Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2022-04-27 14:29:24
Powrót do projektu

Zrywamy beton, sadzimy zieleń.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Czerska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zdjęcie betonowych chodników występujących pomiędzy drzewami na ulicy Czerskiej w miejscach istniejących metalowych słupków i posadzeniu w tych miejscach krzewów. Dodatkowo posadzone zostaną krzewy w pasach obecnie istniejących trawników między chodnikiem a ulicą. Dosadzono by 5 drzew.
Opis projektu:
Projekt zakłada zdjęcie betonowych chodników występujących pomiędzy drzewami na ulicy Czerskiej (na zdjęciach zaznaczono kolorem czerwonym) w miejscach istniejących metalowych słupków i posadzeniu w tych miejscach krzewów. Celem projektu jest także dosadzenie zniszczonych krzewów na wysokości budynku Czerska 18, uzupełnienie mis drzew kamieniami ozdobnymi także na wysokości budynku Czerska 18 oraz dosadzenie krzewów w miejscach istniejących trawników pomiędzy drzewami od strony ulicy Chełmskiej. Proponowane krzewy w nowych i istniejących pasach zieleni to ligustr i śnieguliczka. W ramach projektu dosadzonych zostanie 5 nowych drzew o obwodzie 16-18 cm.

Lokalizacje drzew, rozpłytowań chodników oraz krzewów oznaczono na załącznikach graficznych.

Ilość miejsc parkingowych na ulicy pozostanie taka sama.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Realizacja projektu zwiększy retencję wód opadowych z deszczów nawalnych i poprawi estetykę ulicy. Nowe krzewy odgrodzą chodniki od ulicy zieloną ścianą. Krzewy będą zatrzymywać kurz z ulicy oraz będą pochłaniać zanieczyszczenia powietrza pochodzące z samochodów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Dokumentacja projektowa wraz z projektami organizacji ruchu, roboty budowlane, nadzór - 178 000 zł

Nasadzenia krzewów, nasadzenia drzew wraz z frezowaniem karp i wymianą gruntu w misach, ściółkowanie korą - 83 260 zł

Tabliczki z logotypem BO - 500 zł

RAZEM: 261 760 zł brutto

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
261 760,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Czerska 5 miejsca do zdjęcia betonu.jpg