Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2022-05-25 14:42:13
Powrót do projektu

Przyjazne warszawskie kanały do spacerowania i pływania kajakiem

Poznaj kanały prawobrzeżnej Warszawy

status: ZgłoszonyOceniony negatywnie


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt na obszarze dzielnic Wawer, Praga-Południe, Targówek i Białołęka, wzdłuż dotyczy kanałów Bródnowskiego, Wawerskiego, Nowa Ulga, Gocławskiego, Wystawowego oraz Nowe Ujście.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu: Renaturyzacja oraz oczyszczenie kanałów:
Projekt polega na popularyzacji i rozwijaniu wiedzy o kanałach, stworzeniu mapy kanałów prawobrzeżnej Warszawy oraz przeprowadzeniu konferencji poświęconej roli kanałów, ich przyszłości i przeszłości.Powstanie 4 tzw. bioblitze dla 4 odcinków wybranych kanałów, co pozwoli wzbogacić wiedzę i faunie i florze tych obiektów i być może mądrzej zarządzać ich bogactwem. Projekt dotyczy następujących kanałów

Kanał Bródnowski (od ok. Zalewy Bardowskiego na Elsnerowie do ujścia do Kanału Żerańskiego)

Kanał Wawerski,

Kanał Nowa Ulga

Kanał Gocławski

Kanał Wystawowy

Kanał Nowe Ujście

i innych cieków prawobrzeżnej Warszawy
Opis projektu: [* Dla wszystkich kanałów*] - Oczyszczenie kanałów ze śmieci i przeszkód - Utworzenie pełnego szlaku kanałowego od Kanału Wawerskiego do Jeziorka Kamionkowskiego - ustawienie tabliczek z mapami ciągu kanałów i ciekawostkami/informacjami o kanale - Ustawienie drogowskazów wraz z kilometrażem - Dostawianie ławek z koszami na śmieci na całej długości szlaku - Tabliczki z logo Budżetu Obywatelskiego ("niebieskie koło zębate") z informacją: "Projekt zrealizowano z Budżetu Obywatelskiego 2023 dzięki głosom mieszkańców Warszawy. Dziękujemy za Twój głos!" - Wydanie mapy promocyjnej mapy pt. "Warszawskie kanały: odkryj je spacerem lub kajakiem" w formie papierowej oraz PDF do pobrania ze strony internetowej: zzw.waw.pl. [* Kanał Bródnowski *] Wytyczenie ścieżki nad Kanałem Bródnowskim: Zalewem Bardowskiego a ul.Swojską między ul. Przecławską a ul. Swojską między ul. Bukowiecką a Teofila Piecyka [* Kanał Wystawowy *] - Utworzenie alejki mineralnej po wschodniej stronie Kanału Wystawowego przy działkach oraz rozbetonowanie fragmentów tam, gdzie pojawiają się płyty chodnikowe - Usunięcie barierek po stronie Międzynarodowej (zachodnia) przy Kanale Wystawowym - Udrożnienie trzcin przy mostku między Kanałem Wystawowym a Jeziorkiem Gocławskim punktowo, tak by się dało przepłynąć kajakiem, w większej odległości od wąskiego przepustu rekompensata w postaci nasadzeń [ * Kanał Gocławski *] - Wyrównanie alejek w okolicach Trasy Łazienkowskiej i Jeziorka Gocławskiego po zachodniej stronie Jeziorka - krótkie odcinki są mniej wygodne - Renaturyzacja odcinka Kanału Gocławskiego: nasadzenia drzew np. wierzb i wysokich traw zwłaszcza od od strony południowej, by ocieniać wodę i drugą stronę kanału. - Zaniechanie koszenia traw w sezonie letnim. W tych miejscach kanał zatraca dzikość: między Jeziorkiem Gocławskim a ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego tam, gdzie okala zbiornik Balatan aż do ul. Rechniewskiego - Przeniesienie instalacji w rurach przechodzących przez Kanał Gocławski do rur wyżej poprowadzonych, zgodnie z prawem wodnym, tak by dało się przepłynąć kajakiem pod nimi: + tuż za zbiornikiem Balaton (przy ul. Kapelanów AK). + przed mostem ul. Bora-Komorowskiego + za ostatnim mostem przed mostem ul. Rechniewskiego - Nasadzenia dużych drzew między Kanałem Gocławskim a ul. Abrahama - Przemalowanie barierek nad wysoką skarpą Kanału Gocławskiego przed ul. Bora-Komorowskiego na kolor grafitowy i usunięcie barierek, gdy skarpa się zmniejsza w stronę Kanału Nowej Ulgi - Wykonanie alejki nad Kanałem Gocławskim po stronie południowej między ul. Rechniewskiego a następnym mostem w stronę zbiornika Balaton. Alternatywnie renaturyzacja tego fragmentu poprzez nasadzenia drzew i traw - Wymalowanie przejścia dla pieszych przez Rechniewskiego po południowej stronie Kanału Gocławskiego - Wykonanie alejki mineralnej w miejscu przedeptu po północnej stronie Kanału Gocławskiego między ul. Rechniewskiego a kolejnym mostem w stronę Kanału Nowej Ulgi. [* Kanał Wawerski *] - Budowa małej kładki na ciekiem wodnym na lewym brzegu kanału na wysokości ul. Płowieckiej 41/43 [* Kanał Nowa Ulga *] - Wytyczenie ścieżki po zachodniej stronie Kanału Nowa Ulga w okolicach Płowieckiej aż do ul. Leśniczówki
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

- przygotowanie konferencji poświęconej kanałom

- wykonanie bioblitzów wybranych kanałów

- wydanie publikacji przyrodniczo-krajoznawczej wraz z mapą kanałów prawobrzeżnej Warszawy

- przygotowanie spotu filmowego i promocja w kanałach społecznościowych.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Warszawa nigdy nie opierała się tylko na Wiśle, niestety świadomość wśród mieszkańców istnienia w ich najbliższym otoczeniu innych cieków wodnych była dotychczas dość niska.Celem projektu jest popularyzacja wśród mieszkańców Warszawy aktywnego wypoczynku wzdłuż kanałów poprzez wytyczenie ścieżek spacerowych oraz szlaków kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą (znaki informacyjne, kierunkowskazy, ławki, kosze, ... )

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Konferencja i promocja wydarzenia 150 tys

Wykonanie 4 bioblitzów dla wybranych odcinków kanałów wraz z publikacją – 250 tys

Przygotowanie i druk publikacji – 80 tys

Przygotowanie i promocja spotu – 50 tys.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 389
540 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • kanal_wystawowy.png
 • balaton.png
 • goclaw.png
 • brodnowski_2.png
 • zakole_wawerskie.png