Dział Rejonu Ogrodniczego (DRO1) w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2022-04-19 09:25:00
Powrót do projektu

Zielona Wisłostrada.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wisłostrada na odcinku od wysokości ul. Solec 18 i ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 23 do Górnośląskiej 1.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Na odcinku Wisłostrady od Wybrzeży Kościuszkowskie 23 do Górnośląskiej na wysokości ul. Solec 18 oraz Górnośląska 1 nasadzone zostałby drzewa i krzewy oraz trawy/byliny od strony osiedli mieszkaniowych Powiśla i Solca, tam gdzie hałas z Wisłostrady przeszkadza mieszkańcom.
Opis projektu:
Projekt zakłada nasadzenie drzew, krzewów i drzew oraz traw/bylin wzdłuż Wisłostrady, w rejonie od na wysokości ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 23 do Solec 18 i Górnośląskiej 1 po stronie zachodniej ulicy. Zieleń odgrodziłaby rejon mieszkalny od smogu z ulicy i ograniczyłaby hałas, co umożliwiłoby otwarcie okien mieszkańcom i poprawiło ich standard życia.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wisłostrada jest jedną z najczęściej używanych arterii komunikacyjnych stolicy, co generuje olbrzymie problemy dla mieszkających w jej pobliżu mieszkańców. Hałas i smog w szczególny sposób wpływają na złe warunki dla funkcjonowania w najbliższej okolicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt posadzenia drzew 62.400,00 zł, koszt posadzenia krzewów 55.200,00 zł, koszt posadzenia traw/bylin 23.000,00 zł.

Razem 140.600,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 500 000
140 600,00 zł

Dokumenty

Załączniki