Dział Programowania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2022-04-28 13:31:00
Powrót do projektu

Ratujmy PODNIEBNYCH AKROBATÓW -> wieża dla JERZA, "okno" dla OKNÓWKI i ptasia ścieżka edukacyjna w PARKU DOLINKA SŁUŻEWIECKA

MARTWE DREWNO – DRZEWO ŻYCIA - Edukacja przyrodnicza w Parku Dolinka Służewska – znaczenie martwego drewna i starych drzew dla ptaków, ssaków, owadów, roślin, grzybów

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Dolinka Służewiecka w pobliżu ul. Puławskiej i ul. Bacha - wieża dla jerzyków. Park Dolinka Służewiecka w pobliżu ul. Rzymowskiego i ul. Tarniny - wieża dla oknówek. Ptasia ścieżka edukacyjna - dookoła stawu retencyjnego.
Zespół parków położonych wzdłuż ulicy Dolinka Służewiecka (Park Dolinka Służewska, Park nad Stawem Służewieckim, Park im. inż. P. Pawlukiewicza)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji: Wieża dla jerzyków powinna być ustawiona w odległości od drzew, mostów, latarni czy innych zabudowań. Jerzyki potrzebują przestrzeni do wylotu ze swoich gniazd. Poruszają się lotem ślizgowym w dół, po czym nabierają prędkości unosząc się coraz wyżej. Podobnie wieża dla oknówek, powinna znajdować się na pustym skwerze pomiędzy alejkami
Spacery będą się odbywały na terenie parków położonych wzdłuż ul. Dolinka Służewiecka, natomiast wykłady odbywać się będą na terenie Służewskiego Domu Kultury.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Celem projektu jest utworzenie zastępczych miejsc lęgowych dla jerzyków Apus apus i oknówek Delichon urbicum, w postaci wieży z budkami lęgowymi wraz z tablicami edukacyjno-informacyjnymi na temat życia i pożyteczności tych zwierząt. Ptasia ścieżka edukacyjna, dodatkowo zwróci uwagę na różnorodność ptaków, które zasiedlają okolice stawu retencyjnego w parku Dolinka Służewiecka.
Projekt „MARTWE DREWNO – DRZEWO ŻYCIA” to cykl spotkań edukacyjnych prowadzonych przez przyrodników, odbywający się na terenie parków położonych wzdłuż ulicy Dolina Służewiecka w Warszawie. Projekt przewiduje także zakup sprzętu pozwalającego na obserwację i „badanie” dzikiego życia w Parku oraz atlasów i przewodników o tematyce przyrodniczej.
Opis projektu:
Projekt „MARTWE DREWNO – DRZEWO ŻYCIA” to cykl spotkań edukacyjnych prowadzonych przez przyrodników, odbywający się od wiosny do jesieni na terenie parków położonych wzdłuż ulicy Dolina Służewiecka w Warszawie. Wykłady, spacery i warsztaty będą miały na celu pokazanie jak ważną funkcję w miejskim ekosystemie pełnią stare i martwe drzewa oraz dlaczego zachodzi konieczność ich pozostawiania. Uczestnicy będą poznawać etapy rozkładu drewna, poszerzą wiedzę z zakresu życia miejskiej fauny i flory a także poznają powiązania ekologiczne pomiędzy poszczególnymi grupami organizmów występujących w mieście.

Eksperci zaprezentują informacje na temat zagrożeń i możliwych sposobów wspierania i ochrony miejskiej różnorodności biologicznej. Uczestnicy sami będą wyszukiwać dziuplastych drzew i poznawać organizmy je zasiedlające. Przewidziane są także warsztaty, które mają na celu aktywizację odbiorców projektu. W trakcie ich trwania, po krótkim instruktarzu, uczestnicy samodzielnie wykonają budki lęgowe i schronienia dla innych zwierząt, które będą mogli zabrać ze sobą i zamontować w swojej okolicy.

Dzięki projektowi Służewski Dom Kultury zostanie wyposażony w sprzęt oraz przewodniki do rozpoznawanie poszczególnych grup organizmów i atlasy, które będą stanowiły pomoce dydaktyczne podczas warsztatów. Zostaną zakupione np. lornetki, mikroskopy kieszonkowe, lupy, pojemniki do obserwacji owadów, siatki entomologiczne, latarki, głośnik do odtwarzania głosów ptaków.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Edukacja lokalnej społeczności na temat życia dzikich zwierząt w mieście , a także konieczność urozmaicania miejskiego krajobrazu w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego jest nieodzowna. Na terenie Parku Dolinka Służewiecka, istnieje klimatyczna ścieżka edukacyjna, powstała kilka lat temu we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy i Fundacją Sendzimira, zatem ptasia ścieżka, komponowałaby się z koncepcją poszerzania wiedzy mieszkańców o najbliższym otoczeniubardzo ważna.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
31 000 zł, w tym:

- spacery i warsztaty - 18 000 zł

- zakup materiałów i sprzętu - 13 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 125
31 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • wieża1_jerzyk.jpg