Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2022-05-02 15:47:58
Powrót do projektu

Rowerowa Warszawa - budowa/remonty dróg rowerowych

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) al. Solidarności

2) Świderska (Porajów – Ćmielowska)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada remonty/budowę dróg rowerowych we wskazanych lokalizacjach.
Opis projektu:
Projekt zakłada remonty/budowę dróg rowerowych w Warszawie:

1) remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Solidarności (przy nieruchomościach Wileńska 6 i 6A) 3

2) remont drogi dla rowerów: Świderska (Porajów – Ćmielowska)
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Budowa infrastruktury drogowej przeznaczonej dla rowerzystów w celu promowania aktywnego trybu życia przy jednoczesnym zachęceniu do wyboru jednośladu jako środka transportu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Solidarności (przy nieruchomościach Wileńska 6 i 6A):

- remont nawierzchni wspólnej drogi dla rowerów i pieszych: 500 zł/m² x 1 000 m² = 500 000 zł;

- roboty dodatkowe: 25 000 zł;

-suma: 525 000 zł;

2. remont drogi dla rowerów: Świderska (Porajów – Ćmielowska):

- remont nawierzchni drogi dla rowerów: 500 zł/m² x 1 000 m² = 800 000 zł;

- remont nawierzchni chodnika: 500 zł/m² x 2850 m² = 1 425 000 zł;

- pozostałe koszty, tj. czasowa organizacja ruchu z wdrożeniem, oznakowanie poziome, odtworzenie zieleni, regulacja wiat przystankowych: 60 000 zł;

- suma: 2 285 000 zł;Łączny koszt: 2 810 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 810 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki