25 19:40:52
Powrót do projektu

Parki kieszonkowe dla Pragi - metro Szwedzka, Grodzieńska, Równa

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
dziki parking Szwedzka/Strzelecka - obręb 41301, działki 77/1, 77/2 

teren zieleni przy skrzyżowaniu ul. Kosmowskiej i Grodzieńskiej, który przed wygordzeniem kłodami służył za dziki parking Grodzieńskiej 34 - obręb 41401, działka 30

teren zieleni przy ul. Równej od strony Czynszowej - obręb 41305, działki 59/3 oraz 81/1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie zielonych enklaw bioróżnorodnosci pomiędzy ścisłymi zabudowaniami. Przebudowie poddane zostaną tereny dotychczas zaniedbane,o potencjale do pełnienia funkcji rekreacyjnej dla mieszkańców i mieszkanek dzielnicy.
Praga-Północ cierpi na brak atrakcyjnych skwerów między kamienicami, a Park Praski czy Michałowski z niektórych części dzielnicy są po prostu daleko. Dlatego proponujemy nowe skwery: jeden na rogu Szwedzkiej i Strzeleckiej przy wyjściu z Metro Szwedzka, drugi przy ul. Grodzieńskiej 34, a trzeci przy ul. Równej (od Czynszowej).
Opis projektu:
Praga-Północ cierpi na brak atrakcyjnych skwerów między kamienicami, a Park Praski czy Michałowski z niektórych części dzielnicy są po prostu daleko. Dlatego proponujemy nowe skwery: jeden na rogu Szwedzkiej i Strzeleckiej przy wyjściu z Metro Szwedzka, drugi przy ul. Grodzieńskiej 34, a trzeci przy ul. Równej (od Czynszowej). Proponowane są nasadzenia dużych drzew o obwodach 30-35cm, by od razu był widoczny efekt zazielenia przestrzeni.Projekt nowego skweru Szwedzka/Strzelecka jest zgodny z założeniami rewitalizacyjnymi miasta, w którym plac pełniłby rolę rekreacyjną jak i również mógłby okresowo działać tam bazar. W ramach tego projektu przewidujemy:

- nasadzenie 13 dużych drzew np. platanów o obwodach 30-35cm: 10 w formie prostokąta by utworzyć zagajnik z możliwością spędzania czasu w środku oraz 3, które by wygłuszały skwer od ulicy Szwedzkiej,

- utworzenie na środku zagajnika atrakcyjnej przez cały rok wyspy krzewów skomponowanych z roślin kwitnących w różnych porach roku,

- wyrównanie całego terenu pod skwerem i usypanie nawierzchni przepuszczalnej mineralnej,

- dookoła skweru tymczasowe wygrodzenie terenu i obsianie trawą oraz utworzenie wejścia na skwer od strony Szwedzkiej i od strony Strzeleckiej,

- dostawienie 6 ławek z przykrytymi koszami oraz stojakami rowerowymi,

- zabezpieczenie zieleni przed nielegalnym parkowaniem.Link do koncepcji miejskiej:

https://architektura.um.warszawa.pl/-/ulice-nowej-pragi-wyniki-konkursuPrzy ul. Grodzieńskiej przewidujemy:

- nasadzenia drzew o dużych obwodach,

- nasadzenia krzewów kwitnących, atrakcyjnych o różnych porach roku,

- stworzenie ścieżki w kształcie litery “Y” (nóżka “Y” od Grodzieńskiej) z nawierzchni mineralnej,

doposażenie przestrzeni w 2-3 ławki warszawskie, zadaszone kosze na śmieci i stojaki rowerowe.Przy ul. Równej przewidujemy natomiast:

- nasadzenia drzew, kwitnących krzewów (krzewy powinny również wspierać ptaki w okresie zimowym poprzez jadalne dla nich owoce),

- montaż stojaków rowerowych i zadaszonego kosza na śmieci,

- budowę ścieżki mineralnej w miejscu przedeptów,

- wygrodzenia przy najczęściej uczęszczanych chodnikach, najchętniej w formie żywopłotu z krzewów z owocami jadalnymi dla ptaków,

- zaaranżowanie przestrzeni na pojemniki na odpady - zebranie ich w jednym miejscu i osłonięcie (w miarę możliwości),

- uzupełnienie trawnika w miarę potrzeby.Wycena projektu:

Szwedzka: projekt, nasadzenie 13 drzew, mała architektura i założenie trawników ok. 250 tys. z cennika Budżetu Obywatelskiego 2023

Grodzieńska: projekt, nasadzenia drzew, mała architektura i założenie trawników ok. 150 tys. z cennika Budżetu Obywatelskiego 2023

Równa: projekt, nasadzenia drzew, mała architektura i założenie trawników ok. 100 tys. z cennika Budżetu Obywatelskiego 2023

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych, z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:

- poprawa dostępności terenów zielonych,

- poprawa estetyki terenów publicznych,

- poprawa jakości powietrza,

- lepsze zagospodarowanie zaniedbanej działki,

- integracja społeczności lokalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 400
500 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki