Autor projektu - zmiany z 2022-01-20 20:00:01
Powrót do projektu

Ratujmy PODNIEBNYCH AKROBATÓW -> wieża dla JERZA, "okno" dla OKNÓWKI i ptasia ścieżka edukacyjna w PARKU DOLINKA SŁUŻEWIECKA

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Dolinka Służewiecka w pobliżu ul. Puławskiej i ul. Bacha - wieża dla jerzyków. Park Dolinka Służewiecka w pobliżu ul. Rzymowskiego i ul. Tarniny - wieża dla oknówek. Ptasia ścieżka edukacyjna - dookoła stawu retencyjnego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wieża dla jerzyków powinna być ustawiona w odległości od drzew, mostów, latarni czy innych zabudowań. Jerzyki potrzebują przestrzeni do wylotu ze swoich gniazd. Poruszają się lotem ślizgowym w dół, po czym nabierają prędkości unosząc się coraz wyżej. Podobnie wieża dla oknówek, powinna znajdować się na pustym skwerze pomiędzy alejkami.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest utworzenie zastępczych miejsc lęgowych dla jerzyków Apus apus i oknówek Delichon urbicum, w postaci wieży z budkami lęgowymi wraz z tablicami edukacyjno-informacyjnymi na temat życia i pożyteczności tych zwierząt. Ptasia ścieżka edukacyjna, dodatkowo zwróci uwagę na różnorodność ptaków, które zasiedlają okolice stawu retencyjnego w parku Dolinka Służewiecka.
Opis projektu:
W Parku Dolinka Służewiecka powstałyby dwie wieże dla: jerzyków i oknówek. Wieża dla jerzyków liczyłaby 40 drewnianych skrzynek lęgowych, wieża dla oknówek 42 sztuczne gniazda - obydwie konstrukcje, osadzone na kilku metrowym słupie wmurowanym w ziemię. Na dachu, znajdowałby się głośnik, zasilany baterią słoneczną, mający za zadanie zwabić ptaki do zasiedlenia gniazd. Przy wieżach znajdowałyby się drewniane tablice edukacyjne z zamieszczonymi informacjami na temat rozróżniania gatunków, zagrożeniach i sposobach ich ochrony.Ptasia ścieżka edukacyjna zakłada ustawienie kilku drewnianych tablic z kolorowymi ilustracjami i zdjęciami, a także podstawowymi informacjami na temat miejskiej awifauny. Dodatkową atrakcją i urozmaiceniem, będą gry i zabawy terenowe w postaci ptasich łamigłówek i pamięciówek.

Ponadto, na dwóch przeciwległych brzegach stawu, zostaną zamontowane stacjonarne lornetki. Dzięki nim, każdy będzie mógł dokładnie przyjrzeć się kolorowym piórkom zimorodka, zobaczyć co właśnie upolowała rybitwa lub jak łyska albo kurka wodna starannie i z namaszczeniem buduje swoje gniazdo.Przykładowe informacje na tablice edukacyjne:

1. Różnorodność ptasich siedlisk (konieczność ochrony siedlisk i urozmaicania krajobrazu)

2. Dlaczego ptaki latają – ciekawostki na temat ptasiej anatomii (pióro, spneumatyzowane kości, redukcja organów wewnętrznych)

3. Ptasie migracje (dokąd i dlaczego lecą, dystansowi rekordziści, skąd wiedzą jak i gdzie lecieć, daleko i krótkodystansowcy)

4. Lato na stawie (różnorodność gniazd, toki, mono i poligamia)

5. Zima na stawie (dlaczego jedni odlatują a inni pozostają, dokarmianie ptaków)

6. Nurkowie na stawie (pławice a grążyce)

7. W szuwarach (drobne ptaki śpiewające, głosy ptaków)

8. Patrolując staw (ptaki drapieżne)Kosztorys:

1. wieża dla jerzyków z 40 budkami lęgowymi (konstrukcja głównie drewniana) + tablica edukacyjno-informacyjna = 20 tys. zł

2. wieża dla oknówek z 42 miejscami lęgowymi (konstrukcja głównie betonowa) + tablica edukacyjno-informacyjna = 40 tys. zł

3. tablice edukacyjne o ptakach dookoła stawu retencyjnego = 35 tys. zł

4. 2 x lornetka na statywie wmontowana w ziemię do obserwacji ptaków = 10 tys. zł

5. wynagrodzenie dla ornitologa = 5 tys. złPod tym linkiem znajduje się filmik przykładowej, zasiedlonej wieży dla jaskółek oknówek: https://www.youtube.com/watch?v=UlIG9S5PKxwPrzykładowe tablice edukacyjne:

https://mentorsklep.pl/pl/p/KOSTKI-WIEDZY-POZNAJEMY-PTAKI-/1889

https://mentorsklep.pl/pl/p/Swiatowid-standard-Ptaki-wodne/2622

https://mentorsklep.pl/pl/p/Wademekum-wiedzy-poznajemy-ptaki/3089

https://mentorsklep.pl/pl/p/Gra-terenowa-Ptasie-zagadki/1875

https://mentorsklep.pl/pl/p/Pamieciowka-Ptasie-Pary/1872

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Jerzyk i jaskółki oknówki to ptaki wędrowne. Zimują: jerzyki – w Południowej Afryce, oknówki – w Afryce Subsaharyjskiej i tropikalnej Azji. Do Polski przylatują w kwietniu i maju, aby odbyć lęgi. W naszym kraju, niemal wyłącznie gnieżdżą się w pobliżu ludzi i zakładają gniazda na konstrukcjach wzniesionych przez człowieka. Wynika to z braku dostępności odpowiednich, naturalnych miejsc lęgowych. Jerzyki gnieżdżą się wysoko w otworach wentylacyjnych budynków, w stropodachach i innych szczelinach, tak aby po wylocie mogły nabrać rozpędu stopniowo unosząc się coraz wyżej. Oknówki budują swoje gniazda z błota i śliny w kątach okien lub na innych powierzchniach styku obu płaszczyzn. Jednak podczas termomodernizacji i remontów budynków, niszczone są ich siedliska, pomimo tego, że obydwa gatunki podlegają w Polsce ścisłej ochronie prawnej. Efektem jest coraz mniejsza dostępność odpowiednich miejsc do zakładania i budowania gniazd i spadek ich populacji. Aby temu zapobiec, możemy zbudować sztuczne miejsca lęgowe - wieże ze skrzynkami lęgowymi. Jerzyki to ptaki, które długo przekonują się do zmiany dotychczasowego miejsca gniazdowania. Niemniej jednak, jak pokazują doświadczenia, w końcu dochodzi do zasiedlenia. Oprócz tego, że zarówno jerzyki jak i oknówki są mistrzami podniebnych akrobacji i z podziwem można wpatrywać się w ich tańczące sylwetki na niebie, ptaki te dodatkowo są prawdziwymi sprzymierzeńcami człowieka. Zjadają tysiące komarów i innych uciążliwych dla ludzi owadów. W sezonie lęgowym, gdy karmią młode liczba ta wzrasta do kilkudziesięciu tysięcy owadów dziennie.Ptasia ścieżka edukacyjna – uświadomi spacerowiczom jak duża liczba gatunków ptaków zamieszkuje miasto. Drobne oczka i niewielkie cieki wodne stanowią bazę pokarmową dla wielu gatunków zwierząt, zapewniają im schronienie i miejsca rozrodu. Ponadto, stawy retencyjne stanowią miejsce odpoczynku dla ptaków podczas migracji wiosną i jesienią. Wówczas można zaobserwować wiele ciekawych gatunków, niespotykanych w trakcie sezonu lęgowego. Na służewskim stawie retencyjnym obserwowano m.in. takie gatunki jak: tracz nurogęś, kormoran, łyska, kokoszka, głowienka, czapla siwa, łabędź niemy, rybitwa rzeczna, zimorodek, trzciniak.

Niszczycielska działalność człowieka doprowadziła do zagłady wielu gatunków i bezpowrotnego przekształcenia naturalnych siedlisk zwierząt. Edukacja lokalnej społeczności na temat życia dzikich zwierząt w mieście, a także konieczność urozmaicania miejskiego krajobrazu w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego jest nieodzowna. Na terenie Parku Dolinka Służewiecka, istnieje klimatyczna ścieżka edukacyjna, powstała kilka lat temu we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy i Fundacją Sendzimira, zatem ptasia ścieżka, komponowałaby się z koncepcją poszerzania wiedzy mieszkańców o najbliższym otoczeniu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
110 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • wieża1_jerzyk.jpg
 • wieża1_oknówka.jpg
 • tablica_edu.jpg
 • jerzyk.jpg
 • oknówka.jpg