Autor projektu - zmiany z 2022-01-23 00:19:19
Powrót do projektu

Asfalt zwijamy i zielony dywan na Ochocie rozkładamy!

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar między budynkami wyznaczonymi przez ulice: Białobrzeską, Rokosowską, Dorotowską i Siewierską oraz obszar wzdłuż ulicy Siewierskiej na wysokości budynku Siewierska 18.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest nasadzenie nowych kwiatów, traw ozdobnych i krzewów, tak aby poprawić estetykę, komfort życia mieszkańców oraz stworzyć oazę do życia dla pszczół. W projekcie zaproponowano też kilka gatunków roślin długo i obficie kwitnących w cieniu, co pozwoli rozwiązać problem nieatrakcyjnych pasów zieleni, które znajdują się w cieniu budynków.
Opis projektu:
Zgłoszony projekt przewiduje zagospodarowanie zaniedbanego podwórka miedzy ulicami: Białobrzeską, Rokosowską, Dorotowską i Siewierską, w tym:

- usunięcie asfaltu i utworzenie powierzchni biologicznie czynnej pod nowe nasadzenia,

- usunięcie asfaltu i zastąpienie go ażurowymi płytami w miejscu, gdzie parkują mieszkańcy,

- ułożenie nowego chodnika,

- budowę zbiornika retencyjnego na wodę deszczową,

- nasadzenie kwiatów, bylin, traw ozdobnych i krzewów (propozycja w załączniku nr 1),

- pielęgnację nowej roślinności. Szczegółowy opis Ze względu na fakt, że środkowy teren podwórka znajdujący się między dwoma ciągami chodników jest tylko w połowie należący do miasta, proponuje się dokonania nasadzeń biegnących przez środek podwórka (skrajny obszar należący do miasta), tak aby z perspektywy mieszkańca podwórko było obsadzone symetrycznie. Czyli mamy odpowiednio: krawężnik, nową trawę, nasadzenia i następnie trawę znajdującą się na terenie prywatnym i krawężnik. W ten sposób uda się uzyskać spójną kompozycję. Dokonując nasadzeń należy uwzględnić fakt, że rośliny będą na stanowisku słonecznym, półsłonecznym i cienistym. Proponowane rośliny do kompozycji na stanowisko słoneczne i półsłoneczne to między innymi: czerwone róże,W załączniku nr 1 został przedstawiony szczegółowy plan zagospodarowania podwórka z podziałem na stopień nasłonecznienia poszczególnych miejsc.Polecane rośliny na stanowisko słoneczne i półsłoneczne (zał. 3):

- róże,

- rudbekie,

- jeżówki,

- rozplenice,

- trawa Hakonechloa smukła 'All Gold',

- turzyca oszimska Everillo,

- szałwia odmiana 'Adrian', rudbekie, gailardie, czerwone jeżówki, rozplenice.Polecane gatunki rośliny na stanowisko cieniste to: (zał. 5):

- bluszcz pospolity,

- języczka Przewalskiego,

- przywrotnik ostroklapowy,

- tawułka Arendsa i runianka japońska. Następnie od strony ulicy Dorotowskiej, gdzie znajduje się altanka śmietnikowa przewidziano zasadzenie bluszczu wzdłuż altanki oraz roślin cieniolubnych. Projekt przewiduje również zagospodarowanie terenu podwórka między chodnikiem a ciągiem kamienic od strony ul. Siewierskiej. Obszar ten jest cały dzień w cieniu, dlatego należy posadzić gatunki cieniolubne. Ponadto ,

- azalie,

- rododendrony,

- runianka japońska,

- ostrokrzew,

- mahonia pospolita,

- cis.Ponadto projekt przewiduje zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Siewierskiej naprzeciwko budynku nr 18, w tym:

- usunięcie asfaltu i utworzenie powierzchni biologicznie czynnej pod nowe nasadzenia,

- nasadzenie kwiatów, traw ozdobnych i krzewów (propozycja w załączniku nr 1),

- pielęgnację nowej roślinności.W załączniku nr 2 wskazano obszar nowych nasadzeń. Na stanowisko słoneczne poleca się kompozycję z hortensjami (załącznik 4), tak aby wizualnie nawiązać do tego, co znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Natomiast na stanowisko cieniste zaproponowano roślinę okrywową, zimozieloną runiankę japońską.(Projekt dopuszcza zmiany w ilości i rodzajach roślin oraz inne niezbędne zmiany, jeśli jednostka weryfikująca uzna je za konieczne do skutecznej realizacji projektu)
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Dzięki realizacji projektu uda się:

• poprawić estetykę rewitalizowanego obszaru,

• zmniejszyć odczuwalną temperaturę w czasie upałów, czyli przeciwdziałać zjawisku tzw. "miejskiej wyspy ciepła",

• poprawić retencję, co zmniejszy skutki suszy,

• poprawić jakość powietrza,

• poprawić jakość życia mieszkańców,

• zapewnić ptakom oraz owadom miejsce do życia.Projekt wpisuje się w "Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050" przyjętą przez miasto.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Załącznik_1_plan.docx
  • Załącznik 3 inspiracja.jpg
  • Załącznik 4 inspiracja.jpg
  • Załącznik 5 inspiracja.jpg
  • Załącznik 1.jpg
  • Załącznik 2.jpg