Autor projektu - zmiany z 2022-01-22 19:43:55
Powrót do projektu

PRELUDIUM – instalacja przestrzenno-muzyczna

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
działki w obrębie nr 50309: 23/3; 23/77; 23/84; 23/97; 24/35; 19/36; 19/41; 17/1.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
rejon ulic: Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie,

Emilii Plater i dawnej Chmielnej

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Wzbogacenie przestrzeni publicznej w Centrum Warszawy stereofonicznym utworem/śpiewem ptaków. Wniosek obejmuje budowę 31 wież, na których zamontowane będą profesjonalne głośniki emitujące utwory, skomponowane z dźwięków natury. Opanowujący przestrzeń utwór śpiewu ptaków wydobywać będzie odbiorcę i przestrzeń w inny wymiar, który jest metaforycznym anonsem wyprzedzającym dalsze kształtowanie obszaru centrum Warszawy.
Opis projektu:
Projekt przewiduje wzbogacenie przestrzeni publicznej w Centrum Warszawy stereofonicznym utworem /śpiewem ptaków. Wniosek zakłada budowę w obszarze na południe od PKiN, pomiędzy ulicami Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie, Emilii Plater, 31 wież („słupów-gniazd”), na których zamontowane będą profesjonalne głośniki emitujące utwory, skomponowane z dźwięków natury. Wstępne rozmieszczenie wież wskazano na załączonym rysunku (załącznik 1).Ważną oś instalacji przestrzenno-muzycznej stanowić będzie Pasaż im. W. Szymborskiej, biegnący w obszarze PKiN, równolegle do al. Jerozolimskich. Ze względu na to, iż znajduje się on na szlaku pomiędzy międzynarodowym Dworcem Centralnym a miejskim węzłem przesiadkowym "Centrum" (przystanki M, T i A), odbywa się po nim intensywny ruch pieszy. Spacer ww. Pasażem stanowi pierwszy bezpośredni kontakt po podróży z krajobrazem Warszawy. Instalacja przestrzenno-muzyczna „Preludium” stanowić ma bramę witającą mieszkańców i podróżnych w Ścisłym Centrum Warszawy.

Opanowujący przestrzeń utwór śpiewu ptaków wydobywać będzie odbiorcę i przestrzeń w inny wymiar, który będzie metaforycznym anonsem wyprzedzającym dalsze kształtowanie obszaru centrum Warszawy. Usytuowanie wież wynika z autorskiej koncepcji rozwoju Ścisłego Centrum Warszawy (zdjęcia makiety w załączniku 2).Niniejszy wniosek obejmuje:

• opracowanie dokumentacji projektowej dla konstrukcji nośnej dla głośników, dobór nagłośnienia oraz nagranie utworu muzycznego skomponowanego z dźwięków natury

• montaż 31 wież i profesjonalnych głośników

• odtwarzanie nagrania z ilustracją muzyczną, skomponowaną ze śpiewu ptaków

Dostępność instalacji: całą dobę, 7 dni w tygodniu.Konstrukcja nośna dla głośników ma być dostosowana do budżetu inwestycji i zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. Istotna jest jakość głośników zapewniająca prawidłową, zsynchronizowaną dla 31 punktów emisję dźwięku („płaszcz dźwiękowy”).

Przewiduje się nadzór Projektodawcy w fazie przygotowania i realizacji projektu.Wniosek obejmuje zagospodarowanie tymczasowe terenu do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zgodnie z § 14. UCHWAŁY NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, projekt zakłada:

1) zachowanie istniejących drzew, w tym także drzew nie oznaczonych na rysunku planu jako wartościowe do zachowania;

2) utrzymanie terenów zieleni urządzonej.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt jest adresowany dla ścisłego centrum Warszawy rozumianego jako BRAMA DO MIASTA – mająca dla przybysza esencjalne znaczenie egzystencjalne. Przybysz w pierwszym kontakcie oczekuje kadru identyfikacyjnego – swoistej BRAMY POWITALNEJ.

Pałac Kultury i Nauki wraz z otoczeniem nie spełnia tej roli – przestrzeń teraz jest niedookreślona.Proponowana struktura „rzucona w przestrzeń” poprzez dopasowanie przestrzenno-kulturowe odwołuje mieszkańców, jak i przybyszów do ich EMOCJONALNOŚCI, która /niestety/ w dobie współczesnej została elementem jakby nieistotnym.

To niezbędne PORUSZENIE przez proponowany fenomen strukturalno-użytkowy ma znaczenie esencjalne w dwóch aspektach muzycznym i przestrzennym.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • przyjezdni

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 100 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Załącznik_1_Koncepcja rozmieszczenia wież akustycznych.jpg
 • Zalacznik_2_Wizja_Ścisłego_Centrum-Warszawy.jpg
 • Zalacznik_2_Wizja_Ścisłego_Centrum-Warszawy.jpg