Autor projektu - zmiany z 2016-03-13 15:57:02
Powrót do projektu

Kolejne zielone skwery Pragi

status:


Projekt przewiduje stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Ząbkowskiej, Siedleckiej/Łochowskiej/Wołomińskiej/Folwarcznej, Kępnej oraz unowocześnienie i doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny skweru im. płk. Antoniego Żurowskiego na Ratuszowej/11 Listopada.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

teren przed budynkiem Ząbkowska 52, teren pomiędzy ulicami Siedlecką/Wołomińską, Folwarczną i Łochowską, teren pomiędzy ulicami 11 Listopada, Inżynierską i Ratuszową, teren między ulicami Kępną i Zamoyskiego

Istotne informacje o lokalizacji

działki miejskie:teren przed budynkiem Ząbkowska 52 - fragment działki nr 1 w obrębie 41-40-7 oraz fragment działki nr 22/6 w obrębie 41-40-7,teren pomiędzy ulicami Siedlecką/Wołomińską, Folwarczną i Łochowską - działki miejskie nr 30, 31/1, 31/2, 31/3, 33 w obrębie 41-40-4,skwer Żurowskiego - działka nr 63 w obrębie 41-30-4,skwer Kępna - działka nr 14 w obrębie 41-50-5, działka nr 67/2 w obrębie 41-50-6


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

 • dorośli
 • dzieci
 • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie dostępny całodobowo, nieodpłatnie dla wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających Pragę Północ.


Pełny opis projektu

Projekt „Zielone skwery Pragi” przewiduje: stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Ząbkowskiej, Siedleckiej/Wołomińskiej/Łochowskiej/Folwarcznej, Kępnej oraz modernizację i doposażenie skweru im. płk. Antoniego Żurowskiego na ul. 11 Listopada/Inżynierskiej/Ratuszowej.Istniejące i planowane do utworzenia skwery znajdują się na działkach miejskich.Na ul. Ząbkowskiej, na ul. Siedleckiej/Wołomińskiej/Łochowskiej/Folwarcznej powstaną dwa nowe skwery (nasadzenia, mała architektura) oraz na ul. Kępnej. Z kolei skwer płk. Żurowskiego zostanie doposażony w siłownię plenerową oraz meble miejskie (sportowo-rekreacyjna funkcja).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt przewiduje stworzenie nowych skwerów w miejscach, gdzie występuje deficyt terenów zielonych (Stara Praga, Szmulowizna) oraz rewitalizację i doposażenie już istniejących skwerów na Nowej Pradze (remont był niepełny).Głównym założeniem projektu jest stworzenie terenów zielonych w bliskiej dla mieszkańców okolicy (skwer blisko domu).Stworzenie części skwerów posłuży też lepszemu zagospodarowaniu pustych od wielu lat działek miejskich.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Skwer Żurowskiego

- siłownia plenerowa (zakup, montaż, nadzór) - 30 000 zł

- stoły do szachów plenerowych (zakup, montaż, nadzór) - 2 szt. - 6 600 zł

- stół do piłkarzyków plenerowych (zakup, montaż, nadzór) - 1 szt. - 5 400 zł

- projekt i nadzór - 2 500 zł

- zakup i montaż stojaków rowerowych - 10 szt. - 3 000 złCałość - 47 500 złSkwer Ząbkowska 52

- ławki (zakup, montaż i nadzór) - 4 szt. - 4 000 zł

- kwietniki - zakup, montaż (10 m kw) - 2 500 zł

- drzewa do donic - 3 szt. - 1 620 zł

- donice na drzewa - 3 szt. - 7 200 zł

- słup ogłoszeniowy - 1 szt. - 4 000 zł

- zakup i montaż stojaków rowerowych - 5 szt - 1 500 zł

- projekt i nadzór - 2 500 złCałość - 23 320 złSkwer Siedlecka/Wołomińska/Łochowska/Folwarczna

- trawnik - 3000 m kw - 36 000 zł

- alejki parkowe - 1350 m kw. - 54 000 zł

- drzewa - obwód pnia 50 cm - 20 szt. - 30 000 zł

- drzewa - obwód pnia 20 cm - 20 szt. - 16 000 zł

- siłownia plenerowa (zakup, montaż, nadzór) - 30 000 zł

- ławki (zakup, montaż i nadzór) - 40 szt. - 40 000 zł

- kosze na śmieci 50 l - 40 szt. - 22 040 zł

- projekt i nadzór - 20 000 zł

- stoły do szachów plenerowych (zakup, montaż, nadzór) - 4 szt. - 13 200 zł

- stół do piłkarzyków plenerowych (zakup, montaż, nadzór) - 2 szt. - 10 800 zł

- latarnie parkowe (zakup, montaż, nadzór) - 15 szt - 120 000 złCałość - 392 040 złSkwer Kępna

- trawnik - 3000 m kw - 36 000 zł

- alejki parkowe - 350 m kw - 14 000 zł

- drzewa - obwód pnia 20 cm - 4 szt. - 3 200 zł

- ławki (zakup, montaż i nadzór) - 4 szt. - 4 000 zł

- kosze na śmieci 50 l - 2 szt. - 1 102 zł

- krzewy - 20 szt. (=10 mb żywopłotu) - 960 zł

- projekt i nadzór - 5 000 złCałość - 64 262 zł


Całkowity koszt projektu: 527 122,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty sprzątania - 7000 zł

Koszty dostarczania energii elektrycznej - 400 zł x 12 miesięcy = 4800 zł

Koszty konserwacji - 3500 zł

Roczna pielęgnacja drzew - 30000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 45 300,00 zł

Załączniki

 • ratuszowa-11 Listopada.png
 • siedlecka.png
 • ząbkowska.png
 • Kolejne Zielone Skwery Pragi - lokalizacje.PNG
 • Kępna.png