Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2022-04-20 14:09:41
Powrót do projektu

Parki kieszonkowe na Bródnie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Łojewska 20 i 22 /// - fragment terenu pomiędzy blokami (ok. 250 m 2)2. rejon ulic: Krasnobrodzka – Chodecka – Toruńska – Rzepichy numer obrębu 40803, część działki 57/12 /// działka przy kościele ul. Echa Leśne 2 - od Kowalskiego ///57/13 /// - fragment działki3. działka za klubem "Podgrodzie" przy Krasnobrodzkiej 11 /// dz. nr 34/5 obręb 4-08-034. działki między Tokarza i Malborską: 11/3, 11/5, 11/7, 11/8, 11/11, 11/12 , 11/2 /// działki miejskie przy Ogińskiego, nr obrębu 40812 ///(fragment), obręb 4-08-05 ///5. Wysockiego 16/18/20 od strony Wysockiego /// ul. Bartnicza, Nr działki 83/1 fragment działki nr 7/4 obręb 4-08-12
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacje powinny być sprawdzone pod kątem własności terenu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie dziesięciu pięciu parków kieszonkowych na Bródnie, które powstaną w miejscach dotąd niewykorzystywanych i zaniedbanychniezagospodarowanych. Parki mają być miejscami pełnymi zieleni, ciszy i odpowiednio dobranej małej architektury. Mają sprzyjać sąsiedzkiej integracji, poprawiać jakość przestrzeni publicznej i zachęcać mieszkańców do troski o najbliższe otoczenie.
Opis projektu:
Na Bródnie, poza Parkiem Bródnowskim, brakuje zadbanej przestrzeni wspólnej, która mogłaby służyć mieszkańcom, jako miejsce spędzania czasu czy odpoczynku. Jednocześnie jest wiele miejsc, które mogą zostać zmienione w parki kieszonkowe, które będą służyć okolicznym mieszkańcom jako oazy zieleni i ciszy.

Projekt zakłada stworzenie dziesięciu pięciu takich parków na Bródnie. Każdy z nich będzie się składał

Parki będą składać się m.in. z następujących elementów:

- pergole wydzielające przestrzeń parku

- nawierzchnia przepuszczalna

- ławki zachęcające do rozmowy

- kosz na śmieci

- krzewy ozdobne i kwiaty - mini brama do parku z napisem Bródno, jako miejsce sprzyjające robieniu zdjęć, ukazujących Bródno jaki miejsce pełne zieleni i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni. Po stworzeniu parku przeprowadzony będzie konkurs z nagrodami na najlepszą nazwę parku, związaną z Bródnem.

Parki będą bez ograniczeń dostępne dla mieszkańców.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Na Bródnie nie ma miejsc sprzyjających integracji sąsiedzkiej, które jednocześnie byłyby estetyczne, funkcjonalne i eksponowały zieleń. Brak takich miejsc powoduje anonimowość w relacjach międzyludzkich, blokuje energię społeczną, rodzi stagnację. Przestrzeń w wielu miejscach na Bródnie nie zmieniła się od lat 70-tych. Czas najwyższy, aby mieszkańcy mieli dostęp do wartościowej przestrzeni miejskiej, która poprawi ich jakość życia i zadowolenia z miejsca zamieszkania. Dodatkowym walorem projektów jest obecność zieleni, które kojący wpływ na człowieka jest powszechnie znany, a w miesiącach letnich stanowi jedyną ulgę w upałach. Zieleń poprawia też bioróżnorodność, przyczyniając się do poprawy stanu klimatu.

Powstanie parków kieszonkowych na Bródnie będzie dla mieszkańców widomym znakiem, iż przestrzeń ich życia się poprawia i należy o nią cały czas dbać. Parki te staną się też wizytówką Bródna, jako zielonej części Warszawy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Łączny szacunkowy koszt projektu: 776 000,00 zł (w tym koszt utrzymania do końca roku)

Kosztorys realizacji projektu - wg. lokalizacji:

1) Łojewska - nasadzenia roślinności, wykonanie trawników i kwater kwietnych typu łąka kwietna, wykonanie podpór pod pnącza ze stali nierdzewnej lub drewnianych, montaż małej architektury typu ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci – ok. 250 m2 koszt 180 000,00 zł

2) Krasnobrodzka – Chodecka – Toruńska – Rzepichy – projekt (12 000,00 zł) i wykonanie wg projektu: alejki i mała architektura typu ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci (90 000,00 zł) oraz zieleń (65 000,00 zł) – szacunkowy koszt 167 000,00 zł

3) działka za klubem "Podgrodzie" przy Krasnobrodzkiej – projekt (12 000,00 zł) i wykonanie wg projektu: alejki, utwardzenie terenu i mała architektura typu ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci (90 000,00 zł) oraz zieleń (70 000,00 zł) – szacunkowy koszt 172 000,00 zł

4) działki między Tokarza i Malborską – projekt (12 000,00 zł) i wykonanie wg projektu: mała architektura i naprawa istniejących ławek (85 000,00 zł) oraz zieleń (60 000,00 zł) – szacunkowy koszt 157 000,00 zł

5) Wysockiego - nasadzenia roślinności, wykonanie trawników, wykonanie podpór pod pnącza ze stali nierdzewnej lub drewnianych, montaż małej architektury typu ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci – ok. 100 m2 szacunkowy koszt 100 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 990
776 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • parki przyklady.pdf