Autor projektu - zmiany z 2016-03-05 19:05:38
Powrót do projektu

Ścieżka rowerowa i remont chodnika wzdłuż Wrocławskiej - od skateparku do Widawskiej

status:


Budowa 450m ścieżki rowerowej oraz remont chodnika wzdłuż Wrocławskiej, od skateparku przy Powstańców Śl. do Widawskiej, po stronie przychodni. Dodatkowo poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę wyniesionych przejść w uliczkach wyjazdowych: przy skateparku, Lencewicza, Szareckiego, Widawskiej. Podpórka dla aut przy parkingach by nie najeżdżały na chodnik.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.921809673309
szerokość geograficzna: 52.256183877736

Dzielnica

Bemowo


Charakter projektu

Lokalny , Bemowo


Lokalizacja projektu

ul. Wrocławska

Istotne informacje o lokalizacji

ul. Wrocławska od skateparku przy Powstańców Śl. do Widawskiej


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren ogólnodostępny


Pełny opis projektu

Budowa 450m asfaltowej ścieżki rowerowej 2,5m oraz remont chodnika 2,5m na asfaltowy wzdłuż Wrocławskiej, od skateparku przy Powstańców Śl. do Widawskiej, po stronie przychodni. Ścieżka będzie oddzielona od chodnika cienkim pasem trawy. Dodatkowo poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę wyniesionych przejść z kostki w uliczkach wyjazdowych: przy skateparku, Lencewicza, Szareckiego, Widawskiej. Podpórka dla aut przy parkingach by nie najeżdżały na chodnik. Wraz z budową asfaltowej ścieżki rowerowej i chodnika konieczne będzie przesadzenie lub usunięcie krzewów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Umożliwienie dogodnego dojazdu rowerem do szkoły i pracy. Remont zaniedbanego chodnika. Polepszenie estetyki okolicy. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

225 000,00 asfaltowy DDR 450m po 2,5m, od skateparku do Widawskiej

225 000,00 asfaltowy chodnik 450m po 2,5m, od skateparku do Widawskiej

2 000,00 namalowanie przejazdu rowerowego przez przejście Wrocławska/Blatona i oznakowanie

20 000,00 4 wyniesione przejścia z kostki - przy skateparku, Lencewicza, Szareckiego i Widawskiej

10 000,00 podpórka dla aut z kostki, 30m przy Wrocławska 21a oraz 20m przy McD

10 000,00 podpórka dla aut z kostki, od przychodni do kwiaciarni

3 000,00 oznakowanie, namalowanie przejazdu na przejściu przy skateparku, Lencewicza, Widawska

400,00 2 słupki U-24 po środku jezdni przy progach zwalniających wzdłuż Wrocławskiej wymuszających nie omijanie progów

24 770,00 projekt 5%

3 600,00 4 ławki brązowe drewniane z oparciem pod przychodnią

1 800,00 2 ławki brązowe drewniane z oparciem wzdłuż chodnika na tyłach przystanku Widawska

525 570,00 Suma


Całkowity koszt projektu: 525 570,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki