Koordynator w dzielnicy Bielany - zmiany z 2016-06-09 14:36:21
Powrót do projektu

Pracownia Językowo - multimedialna.

status:


Projekt ma na celu przygotowanie i wyposażenie dwóch kompletnych pracowni multimedialnych wspierających użytkowników w rozwijaniu kompetencji językowych. Beneficjentami pracowni będą zarówno uczniowie Zespołu Szkół nr 119, jak i również członkowie społeczności lokalnej Stare Bielany.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.954210758209
szerokość geograficzna: 52.281549358449

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Zuga 16

Istotne informacje o lokalizacji

W pobliżu znajdują się m.in.: przedszkole, żłobek, dom dziecka. dom opieki społecznej, biblioteka publiczna, AWF.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Pracownie multimedialno - językowe, które będą stanowiły efekt realizacji projektu będą mogły stanowić istotny element wsparcia i rozwoju lokalnej społeczności. Chcemy zagwarantować ogólnodostępność pracowni dla lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji seniorów. Pracownie będą dostępne do wykorzystania w dni wolne od zajęć szkolnych oraz w godzinach popołudniowych i wieczornych. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni będzie określał specjalnie stworzony w tym celu regulamin.


Pełny opis projektu

Na projekt składa się przygotowanie i wyposażenie dwóch pracowni językowo - multimedialnych w Zespole Szkół nr 119 przy ul. Zuga 16. Pracownia językowo – multimedialna to nowoczesne medium wspierające proces dydaktyczny z zakresu nauki języków obcych. Każda pracownia multimedialno – językowa to 16 kompletnych stanowisk do aktywnej nauki języka obcego. Składa się ona m.in. z:

- tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem (1 szt.) x2

- oprogramowanie tablicy interaktywnej (1. szt.) x2

- jednostki centralnej systemu wraz z okablowaniem (1 szt.) x2

- oprogramowania sterującego (1 szt.) x2

- oprogramowania magnetofonu cyfrowego wraz z trenerem wymowy (17 szt.) x2

- wysokiej jakości słuchawek wraz z mikrofonami do laboratorium językowego (17 szt.) x2

- profesjonalnych słuchawek zawierających mikrofon dynamiczny (17 szt.) x2

- pulpitów ucznia (16 szt.) x2

- rejestratora cyfrowego (1 szt.) x2

- głośników montowanych w blacie biurka lektorskiego (2 szt.) x2

- mebli (stoły, biurka, blaty, krzesła) (17 szt.) x2

- systemu zaciemniającego salę (rolety) – (1 szt) x2Istotnym elementem projektu jest przygotowanie i wdrożenie zasad wykorzystania pracowni do celów edukacyjnych, wraz z dedykacją dla szerszej społeczności lokalnej (ze szczególnym uwzględnieniem seniorów). Jako ważna placówka edukacyjna na terenie Starych Bielan chcemy promować edukację języków obcych przy wykorzystaniu nowoczesnych, innowacyjnych i atrakcyjnych metod.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na projekt składa się przygotowanie i wyposażenie dwóch pracowni językowo - multimedialnych w Zespole Szkół nr. 119 przy ul. Zuga 16. Pracownia językowo – multimedialne to nowoczesne medium wspierające proces dydaktyczny z zakresu nauki języków obcych. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze osoba odpowiedzialna za nauczanie ma do dyspozycji dużą i zróżnicowaną pulę narzędzi edukacyjnych, które wedle współczesnej wiedzy w znakomity sposób wspierają i przyspieszają rozwój kompetencji językowych u uczniów. Dzięki przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury będziemy mieli możliwość pełnej realizacji celów dydaktycznych, a poprzez udostępnienie pracowni dla społeczności lokalnej mamy szanse stać się rozpoznawalnym miejscem na mapie Bielan w zakresie dydaktyki lingwistycznej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Słuchawki z mikrofonem

2. Centralna jednostka systemowa

3. Monitor dotykowy LED

4. Oprogramowanie

5. Okablowanie

6. Wzmacniacz dźwięku

7. Zestaw głośników

8. Stoliki uczniowskie

9. Biurko nauczycielskie

10. Krzesła szkolne

11. Krzesło nauczycielskie

12. Tablica interaktywna

13. Projektor ultrakrótkoogniskowy

14. montaż

15. rolety


Całkowity koszt projektu: 60 94064 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Wynagrodzenie lektorów


Całkowity koszt eksploatacji: 5 0006 500,00 zł

Załączniki