Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2022-04-27 14:25:26
Powrót do projektu
PRELUDIUM

Preludium – wystawa i dyskusja na temat Koncepcji Rozwoju Ścisłego Centrum Warszawy

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wydarzenie wewnątrz budynku: ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury.

Wystawa i dyskusja dot. koncepcji zagospodarowania ścisłego centrum: rejonu ulic: Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie,

Emilii Plater i dawnej Chmielnej

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zorganizowanie wystawy z prezentacją i dyskusją na temat Koncepcji Rozwoju Ścisłego Centrum Warszawy.

Opis projektu:
Projekt przewiduje zorganizowanie wystawy z prezentacją i dyskusją na temat Koncepcji Rozwoju Ścisłego Centrum Warszawy.

Wystawa powinna zostać zorganizowana w ogólnodostępnym lokalu, będącym własnością m.st. Warszawa, przystosowanym do organizacji wystaw i debat. Do tego celu wydaje nam się najodpowiedniejszy ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury.

Wystawa i towarzyszące jej wydarzenia powinny trwać minimum 2 tygodnie.

Na wystawie chcielibyśmy zaprezentować autorską koncepcję w formie studium modelowego obszaru na południe od PKiN, pomiędzy ulicami Marszałkowską, Aleje Jerozolimskie, Emilii Plater – tj makiety w skali 1:200, o rozmiarach 2,3m x 3,3 m(vide załącznik 2). Makieta ma swój stół do prezentacji. Makieta wymaga profesjonalnego oświetlenia.

Na wystawie mogą zostać zaprezentowane inne materiały udostępnione przez m.st. Warszawa, dotyczące wizji rozwoju tego obszaru, np. prezentujące obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu PKiN.

Wystawie powinny towarzyszyć spotkania autorskie i dyskusje z udziałem profesjonalistów i przedstawicieli urzędu m.st. Warszawa. Pomiędzy wydarzeniami wystawie towarzyszyłby stereofoniczny utwór/śpiew ptaków. Opanowujący przestrzeń utwór śpiewu ptaków wydobywać będzie odbiorcę i przestrzeń w inny wymiar, który jest metaforycznym anonsem wyprzedzającym dalsze kształtowanie obszaru centrum Warszawy.

Przewiduje się nadzór Projektodawcy w fazie przygotowania wystawy i udział arch. Jacka Damięckiego w wydarzeniach w czasie wystawy.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obszar na południe od Pałacu Kultury i Nauki jest obecnie niezagospodarowany w formie docelowej, wyznaczonej w uchwalonym w 2010 roku MPZP w rejonie PKiN. Jest to pretekst to dyskusji czy zapisy planu miejscowego sprzed 12 lat odpowiadają współczesnym potrzebom stolicy i czy jest jeszcze czas na zmianę wizji rozwoju tej ważnej dla miasta przestrzeni publicznej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • przyjezdni

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Udostępnienie i przygotowanie przestrzeni wystawienniczej, oświetlenie makiety, koszt zakupu nagrania ze śpiewem ptaków, nagłośnienie, koordynator wydarzeń wokół wystawy, animator dyskusji publicznych, plakat-zaproszenie, folder wystawy,: 30 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
30 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Zalacznik_2_Wizja_Ścisłego_Centrum-Warszawy.jpg