Zarząd Praskich Terenów Publicznych - zmiany z 2022-04-25 11:40:59
Powrót do projektu

Parki kieszonkowe dla Pragi - metro Szwedzka, Grodzieńska, RównaMichałowska/Łochowska, Darwina/Starzyńskiego

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: dziki parking Szwedzka/Strzelecka - obręb 41301, działki 77/1, 77/2 
teren zieleni przy skrzyżowaniu Grodzieńskiej 34 ul. Starzyńskiego - obręb 4140141201, działka 30 teren zieleni nr 40/2 oraz 40/3

teren posesji przy ul. Równej od strony Czynszowej Łochowskiej 52 - obręb 41305, działki 59/3 oraz 81/1 41402, działka nr 29
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Praga-Północ cierpi na brak atrakcyjnych skwerów między kamienicami, a Park Praski czy Michałowski z niektórych części dzielnicy są po prostu daleko. Dlatego proponujemy nowe skweryzielone tereny: jeden na rogu Szwedzkiej i Strzeleckiej przy wyjściu z Metro Szwedzka, drugi przy ul. Grodzieńskiej 34Starzyńskiego, a trzeci drugi przy ul. Równej (od Czynszowej)Łochowskiej 52.
Opis projektu:
Praga-Północ cierpi na brak atrakcyjnych skwerów między kamienicami, a Park Praski czy Michałowski z niektórych części dzielnicy są po prostu daleko. Dlatego proponujemy nowe skwery: jeden na rogu Szwedzkiej i Strzeleckiej przy wyjściu z Metro Szwedzkajeden przy ul. Starzyńskiego, drugi przy ul. Grodzieńskiej 34, a trzeci przy ul. Równej (od Czynszowej)Łochowskiej 52. . Proponowane są nasadzenia dużych drzew o obwodach 30-35cm, by od razu był widoczny efekt zazielenia przestrzeni. Projekt nowego skweru Szwedzka/Strzelecka jest zgodny z założeniami rewitalizacyjnymi miasta, w którym plac pełniłby rolę rekreacyjną jak i również mógłby okresowo działać tam bazar. W ramach tego projektu przewidujemy: - nasadzenie 13 dużych drzew np. platanów o obwodach 30-35cm: 10 w formie prostokąta by utworzyć zagajnik z możliwością spędzania czasu w środku oraz 3, które by wygłuszały skwer od ulicy Szwedzkiej, - utworzenie na środku zagajnika atrakcyjnej przez cały rok wyspy krzewów skomponowanych z roślin kwitnących w różnych porach roku, - wyrównanie całego terenu pod skwerem i usypanie nawierzchni przepuszczalnej mineralnej, - dookoła skweru tymczasowe wygrodzenie terenu i obsianie trawą oraz utworzenie wejścia na skwer od strony Szwedzkiej i od strony Strzeleckiej, - dostawienie 6 ławek z przykrytymi koszami oraz stojakami rowerowymi, - zabezpieczenie zieleni przed nielegalnym parkowaniem. Link do koncepcji miejskiej: https://architektura.um.warszawa.pl/-/ulice-nowej-pragi-wyniki-konkursu Przy ul. Grodzieńskiej przewidujemy: - nasadzenia drzew o dużych obwodach, - nasadzenia krzewów kwitnących, atrakcyjnych o różnych porach roku, - stworzenie ścieżki w kształcie litery “Y” (nóżka “Y” od Grodzieńskiej) z nawierzchni mineralnej, doposażenie przestrzeni w 2-3 ławki warszawskie, zadaszone kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Przy ul. Równej przewidujemy natomiast: - nasadzenia drzew, kwitnących krzewów (krzewy powinny również wspierać ptaki w okresie zimowym poprzez jadalne dla nich owoce), - montaż stojaków rowerowych i zadaszonego kosza na śmieci, - budowę ścieżki mineralnej w miejscu przedeptów, - wygrodzenia przy najczęściej uczęszczanych chodnikach, najchętniej w formie żywopłotu z krzewów z owocami jadalnymi dla ptaków, - zaaranżowanie przestrzeni na pojemniki na odpady - zebranie ich w jednym miejscu i osłonięcie (w miarę możliwości), - uzupełnienie trawnika w miarę potrzeby. Wycena projektu: Szwedzka: projekt, nasadzenie 13 drzew, mała architektura i założenie trawników ok. 250 tys. z cennika Budżetu Obywatelskiego 2023 Grodzieńska: projekt, nasadzenia drzew, mała architektura i założenie trawników ok. 150 tys. z cennika Budżetu Obywatelskiego 2023 Równa: projekt, nasadzenia drzew, mała architektura i założenie trawników ok. 100 tys. z cennika Budżetu Obywatelskiego 2023oraz bylin. Ponadto planuje się doposażyć teren w ławki oraz kosze na śmieci.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych, z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:

- poprawa dostępności terenów zielonych,

- poprawa estetyki terenów publicznych,

- poprawa jakości powietrza,

- lepsze zagospodarowanie zaniedbanej działki,

- integracja społeczności lokalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 500 000
525 880,00 zł

Dokumenty

Załączniki