Zespół Kultury dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2022-03-22 12:08:21
Powrót do projektu

Bajkowa niedziela na Sadybie – cykl przedstawień teatralnych dla dzieci w Parku Stanisława Dygata na Sadybie

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon ulic: Spalska/Św. Bonifacego/ Sobieskiego/ Limanowskiego/PowsińskaInne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
PARK STANISŁAWA DYGATA NA OSIEDLU SADYBA

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Plenerowe, otwarte, bezpłatne przedstawienia teatralne dla rodzin.

Celem projektu jest zapoznanie dzieci z teatrem, zapewnienie zarówno rodzicom (w tym również dziadkom) jak i ich pociechom możliwości spędzenia wspólnie wolnego czasu, a także przygotowania dzieci do właściwego odbioru i zrozumienia sztuki teatralnej.

Opis projektu:
Projekt zakłada cykl niedzielnych spotkań z teatrem w Parku Stanisława Dygata na Sadybie.

Odbędzie się 9 przedstawień teatralnych dla dzieci, w każdą niedzielę lipca i sierpnia o godz. 16.30 (możliwość przesunięcia przedstawień na wrzesień przy niesprzyjających warunkach pogodowych w lipcu i sierpniu).

Przedstawienia teatralne skierowane będą do dzieci wraz z opiekunami.

Wstęp na wszystkie przedstawienia będzie ogólnodostępny i bezpłatny.

Przewidywany czas trwania spektaklu wyniesie ok. 45 minut.

W razie niesprzyjających warunków pogodowych spektakl zostanie przeniesiony na inny termin.Organizacja:

1. Przyjazd i honoraria dla artystów, koordynatora i prowadzącego,

2. Zabezpieczenie techniczne i organizacyjne (agregat, mikrofony) wraz z obsługą techniczną,

3. Koszty ZAIKS, opłaty z tytułu praw autorskich i licencji,

4. Zapewnienie mat/leżaków/krzeseł do siedzenia Promocja i wydarzeń odbędzie się poprzez plakaty, ulotki dystrybuowane w OEK „Sadyba”, na pobliskich osiedlach i instytucjach publicznych Dzielnicy Mokotów oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej i FB OEK „Sadyba” i Dzielnicy Mokotów.Promocja spektakli: plakat z komunikatem: co? gdzie? kiedy?, informacja o dostępności miejsca i wydarzenia, strona internetowa zgodna z Wytyczne przygotowanie informacji o spektaklach zgodnie z wytycznymi ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy 2.1; napisy i transkrypcja w multimediach; zalecane: informacja w polskim języku migowym; łatwy tekst.W ramach realizacji spektakli należy przewidzieć przewidziane będą w razie konieczności usługi dostępu dla osób ze specjalnymi potrzebami w tym ( zgodne z Wytycznymi ws. dostępności wydarzeń dla m.st. Warszawy 2.1), w tym: możliwość wyboru miejsca o dobrej widoczności, miejsca dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi blisko sceny, a zarazem blisko wyjścia ewakuacyjnego, tłumacza tłumacz języka migowego, pętla indukcyjna, zapewnienie asystentówasystenta, oznaczenia miejsca spektakli piktogramami z podpisami i łatwym teksem. Organizacja spektakli: 1. Przyjmuje się, że koszt realizacji jednego spektaklu w plenerze z uwzględnieniem honorarium dla artystów, zabezpieczenie techniczne (agregat, mikrofony) , rozstawienia i zapewnieniem miejsc siedzących dla widowni wraz z obsługą techniczną oraz kosztami ZAIKS wynosi 3000,00. Czyli 9 spektakli po 3000,00 wynosi 27 000,00 2. Promocja wydarzenia 1 000,00 3. Zapewnienie ogólnodostępności dla uczestników spektakli – pula środków z przeznaczeniem na zapewnienie tłumacza migowego, pętli indukcyjnej lub asystenta itd.-5000,00 złotych Razem: 33 000,00 złotychProjektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Teatr odgrywa niezmiernie ważną rolę w życiu dzieci. Jest niezbędny do ich rozwoju, ponieważ poprzez kreację i stwarzanie nowych rzeczywistości dzieci poznają świat i gromadzą własne, niepowtarzalne doznania, kształtują wrażliwość, rozwijają wyobraźnię. Celem projektu jest zapoznanie dzieci z teatrem, zapewnienie zarówno rodzicom, jak i ich pociechom możliwości spędzenia wspólnie wolnego czasu a także przygotowania dzieci do właściwego odbioru i zrozumienia sztuki teatralnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Organizacja 9 spektakli:1. Wynagrodzenie dla artystów, prowadzącego, koordynatora 14 650,00 zł

2. Zabezpieczenie techniczne i organizacyjne wraz z obsługą techniczną (w tym pętla indukcyjna) i sprzątaniem 20 750,00 zł

3. Zapewnienie dostępności (asystent, tłumacz migowy) 3 150,00 zł

4. Koszt promocji, dokumentacji oraz opłat z tytułu praw autorskich, licencji 6 750,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 33 000
45 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki