Autor projektu - zmiany z 2016-02-28 18:43:32
Powrót do projektu

Uzupełnienie sieci tras rowerowych w Śródmieściu

status:


Poprawa spójności i bezpieczeństwa sieci tras rowerowych w centrum Warszawy poprzez budowę lub korektę 9 odcinków dróg lub pasów ruchu dla rowerów, dobranych tak by jak najlepiej uzupełniać planowane w latach 2016-2017 większe inwestycje. Łatwiejszy dojazd m.in. z/na Żoliborz, most Gdański, Trakt Królewski i Pole Mokotowskie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.020107269287
szerokość geograficzna: 52.232265297855

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

al. Jana Pawła II;

skwer między Wenedów a Słomińskiego;

ul. Sanguszki;

ul. Zakroczymska;

ul. Bonifraterska;

ul. Nowy Świat;

ul. Chałubińskiego;

Pole Mokotowskie;

al. Armii Ludowej.

Istotne informacje o lokalizacji

9 zadań według załączonej mapy


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • komunikacja/drogi
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę


Pełny opis projektu

Projekt obejmuje:- budowę 5 krótkich odcinków dróg dla rowerów o łącznej długości 900 m, uzupełniających istniejącą sieć, poprawiających jej spójność i dostępność;- 2 korekty przebiegu istniejących dróg dla rowerów w wybranych miejscach niebezpiecznych i konfliktowych;- wyznaczenie na 5 odcinkach ulic pasów ruchu dla rowerów na jezdni o łącznej długości 2150 m;- budowę 4 wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.W szczególności projekt przewiduje:- doprowadzenie do stanu używalności istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż al. Jana Pawła II, w tym korektę konfliktowego przebiegu w rejonie CH Arkadia;- przedłużenie projektowanej przez ZDM drogi dla rowerów w ul. Chałubińskiego o 2 skrzyżowania;- zjazd z mostu Gdańskiego do ul. Zakroczymskiej, zapewniający powiązanie drogi dla rowerów na dolnym poziomie mostu z Nowym Miastem i Żoliborzem;- odcinek drogi dla rowerów po południowej stronie Armii Ludowej łączący Pole Mokotowskiej, ul. Polną i istniejące drogi dla rowerów, umożliwiający bezkolizyjny przejazd nad ul. MarszałkowskąTrasą Łazienkowską;- wyznaczenie pasów rowerowych w ul. Sanguszki, Konwiktorskiej, Bonifraterskiej i Nowy Świat;- budowę 4 wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przez wloty ulic podporządkowanych, dla zapewnienia ich bezpieczeństwa.Szczegółowy opis proponowanych zmian, niezbędnego zakresu robót, ich kosztów i korzyści z ich wprowadzenia - w załączonej tabeli, z podziałem na 9 zadań.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Proponowane odcinki nowych dróg i pasów dla rowerów uzupełnią skąpą sieć tras rowerowych w centrum Warszawy, poprawiając jej funkcjonalność, spójność, bezpośredniość, atrakcyjność i bezpieczeństwo. Korekty istniejących odcinków wyeliminują zidentyfikowane problemy i powtarzające się konflikty, poprawiając przy okazji bezpieczeństwo i komfort pieszych. Realizacja projektu poprawi warunki do korzystania z roweru jako środka transportu w dojazdach do centrum, tworząc alternatywę dla samochodów osobowych czy komunikacji miejskiej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

budowa dróg dla rowerów: 900 mb x 500 zł/mb = 450 tys. zł

wyznaczenie pasów lub dróg dla rowerów na istniejącej nawierzchni (w przypadku pasów ruchu dla rowerów każdy kierunek liczony oddzielnie): 2150 mb x 100 zł/mb = 215 tys. zł

budowa wyniesionych przejść i przejazdów: 4 x 45000 zł (wg ) = 180 tys.

budowa wysp osłaniających (dopuszczalne zastosowanie wysp prefabrykowanych): 10 x 2500 zł = 25 tys. zł

budowa nawierzchni jezdni (korekta wlotu ul. Błońskiej): 50 m2 x 500 zł/m2 = 25 tys. zł

budowa nawierzchni chodnika (peron przystanku autobusowego): 45 m2 x 200 zł/m2 = 9 tys. zł

przestawienie sygnalizatorów (skrzyżowanie Bonifraterska / Franciszkańska): 5 x 5000 zł = 25 tys. zł

przesunięcie przejść dla pieszych: 3 x 2000 zł = 6 tys. zł

przeliczenie programu sygnalizacji: 4 tys. zł

2 tabliczki "nie dotyczy rowerów" z montażem: 0,5 tys. złRAZEM: 939,5 tys. złprzedmiar robót w podziale na zadania - w załączonej tabeli


Całkowity koszt projektu: 939 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • szczegol_01-al_JP2-Blonska.jpg
  • szczegol_03-Wenedow.jpg
  • szczegol_04-przejazd_Sanguszki.jpg