Koordynator dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2022-04-28 16:43:29
Powrót do projektu

Bezpieczne, jasne, czyste i zielone - schodki na Płatowcowej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Płatowcowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Stan własności, według serwisu mapowego: obręb 10203 działka 71/1 (m. st. Warszawy - schody) oraz działka 263/2 (m. st. Warszawa, użytkownie wieczyste - parking)

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Ciemno, ślisko, brudno, niebezpiecznie - tak jest dzisiaj na schodach łączących ulicę Płatowcową z osiedlem SBM Politechnika. Zmieńmy to! Rozświetlmy schody, dodajmy kosz, zadbajmy o zieleń oraz odlodzenie stopni.
Opis projektu:
Schody między Płatowcową, a osiedlem SBM Politechnika pełnią ważną rolę dla lokalnej społeczności - łączą kościół i przedszkole z osiedlem oraz domy przy Płatowcowej i Olimpijskiej z osiedlowymi sklepami. Warto, aby to miejsce wyglądało reprezentacyjnie. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa, porządku i estetyki schodów oraz ich otoczenia.1. Poprawę bezpieczeństwa chcemy uzyskać przez:

a. montaż oświetlenia - preferowanym rozwiązaniem jest estetyczne oświetlenie w poręczach (jak na Stadionie Narodowym czy Legii);

b. zastosowanie rozwiązań ograniczających oblodzenie: podgrzewana nawierzchnia (elektrycznie lub z c.o.), posadzka z wypustkami;

c. w wariancie maksymalnym - dostosowanie kąta nachylenia podjazdu dla wózków do aktualnych standardów (np. przez budowę nowej pochylni trawersującej zbocze).2. Poprawę porządku chcemy uzyskać przez umieszczenie dodatkowego kosza na śmieci (na górze schodów, np. w rogu ślepego zakończenia ulicy Płatowcowej).3. Poprawę estetyki chcemy uzyskać przez:

a. urządzenie zieleni: pielęgnację istniejących krzewów, dosadzenie innych krzewów (np. kosodrzewina), kwiatów, pnączy, dodanie małej architektury (np. głazy);

b. wymianę poręczy (połączone z dodaniem oświetlenia);

c. naprawę nawierzchni, wyrównanie połączenia z parkingiem.Ostateczny kształt projektu zostanie uzgodniony - preferowane uzgodnienie w formie wizji lokalnej.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
1. Na styku schodów i parkingu utworzył się dołek, w którym zbiera się woda i błoto, które zimą zamieniają się w lód. Stopnie schodów są już lekko wykrzywione.2. Podjazd dla wózków jest dość stromo nachylony, co według wiedzy autora projektu nie jest zgodne z aktualnymi standardami architektonicznymi.3. Schody są wyposażone w barierki - stalowe, jeszcze z czasów powstania tych schodów. Są we względnie dobrym stanie - niezardzewiałe, pomalowane, mocno osadzone w gruncie, ale w niektórych miejscach wygięte.4. Zimą schody, szczególnie dwa ostatnie stopnie od strony parkingu, są intensywnie oblodzone. Ze schodów korzysta wielu starszych ludzi, dla których to oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne.5. Brakuje oświetlenia - najbliższa latarnia jest około 30 metrów od schodów i praktycznie nie oświetla schodów. Oświetlenie parkingu również jest szczątkowe.6. Zieleń obok schodów jest notorycznie zaśmiecona - głównie butelkami, puszkami i opakowaniami po batonikach, chipsach itp. Najbliższe kosze na śmieci (nie licząc altany śmietnikowej) znajdują się w odległości co najmniej 50 metrów od schodów.7. Zieleń składa się z dwóch krzewów czarnego bzu, pod którymi jest odrobina trawy, błota i różnych samosiejek.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
50 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Schody_Płatowcowa1.png
 • Schody_Płatowcowa2.png
 • koncepcja.jpg
 • Mapa.png
 • Uzbrojenie.png