Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2022-06-01 11:05:54
Powrót do projektu

Poznaj kanały prawobrzeżnej Warszawy

status: Oceniony negatywnieDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt na obszarze dzielnic Wawer, Praga-Południe, Targówek i Białołęka, dotyczy kanałów Bródnowskiego, Wawerskiego, Nowa Ulga, Gocławskiego, Wystawowego oraz Nowe Ujście.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na popularyzacji i rozwijaniu wiedzy o kanałach, stworzeniu mapy kanałów prawobrzeżnej Warszawy oraz przeprowadzeniu konferencji poświęconej roli kanałów, ich przyszłości i przeszłości.Powstanie 4 tzw. bioblitze dla 4 odcinków wybranych kanałów, co pozwoli wzbogacić wiedzę i faunie i florze tych obiektów i być może mądrzej zarządzać ich bogactwem. Projekt dotyczy następujących kanałów

Kanał Bródnowski (od ok. Zalewy Bardowskiego na Elsnerowie do ujścia do Kanału Żerańskiego)

Kanał Wawerski,

Kanał Nowa Ulga

Kanał Gocławski

Kanał Wystawowy

Kanał Nowe Ujście

i innych cieków prawobrzeżnej Warszawy
Opis projektu:
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

- przygotowanie konferencji poświęconej kanałom

- wykonanie bioblitzów wybranych kanałów

- wydanie publikacji przyrodniczo-krajoznawczej wraz z mapą kanałów prawobrzeżnej Warszawy

- przygotowanie spotu filmowego i promocja w kanałach społecznościowych.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Warszawa nigdy nie opierała się tylko na Wiśle, niestety świadomość wśród mieszkańców istnienia w ich najbliższym otoczeniu innych cieków wodnych była dotychczas dość niska.Celem projektu jest popularyzacja wśród mieszkańców Warszawy aktywnego wypoczynku wzdłuż kanałów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Konferencja i promocja wydarzenia 150 tys

Wykonanie 4 bioblitzów dla wybranych odcinków kanałów wraz z publikacją – 250 tys

Przygotowanie i druk publikacji – 80 tys

Przygotowanie i promocja spotu – 50 tys.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
540 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • kanal_wystawowy.png
 • balaton.png
 • goclaw.png
 • brodnowski_2.png
 • zakole_wawerskie.png