Autor projektu - zmiany z 2016-01-14 19:06:52
Powrót do projektu

Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śl. - ostatni brakujący odcinek

status:


Budowa ostatniego brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż Powstańców Śl., 750m od kapliczki przy Pirenejska 8 do skrzyżowania z Wrocławską i dalej dociągniecie do Szkoły Zachodzącego Słońca. Dodatkowo poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wyniesione bezpieczne przejścia przy uliczkach wyjazdowych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.918440818787
szerokość geograficzna: 52.25587258033

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Powstańców Śląskich, od Pirenejska 8 do Wrocławskiej i Zachodzącego Słońca.

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Powstańców Śląskich


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Budowa ostatniego odcinka drogi dla rowerów 750m x 2,5m wzdłuż ul. Powstańców Śl. wraz z oświetleniem. Obecnie kontynuacja jazdy prowadzi przez zalewaną podczas deszczów płytę, co uniemożliwia jazdę rowerem. Projekt zakłada także poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez zastosowanie wyniesionych przejść dla pieszych przy bocznych uliczkach wyjazdowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brak ciągłości drogi dla rowerów wzdłuż Powstańców Śl. Umożliwienie dogodnego dojazdu do szkoły i pracy. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

225 000,00 450m, ddr 2,5m od kapliczki Pirenejska 8 do skrzyżowania Wrocławska 25/Powstańców Śl.

75 000,00 150m, ddr 2,5m od Wrocławska/Powstańców Śl. do Wrocławska/Pirenejska

75 000,00 150m, ddr 2,5m od Wrocławska/Pirenejska do Zachodzącego Słońca/Żołnierzy Wyklętych

2 000,00 namalowanie przejazdu rowerowego przez przejście przejscie Wrocławska/Pirenejska przy pomniku, z oznakowaniem

8 000,00 wyznaczenie przejścia przez jezdnię z przejazdem rowerowym, przed początkiem wysokości przystanku Wrocławska 27, przed blaszanymi pawilonami, z azylem i oznakowaniem

25 000,00 podpórka dla aut z kostki ok.110m: wzdłuż Pirenejska 4 - 50m i 30m wzdłuż Pirenejska 8 oraz 30m wzdłuż Wrocławska 25

1 000,00 niskie metalowe barierki barkierki na podpórce wzdłuż Wrocławska 25 - na trawniku i wzdłuż miejsc parkingowych

5 000,00 wyniesione przejście Powstańców/Pirenejska przy wyjeździe z uliczki osiedlowej

1 000,00 oznakowanie ddr wzdłuż płyty i przestawienie parkowania wzdłuż płyty od Pirenejska 16 do Wrocławska 25 zamiast wzdłuż bloków to wzdłuż ulicy, by auta nie najeżdżały na chodnik

5 000,00 wyniesione przejście dla pieszych z kostki Wrocławska / Pirenejska przy pomniku

5 000,00 wyniesione przejście dla pieszych z kostki przy szkole Zachodzącego Słońca / Żołnierzy Wyklętych

400,00 2 słupki U-24 po środku jezdni przy progach zwalniających wzdłuż Żołnierzy Wyklętych wymuszających nie omijanie progów

48 000,00 6 latarni po 8000zł oświetlających oświetlajacych ddr od Pirenejska 4, skierowanie 1 latarni z lampami po z obu stronach słupka - stron na chodnik przed warzywniakiem i na ddr oraz 1 latarni z lampami po z obu stronach słupka stron na chodnik za drewnianym warzywniakiem i ddr; kolejne latarnie kolejno wzdłuż ddr aż do skrzyżowania z Pirenejską

5 000,00 wyniesione przejście przez ul. Hery na skrzyżowaniu z Radiową

5 000,00 wyniesione przejście przejscie i namalowanie pasów za skrętem między blokami Pirenejska 3b i Pirenejska 7 między 1 chodnikiem a 2gim

1 500,00 3 betonowe donice prostokątne ciemnoszare ok. 100cm x 30cm z roślinami przy bramie w połowie bloku Pirenejska 7

1 600,00 4 betonowe słupki stożki ok. 60x40cm przy chodniku Pirenejska 7

24 870,00 projekt 5%

20 000,00 wycinka kilku drzew od pomnika do skrzyżowania z Pirenejską

2 000,00 1 wierzba płacząca i kolorowe krzewy na pasie zieleni Wrocławska 25

10 000,00 10 dużych drzew obwód pnia 30cm na pasie zieleni przy Wrocławska 25 zasadzonych w szachownicę

5 000,00 5 dużych drzew iglastych , obwód pnia 30cm na pasie zieleni przy sklepie ''Pod pod ręką'' Wrocławska/Powstańców Śl.

1 500,00 nasadzenia róż na skrawku zieleni przy klubie Aplauz i na skrawku przy Stokrotce, Radiowa/Powstańców Śl.

1 000,00 nasadzenia róż na 2 skrawkach zieleni przy parkingu szkoły na skrzyżowaniu Żołnierzy Wyklętych / Zachodzącego Słońca

600,00 1 kosz przy pasach między chodnikiem a ddr przy parkingu i sklepie monopolowym ''Pod ręką''

600,00 1 kosz Apenińska/Radiowa

600,00 1 kosz Himalajska/Radiowa

600,00 1 kosz Radiowa 20, przy ddr i chodniku 554

555 270,00 suma z projektem
Całkowity koszt projektu: 554 555 270,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • 20151213_132123.jpg
  • 20151213_132114.jpg
  • 20151213_132044.jpg
  • 20151018_144714.jpg