Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2022-05-30 11:20:51
Powrót do projektu

Poprawa infrastruktury rowerowej na Śródmieściu i Włochach

status: Oceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
al. Jerozolimskie

ul. Solec

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada modernizację lub wytyczenie dróg dla rowerów lub ciągów pieszo-rowerowych
Opis projektu:
Projekt zakłada modernizację, wytyczenie dróg dla rowerów lub ciągów pieszo-rowerowych. Projekt obejmuje swoim zasięgiem dzielnice Śródmieście i Włochy.1. Przebudowa drogi dla rowerów po południowej stronie Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. Popularnej (bez skrzyżowania) do końca nawierzchni z kostki w kierunku zachodnim.2. Oznaczenie zachodniego chodnika Budowa ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ul. Solec (tzw. Wisłostrady) jako ciągu pieszo-rowerowego oraz wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Górnośląską (połączenie Śródmieścia z Mokotowem)

Obecnie przejazd przez jezdnię Wisłostrady jest utrudniony. W związku z wysokim dopuszczalnym limitem prędkości oraz szerokim chodnikiem jednocześnie poruszanie się rowerem po chodniku się na tej ulicy jest zgodne z prawem. Sugerujemy jednak formalne oznaczenie tego ciągu jako ciąg pieszo-rowerowy i włączenie do systemu rowerowego w Warszawy, dając jednocześnie połączenie ścieżki w parku Marszałka E. Rydza-Śmigłego do projektowanej kładki rowerowej w Porcie Czerniakowskim bez konieczności przenoszenia roweru w przejściu podziemnym. Sugerujemy oznaczenie znakami podobne jak przy kładce na Moście Łazienkowskim.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Rozwój sieci dróg rowerowych w stolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:

1. Przebudowa drogi dla rowerów po południowej stronie Al. Jerozolimskich na odcinku od ul. Popularnej (bez skrzyżowania) do końca nawierzchni z kostki w kierunku zachodnim:

-droga dla rowerów: 360 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 450 000 zł;

-chodnik: 360 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 450 000 zł;

-projekt: 50 000 zł

-zieleń: 50 000 zł

-suma: 1 000 000 zł2. Oznaczenie zachodniego chodnika Budowa ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ul. Solec (tzw. Wisłostrady) jako ciągu pieszo-rowerowego oraz wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Górnośląską:

-budowa wspólnej drogi dla rowerów i pieszych: 700 mb x 4,0 m x 500 zł/m² = 1 400 000 zł;

-projekt: 100 000 zł;

-suma: 1 500 000 zł;Łącznie: 2 500 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 500 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • załacznik p20.pdf