Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Wilanów - zmiany z 2022-04-25 15:08:49
Powrót do projektu

„Mam nadzieję, że Polska leży w Europie”. Krzysztof Kieślowski – Jego ulica i Jego filmy

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon ul. Kieślowskiego (od Al. Wilanowskiej do ul. Herbu Szreniawa)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
ul. Kieślowskiego

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na wniesieniu w przestrzeń ul. Kieślowskiego elementów upamiętniających Jego wybitne osiągnięcia filmowe.
Opis projektu:
Proponujemy, aby w ul. Kieślowskiego umieścić klasyczną tablicę Miejskiego Systemu Informacji - zawierającą krótką biografię reżysera.Projekt zakłada również czasowe nadanie samej ulicy charakterystyczny element – np. nawiązując do tryptyku Trzy kolory - właśnie poprzez kolory w formie światła.Słowa, które zostały zapożyczone dla nazwania projektu: „Mam nadzieję, że Polska leży w Europie” reżyser wypowiedział w roku 1988, odbierając nagrodę Felixa - Europejskiej Nagrody Filmowej (ENF) (ang. The European Film Awards) – najbardziej prestiżowej nagrody przyznawanej europejskim filmom. Jest to odpowiednik amerykańskiego Oscara, przyznawany przez członków Europejskiej Akademii Filmowej, której pierwszym laureatem był właśnie Krzysztof Kieślowski.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wniesienie w przestrzeń ul. Kieślowskiego elementu upamiętniającego jego wybitne osiągnięcia filmowe. Czasowe nadanie ulicy charakterystycznego elementu w formie światła.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Oświetlenie ulicy: 50 000,00 zł, tablica MSI: 10 000,00 zł. Łącznie: 60 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 120
60 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki