Autor projektu - zmiany z 2021-12-01 00:19:56
Powrót do projektu

Więcej zieleni i mniej betonu na placu Czerwca 1976 w Ursusie

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac Czerwca 1976 roku, teren parkingu oraz okolice Urzędu Dzielnicy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Podane w załącznikach.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zwiększenie terenów zielonych na placu Czerwca 1976 roku w Ursusie poprzez zdjęcie nadmiaru kostki i asfaltu z terenów wyłączonych z ruchu, zastąpienie donic misami ziemnymi, dosadzenie nowych drzew i krzewów.
Opis projektu:
Plac Czerwca 1976 to jeden z ważniejszych punktów dzielnicy Ursus. Tuż obok znajdują się urząd dzielnicy, centrum outletowe Factory, przejście na drugą stronę torów kolejowych i stacja kolejowa. W przyszłości niedaleko ma znaleźć swoje miejsce Bazarek Ursus.Warto zadbać, aby plac ten - zgodnie z Planem Zagospodarowania pełniący także rolę parkingu dla gości okolicznych instytucji - był miejscem przyjaznym mieszkańcom oraz środowisku, a nie tylko betonową, bezodpływową “patelnią”.Projekt zakłada wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni pod zieleń (drzewa oraz niskie krzewy) w miejscach wyłączonych z ruchu oraz przy miejscach parkingowych. Aby znaleźć miejsce na dodatkowe nasadzenia, konieczne będzie przysunięcie miejsc parkingowych bliżej siebie kosztem rozdzielającego je pasa ruchu oraz usunięcie nadmiarowej kostki brukowej oraz asfaltu. Jeżeli będzie to technicznie możliwe, można także uwzględnić budowę miniaturowego, obsadzonego roślinami ronda w południowo-zachodnim rogu placu. Przestrzenie, które można uwolnić pod nasadzenia zostały zaznaczone na mapie kolorem jasnozielonym.Projekt nie zakłada zmniejszenia dostępnej ilości miejsc parkingowych, lecz zwiększenie atrakcyjności przestrzeni placu, poprawę lokalnej retencji wody deszczowej oraz zwiększenie dostępnego dla gości placu Czerwca 1976 cienia.W ramach projektu możliwe są nasadzenia drzew, niskich krzewów oraz utworzenia ogrodów deszczowych lub rabat bylinowych w miejscu obecnych powierzchni wyłączonych z ruchu. Projekt przewiduje również utrzymanie zieleni oraz podlewanie nowych nasadzeń.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawa estetyki placu, zwiększenie retencji wody, poprawia bioróżnorodności, zwiększenie odporności na zmiany klimatyczne (cień, niwelowanie efektu miejskiej wyspy ciepła).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • kierowcy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
190 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki