Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2016-04-21 13:06:36
Powrót do projektu
Łączka kwietna na Placu

Kwietny Plac Politechniki

status:


Założenie małej łąki kwietnej na placyku na środku ronda na Placu Politechniki, a także zielnika o pow. ok.10 m2 na fragmencie chodnika między ul. Śniadeckich a Lwowską.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.012277901173
szerokość geograficzna: 52.220196583398

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

Plac Politechniki, rejon ulic Śniadeckich i Lwowskiej.

Istotne informacje o lokalizacji

Środek ronda na Placu Politechniki, fragment chodnika między ul. Śniadeckich a Lwowską.


Klasyfikacja projektu

  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Nie dotyczy.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje

założenie małej łączki

. Obecnie jest on wybrukowany i pusty, co jest marnowaniem przestrzeni w samym środku miasta. Łąka kwietna będzie ładnym, kolorowym elementem miasta i domem dla miejskich owadów.

W ramach projektu obecna nawierzchnia z kostki brukowej zostanie zerwana (po oczyszczeniu może być wykorzystana w innym miejscu), a na jej miejscu powstanie mała kwietna łąka wkomponowana w otoczenie.

zazielenienie Placu Politechniki poprzez założenie 10 m2 zielnika z kwiatami na części chodnika na Pl. Politechniki. Obecnie ten teren ze względu na ogrodzenie go od jezdni na placu i miejsce wyznaczenia przejść dla pieszych na ulicach Lwowskiej i Śniadeckich nie jest wykorzystany, Koszt realizacji nie jest wysoki a koszty utrzymania również nie powinny być wysokie ponieważ w okolicy znajdują się inne tereny podobnego typu.W ramach projektu powstanie także mała łączka kwietna na środku ronda na Placu

Politechniki

. Obecnie jest on wybrukowany i pusty, co jest marnowaniem przestrzeni w samym środku miasta. Łąka kwietna będzie ładnym, kolorowym elementem miasta i domem dla miejskich owadów.

W ramach projektu obecna nawierzchnia z kostki brukowej zostanie zerwana (po oczyszczeniu może być wykorzystana w innym miejscu), a na jej miejscu powstanie mała kwietna łąka wkomponowana w otoczenie.

zazielenienie Placu Politechniki poprzez założenie 10 m2 zielnika z kwiatami na części chodnika na Pl. Politechniki. Obecnie ten teren ze względu na ogrodzenie go od jezdni na placu i miejsce wyznaczenia przejść dla pieszych na ulicach Lwowskiej i Śniadeckich nie jest wykorzystany, Koszt realizacji nie jest wysoki a koszty utrzymania również nie powinny być wysokie ponieważ w okolicy znajdują się inne tereny podobnego typu.W ramach projektu powstanie także mała łączka kwietna na środku ronda na Placu

Pełny opis projektu

Projekt przewiduje

Projekt przewiduje zazielenienie Placu Politechniki poprzez założenie 10 m2 zielnika z kwiatami na części chodnika na Pl. Politechniki. Obecnie ten teren ze względu na ogrodzenie go od jezdni na placu i miejsce wyznaczenia przejść dla pieszych na ulicach Lwowskiej i Śniadeckich nie jest wykorzystany, Koszt realizacji nie jest wysoki a koszty utrzymania również nie powinny być wysokie ponieważ w okolicy znajdują się inne tereny podobnego typu.W ramach projektu powstanie także mała łączka kwietna na środku ronda na Placu. Obecnie jest on wybrukowany i pusty, co jest marnowaniem przestrzeni w samym środku miasta. Łąka kwietna będzie ładnym, kolorowym elementem miasta i domem dla miejskich owadów.

W ramach projektu obecna nawierzchnia z kostki brukowej zostanie zerwana (po oczyszczeniu może być wykorzystana w innym miejscu), a na jej miejscu powstanie mała kwietna łąka wkomponowana w otoczenie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecny stan placyku na środku ronda jest daleki od idealnego - wybrukowany środek ronda jest mało estetyczny, a w weekendy zamienia się w dziki parking. Łączka kwietna jest dobrym sposobem poprawy jakości powietrza zwiększenia bioróżnorodności, poprawienia estetyki placu i zapobieżeniu parkowania tam samochodów, co dodatkowo szpeci Plac. Jednocześnie łączka jest tańsza w utrzymaniu od tradycyjnego trawnika, kwietnika czy klombu, ponieważ nie trzeba jej strzyc, tylko 1 - 2 razy do roku skosić. Prostym i tanim sposobem można zastem upiększyć Plac, ukrócić dziki parking i poprawić stan miejskiej przyrody.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys:

Zielnik:

Ziemia 20 worków po 15 zł, 300

Prace budowlane 2500 zł

Płotek 14 metrów 1500

Rośliny 15 zł sztuka 6 na metr czyli 90x10 1900

Kora worek 15 zł 10 worków 250

Krawężnik 14 x 50 800

Projekt 750

Całość 8 000,00Łączka:

Zerwanie kostki brukowej (

710

ok. 3.500.

Założenie łąki kwietnej (

710

ok. 7.000.

Ogrodzenie łączki: 8.000 .

(W wyliczeniach zaokrąglono w górę do pełnych liczb, jako rezerwa w razie wykonania ewentualnych dodatkowych robót.)

przygotowanie terenu, zakup i tranport ziemi, nasiona, wysianie, podlewanie, koszenie) (321 m2) =

30

ok. 7.000.

Ogrodzenie łączki: 8.000 .

(W wyliczeniach zaokrąglono w górę do pełnych liczb, jako rezerwa w razie wykonania ewentualnych dodatkowych robót.)

przygotowanie terenu, zakup i tranport ziemi, nasiona, wysianie, podlewanie, koszenie) (321 m2) =

ok. 3.500.

Założenie łąki kwietnej (

ok. 3.500.

Założenie łąki kwietnej (przygotowanie terenu, zakup i tranport ziemi, nasiona, wysianie, podlewanie, koszenie) (321 m2) = ok. 7.000.

Ogrodzenie łączki: 8.000 .

(W wyliczeniach zaokrąglono w górę do pełnych liczb, jako rezerwa w razie wykonania ewentualnych dodatkowych robót.)

321 m2) =

7

ok. 3.500.

Założenie łąki kwietnej (przygotowanie terenu, zakup i tranport ziemi, nasiona, wysianie, podlewanie, koszenie) (321 m2) = ok. 7.000.

Ogrodzenie łączki: 8.000 .

(W wyliczeniach zaokrąglono w górę do pełnych liczb, jako rezerwa w razie wykonania ewentualnych dodatkowych robót.)

321 m2) =

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Kosztorys:

Zielnik:

Ziemia 20 worków po 15 zł, 300

Prace budowlane 2500 zł

Płotek 14 metrów 1500

Rośliny 15 zł sztuka 6 na metr czyli 90x10 1900

Kora worek 15 zł 10 worków 250

Krawężnik 14 x 50 800

Projekt 750

Całość 8 000,00Łączka:

Zerwanie kostki brukowej (

Kosztorys:

Zielnik:

Ziemia 20 worków po 15 zł, 300

Prace budowlane 2500 zł

Płotek 14 metrów 1500

Rośliny 15 zł sztuka 6 na metr czyli 90x10 1900

Kora worek 15 zł 10 worków 250

Krawężnik 14 x 50 800

Projekt 750

Całość 8 000,00Łączka:

Zerwanie kostki brukowej (321 m2) = ok. 3.500.

Założenie łąki kwietnej (przygotowanie terenu, zakup i tranport ziemi, nasiona, wysianie, podlewanie, koszenie) (321 m2) = ok. 7.000.

Ogrodzenie łączki: 8.000 .

(W wyliczeniach zaokrąglono w górę do pełnych liczb, jako rezerwa w razie wykonania ewentualnych dodatkowych robót.)


Całkowity koszt projektu:
37
Całkowity koszt projektu: Całkowity koszt projektu: 26 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Łączkę trzeba będzie skosić raz - dwa razy do roku. Cena koszenia trawnika - 40 gr/m2, dwa razy do roku daje 568 zł. Zaokrąglono do 600 zł.

Opieka nad zielenikiem, dodanie ziemi, kory, osłonięcie na zimę 1 500,00 zł.


Całkowity koszt eksploatacji:
600
Całkowity koszt eksploatacji: Całkowity koszt eksploatacji: 2 100,00 zł

Załączniki