Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 22:47:31
Powrót do projektu

WIŚNIOWA ZNOWU WIŚNIOWA! Uzupełnienie brakujących drzew oraz słupków drogowych na wiśni i usprawnienie komunikacji na chodnikach wzdłuż ul. Wiśniowej

status:


Celem projektu jest dosadzenie brakujących drzewek wiśni na ulicy Wiśniowej pomiędzy ul. Narbutta a ul. Rakowiecką, odpowiednie przycięcie już zasadzonych, jak również zamontowanie słupków typu Syrenka w newralgicznych miejscach celem poprawy ciągów komunikacyjnych wzdłuż tej ulicy. Projekt NIE ma na celu ograniczenia, zmniejszenia liczby miejsc parkingowych!

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.015193462372
szerokość geograficzna: 52.206502117304

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. Wiśniowa pomiędzy ul. Narbutta a ul. Rakowiecką

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

 • komunikacja/drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Proponowany projekt będzie realizowany w pasie ul. Wiśniowej, która jest ogólnodostępna.


Pełny opis projektu

W ciągu ul. Wiśniowej na odcinku pomiędzy ul. Narbutta a ul. Rakowiecką posadzono swego czasu drzewa - wiśnie, które pięknie kwitną na wiosnę i podkreślają nazwę ulicy. Niemniej, część z nich jest już chora, część uschła lub została już wycięta. Celem projektu jest uzupełnienie niezbędnych drzew oraz przycinka już istniejących, by mogły piękniej się rozrastać.Dodatkowo, projekt zakłada zamontowanie stylowych słupków drogowych typu Syrenka w ciągu ulicy Wiśniowej w miejscach, gdzie samochody często stają niezgodnie z wyznaczonymi miejscami parkingowymi i zastawiają przejście. Słupki zostaną również zainstalowane w pasie chodnika przy wjazdach do podwórek i garażów, tak by wjazdy te nie były zastawiane. W ten sposób wszyscy użytkownicy ulicy Wiśniowej: piesi, kierowcy, właściciele stanowisk postojowych w podwórkach, będą mogli z niej korzystać w sposób niekonfliktowy i swobodny.Celeb wyjaśnienia należy wskazać, że projekt NIE zakłada ograniczenia liczby miejsc parkingowych w ciągu ul. Wiśniowej w jakikolwiek sposób, zaś jego celem jest jedynie zmotywowanie kierowców, by parkują nie wjeżdżali zbyt głęboko w chodnik a mieścili się w wyznaczonych miejscach.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W celu polepszenia funkcjonalności oraz estetyki ciągu ul. Wiśniowej, niezbędne jest uzupełnienie pasa drogowego o brakującą infrastrukturę oraz zieleń. Prace te nie wymagają dużych nakładów ani pracy projektowej, gdyż prace te zostały już wykonane. Przygotowano w poprzednich latach miejsca na posadzenie wiśni oraz wyznaczono miejsca do parkowania.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

zasadzenie brakujących wiśni - 810.000 zł

projekt organizacji ruchu - 1.500 zł

zakup i montaż słupków - 2520.500 zł


Całkowity koszt projektu: 35 32 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

 • Screen Shot 2016-01-13 at 9.00.11 PM.png
 • f201504110905_13528.jpg
 • z14430409Q,Najbardziej-ceniony-przez-warszawiakow-model-slupk.jpg
 • 20160114_130125.jpg
 • 20160114_130210.jpg