Zespół Rejonu Ogrodniczego 4 w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2022-04-25 12:58:09
Powrót do projektu

KWIATY i ZAPYLACZE w Parku Dolinka Służewieckarejonie Stawu Służewieckiego.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Dolinka Służewiecka - pomiędzy ul. Tarniny a ul. Rzymowskiego. Staw Służewiecki
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Łąki kwietne i ogródki deszczowe znajdowałyby się w miejscach obecnych trawników pomiędzy alejkami i wzdłuż ulicy Rzymowskiego w Parku Dolinka Służewieckaw rejonie Stawu Służewieckiego. Domki dla owadów wraz z tablicami edukacyjnymi ustawione byłyby w pobliżu łąk kwietnych.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu wzrost liczby zapylaczy poprzez budowę domków dla owadów, a także wzbogacenie i urozmaicenie ich bazy pokarmowej poprzez założenie łąk kwietnych w Parku Dolinka SłużewieckaStaw Służewiecki. Dzięki tablicom edukacyjnymtabliczkom, będzie można dowiedzieć się jak pożyteczne dla człowieka i poważnie zagrożone są owady zapylające.
Opis projektu:
Projekt zakłada urozmaicenie florystyczne parku Dolinka SłużewieckaStaw Służewiecki. W trzech dwóch wyznaczonych miejscach założono by łąki kwietne o łącznej powierzchni 1650 1900 m2. Znacznie wzbogaci to krajobraz parku i zwiększy populację owadów zapylających, w tym pięknych kolorowych motyli. Przy każdym kobiercu kwiatów, ustawiono by domki dla owadów. Domki byłby różnych rozmiarów, zamocowane na drzewie bądź wmontowane w ziemię. Łąka kwietna byłaby mieszanką rodzimych, polskich kwiatów i ziół. Przy każdej powierzchni ustawiono by tablice edukacyjne tabliczki na temat pożyteczności owadów, zagrożeniach i sposobach ich ochrony, a także roślin inwazyjnych. W miejscach bardzo wilgotnych i podmokłych założono by "ogród deszczowy" w najprostszej formie - czyli sadząc rośliny wilgociolubne. Tu także znajdowałaby się tablica edukacyjna dotycząca ogrodów deszczowych i sposobach zwiększania retencji wody deszczowej do grunt.Kosztorys:1. Łąka kwietna -> przygotowanie podłoża, założenie x 3 powierzchnie, łącznie ok. 0,165 ha (1650 m2) = 15 tys. zł

2. Ogród deszczowy -> rośliny wilgociolubne na powierzchnię ok. 0,02 ha (200 m2) = 5 tys. zł

3. 8 x domek dla owadów różnych rozmiarów = 5 tys. zł

4. Tablice edukacyjno-informacyjne = 20 tys. złPrzykładowe domki dla owadów:

https://budkadlaowadow.pl/budka-dla-owadow/mieszana-mkw-duza

https://victorysgarden.com/pl/p/Domek-DUZY-stojacy-dla-owadow-zapylajacych-HOTELIK5-80-cm-80-cm-drazek/311

https://victorysgarden.com/akcesoria-ogrodowe/domki/domki-dla-owadow

https://polskieplecionkarstwo.pl/domki-dla-owadow,210.html

https://www.floromek.pl/ekohotele.html#Przykładowe tablice edukacyjne:

https://mentorsklep.pl/pl/p/Swiatowid-standard-Owady-zapylajace/2514

https://mentorsklep.pl/pl/p/SERIA-POZNAWCZA-OWADY-POZYTECZNE/2124

https://mentorsklep.pl/pl/p/Tablica-edukacyjna-Poznajemy-owady/2587

https://www.studio22.eu/

https://studio22sklep.eu/pl/p/Hotel-Wariant-I/446Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Jak pokazują źródła naukowe, populacja owadów zapylających na świecie, począwszy od końca XX w. dramatycznie spadła (eksperci szacują, że w ciągu kolejnych 50 lat, zniknie 50% gatunków owadów). Główne przyczyny tego zjawiska to m.in. chemizacja środowiska i opryski, uprawa monokultur, a także utrata siedlisk (np. starych dziuplastych drzew, zadrzewień i zakrzewień, korytarzy migracyjnych, nieużytków). Szkodliwy wpływ na populację zapylaczy mają także zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu. Oszacowano, że ponad 80% gatunków uprawnych i ponad 70% gatunków dzikich kwiatów (w tym wiele spożywanych przez nas owoców i warzyw) jest zależnych od zapylania przez zwierzęta.

Obecnie wiele państw na świecie wdrożyło politykę prośrodowiskową i m.in. zakazało stosowania określonej grupy pestycydów, tak aby przeciwdziałać drastycznemu spadkowi liczebności zapylaczy.

My także możemy przyczynić się do poprawy sytuacji owadów zapylających. Takimi drobnymi, ale nie bez znaczenia, działaniami jest zakładanie łąk kwietnych oraz sadzenie roślin nektaro- i pyłkodajnych. Dzięki temu wzrośnie baza pokarmowa dla owadów. Ponadto, poprzez budowę domków dla zapylaczy, zapewnimy im miejsce do rozrodu i schronienia. Innymi cennymi działaniami jest ogólny wzrost różnorodności krajobrazu poprzez sadzenie drzew i krzewów, pozostawianie nieużytków i starych dziuplastych drzew. Rośliny inwazyjne także przyczyniają się do spadku bioróżnorodności, dlatego zakładając rabaty kwiatowe, należy sadzić rodzime gatunki. Aktualnie odczuwamy wiele skutków globalnych zmian klimatycznych – susze, powodzie, gwałtowne deszcze. Przy takich inicjatywach, jak ta, możemy również to uwzględnić. Aby poprawić retencję wody, w miejscach szczególnie wilgotnych i podmokłych należy sadzić rośliny, które dobrze znoszą okresowe zalewanie i przy tym zatrzymują wodę gruntową. W tym celu dokonano by nasadzeń roślin wilgociolubnych – powstałyby niewielkie ogródki deszczowe. Takie rośliny, także byłyby nektarodajne i atrakcyjne dla zapylaczy, co dodatkowo może przyczynić się do wzrostu liczebności owadów w parku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Założenie łąk kwietnych - 41 000 zł

Zakup i montaż hoteli dla owadów oraz oznakowania - 2 000 zł

RAZEM: 43 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 45
43 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • tablica.jpg
 • łąka.jpg
 • zapylacze1.jpg
 • zapylacze2.jpg
 • zapylacze3.jpg
 • Łąki kwietne.jpg