Dział Programowania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2022-04-28 14:23:10
Powrót do projektu
MARTWE DREWNO – DRZEWO ŻYCIA -

"Martwe drewno – drzewo życia". Edukacja przyrodnicza w Parku Dolinka Służewska – znaczenie martwego drewna i starych drzew dla ptaków, ssaków, owadów, roślin, grzybów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zespół parków położonych wzdłuż ulicy Dolinka Służewiecka (Park Dolinka Służewska, Park nad Stawem Służewieckim, Park im. inż. P. Pawlukiewicza)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Spacery będą się odbywały na terenie parków położonych wzdłuż ul. Dolinka Służewiecka, natomiast wykłady odbywać się będą na terenie Służewskiego Domu Kultury.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt „MARTWE DREWNO – DRZEWO ŻYCIA” to cykl spotkań edukacyjnych prowadzonych przez przyrodników, odbywający się na terenie parków położonych wzdłuż ulicy Dolina Służewiecka w Warszawie. Projekt przewiduje także zakup sprzętu pozwalającego na obserwację i „badanie” dzikiego życia w Parku oraz atlasów i przewodników o tematyce przyrodniczej.
Opis projektu:
Projekt „MARTWE DREWNO – DRZEWO ŻYCIA” to cykl spotkań edukacyjnych prowadzonych przez przyrodników, odbywający się od wiosny do jesieni na terenie parków położonych wzdłuż ulicy Dolina Służewiecka w Warszawie. Wykłady, spacery i warsztaty będą miały na celu pokazanie jak ważną funkcję w miejskim ekosystemie pełnią stare i martwe drzewa oraz dlaczego zachodzi konieczność ich pozostawiania. Uczestnicy będą poznawać etapy rozkładu drewna, poszerzą wiedzę z zakresu życia miejskiej fauny i flory a także poznają powiązania ekologiczne pomiędzy poszczególnymi grupami organizmów występujących w mieście.

Eksperci zaprezentują informacje na temat zagrożeń i możliwych sposobów wspierania i ochrony miejskiej różnorodności biologicznej. Uczestnicy sami będą wyszukiwać dziuplastych drzew i poznawać organizmy je zasiedlające. Przewidziane są także warsztaty, które mają na celu aktywizację odbiorców projektu. W trakcie ich trwania, po krótkim instruktarzu, uczestnicy samodzielnie wykonają budki lęgowe i schronienia dla innych zwierząt, które będą mogli zabrać ze sobą i zamontować w swojej okolicy.

Dzięki projektowi Służewski Dom Kultury zostanie wyposażony w sprzęt oraz przewodniki do rozpoznawanie poszczególnych grup organizmów i atlasy, które będą stanowiły pomoce dydaktyczne podczas warsztatów. Zostaną zakupione np. lornetki, mikroskopy kieszonkowe, lupy, pojemniki do obserwacji owadów, siatki entomologiczne, latarki, głośnik do odtwarzania głosów ptaków.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Edukacja lokalnej społeczności na temat życia dzikich zwierząt w mieście w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego jest bardzo ważna.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
31 000 zł, w tym:

- spacery i warsztaty - 18 000 zł

- zakup materiałów i sprzętu - 13 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
31 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki