Zarząd Praskich Terenów Publicznych - zmiany z 2022-04-25 12:56:32
Powrót do projektu

Parki kieszonkowe dla Pragi - Michałowska/Łochowska, Darwina/Starzyńskiego

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
teren zieleni przy ul. Starzyńskiego - obręb 41201, działka nr 40/2 oraz 40/3

teren posesji przy ul. Łochowskiej 52 - obręb 41402, działka nr 29
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Praga-Północ cierpi na brak atrakcyjnych skwerów między kamienicami, a Park Praski czy Michałowski z niektórych części dzielnicy są po prostu daleko. Dlatego proponujemy nowe zielone tereny: jeden przy ul. Starzyńskiego, drugi przy ul. Łochowskiej 52.
Opis projektu:
Praga-Północ cierpi na brak atrakcyjnych skwerów między kamienicami, a Park Praski czy Michałowski z niektórych części dzielnicy są po prostu daleko. Dlatego proponujemy nowe skwery: jeden jeden przy ul. Starzyńskiego, drugi przy ul. Łochowskiej 52. . Proponowane są nasadzenia dużych drzew, krzewów oraz bylin. Ponadto planuje się doposażyć teren w ławki oraz kosze na śmieci.Projekt obejmuje poszcz. pozycje:

Podwórko ul. Łochowskiej 52

1 wymiana zdegradowanej nawierzchni glebowej

2 wprowadzenie rabat bylinowych

3 wprowadzenie krzewów żywopłotowych

4 utylizacja pozostałości po ciągach komunikacyjnych oraz innych

5 elementy zabezpieczające posadzoną zieleń

6 montaż geokraty, chodnik przepuszczalny (w przypadku dostatecznej ilości środków)teren przy ul. Darwina/Jagiellońskiej

7 nasadzenie krzewów ozdobnych z liści lub kwiatów

8 nasadzenia nowych drzeww obu lokalizacjach

9 opracowanie graficzne

10 zakup i montaż ławek warszawskich

11 kosze na śmieci ok.,

12 oznakowanie budżetu obywatelskiego

13 pielęgnacja w roku posadzenia

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych, z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:

- poprawa dostępności terenów zielonych,

- poprawa estetyki terenów publicznych,

- poprawa jakości powietrza,

- lepsze zagospodarowanie zaniedbanej działki,

- integracja społeczności lokalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
525 880,00 zł

Dokumenty

Załączniki