Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2016-06-13 10:09:06
Powrót do projektu

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego - od ul. Orlej do ul. 1 -go Praskiego Pułku

status:


Projekt zakłada ustawienie 6 ławek i 6 koszy na śmieci wzdłuż ulicy Głowackiego na odcinku od ulicy Orlej do ulicy 1-go Praskiego Pułku. Dokładne lokalizacje ławek i koszy powinny zostać skonsultowane z mieszkańcami Wesołej w czasie przygotowań do realizacji projektu.

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Ulica Głowackiego od ul.Orlej do ul. 1-go Praskiego Pułku

Istotne informacje o lokalizacji

Dokładne lokalizacje ławek i koszy powinny zostać skonsultowane z mieszkańcami Wesołej w czasie przygotowania do realizacji projektu.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Są to elementy małej architektury w przestrzeni publicznej, zatem każdy spacerowicz może z nich swobodnie skorzystać w każdej chwili.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zainstalowanie ławek i koszy na śmieci na jednej z ulic w dzielnicy Wesoła. Od czasu generalnego remontu ul. Głowackiego na odcinku od ul. Orlej do ul. 1-go Praskiego Pułku jest to miejsce często uczęszczane przez okolicznych mieszkańców, którzy upodobali sobie tą spokojną ulicę jako trasę spacerów, a także miejsce uprawiania sportów (rolki, jazda na rowerze, bieganie itp.) Umieszczenie elementów małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci uczyni to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym dla użytkowników. Design ławek bedzie ujednolicony i spójny z wyglądem ławek, której już istnieją w całej dzielnicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Wzdłuż ulicy Głowackiego brakuje ławek i koszy na śmieci. Jest to spokojna, lokalna ulica, z której korzystają wszyscy - spacerowicze, osoby z dziećmi, młodzież, dorośli, seniorzy. Na tym dwukilometrowym odcinku nie ma żadnych ławek i koszy na śmieci, które bardzo przydałyby się mieszkańcom. Ławki i kosze na śmieci będą doskonałym uzupełnieniem istniejącej już infrastruktury.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

6 ławek * 2088,54 zł = 12 531,24 zł (Cena zawiera podatek VAT oraz cenę montażu. Projekt ławki dla dzielnicy Wesoła, spójne w całej dzielnicy

)

6 koszy * 550 zł = 3 300 zł (Cena zawiera podatek VAT oraz cene montażu. Kosze o pojemności 40-50 l.)razem: 15 831,24 zł


Całkowity koszt projektu: 15 831,24 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki