Koordynator ds. budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Ochota - zmiany z 2022-04-29 10:52:57
Powrót do projektu

Zazieleniamy ochockie parkany

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parkan szkoły Samochodowej od ulicy Szczęśliwickiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej przez obsadzenie parkanu Szkoły Samochodowej od strony ulicy Szczęśliwickiej
Opis projektu:
Obsadzenie parkanu roślinami pnącymi zimozielonymi /np Hedera helix oraz umieszczenie dużej 200cm na 400cm ledowej tablicy informacyjnej na budynku hali dydaktycznej szkoły samochodowej. Na tablicy wyświetlane będą informacje dotyczące zanieczyszczenia powietrza a także informacje dla mieszkańców.

Projekt posiada wiele zalet ekologicznych, społecznych i estetycznych. Należą do nich m.in. oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, jak również zwiększenie różnorodności gatunkowej w miastach, zatrzymywanie wody opadowej. Co więcej, ludzie w zielonym otoczeniu czują się lepiej. Działanie wpisuje się m.in. w nurt przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Rośliny znajdujące się na zielonym parkanie:

1. filtrują pyły unoszące się w powietrzu oraz przetwarzają CO2 na tlen. Jeden m2 zielonej ściany pochłania 2,3 kg CO2 z powietrza rocznie oraz wytwarza 1,7 kg tlenu. Zielone parkany znacznie przyczynią się do oczyszczania powietrza.

2. pochłaniają światło słoneczne, 50% jest absorbowane a 30% odbite, co pomaga stworzyć chłodniejszy i bardziej przyjemny klimat. Obsadzony zielenią parkan ma pozytywny wpływ na efekt wyspy ciepła w mieście. Ogólnie rzecz ujmując, możliwe jest obniżenie temperatury w obszarze miejskim o 3°C.

3. zmniejszają poziom hałasu w otoczeniu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

Obsadzony zielenią parkan działa niczym bariera dźwiękowa dla otoczenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.Przebywanie i praca w otoczeniu zieleni ma niezwykle korzystny wpływ na samopoczucie. Zielone środowisko uspokaja, przyczynia się do redukcji stresu mieszkańców i dzieci. Zieleń porastająca parkan, stanowi wymarzone schronienie dla ptaków, motyli oraz innych owadów, co ma szczególne znaczenie w przestrzeniach miejskich, gdzie głównie znajduje się beton i asfalt.

4. chłoną wodę deszczową, gdyż wraz z podłożem działają niczym zbiornik. Opóźnia to odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, oczyszcza wodę deszczową; woda również, odparowuje poprzez rośliny. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz obniża ryzyko powodzi.

Ustawienie tablicy multimedialnej, która będzie informowała mieszkańców m.in. o zawartości w powietrzu szkodliwych substancji.

pomoże w wypracowaniu nowych nawyków wśród mieszkańców naszej Dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Łączny koszt realizacji 64 000.00 zł zgodnie z projektem.

W tym:

nasadzenia- parkan 150 mb, należy posadzić 375 szt. pnączy w odległości co 40 cm, przy założeniu że sadzonka będzie w pojemniku m.in.CO2(2 litrowy) i wysokości 100 cm, dołki zostaną zaprawione ziemią urodzajną i całość obsypana korą ok.35 300,00 zł (zakup,transport, robocizna).

zakup tablicy informacyjnej LED o wymiarach 200 cm na 400 cm: 23 500,00 zł dodatkowo instalacja : 4 000,00 zł

Tablica informacyjna o projekcie : 1 200,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
64 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki