Autor projektu - zmiany z 2016-01-11 21:39:07
Powrót do projektu

Zielone skwery Pragi

status:


Projekt przewiduje stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Ząbkowskiej, Siedleckiej/Łochowskiej/Wołomińskiej/Folwarcznej oraz unowocześnienie i doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny skweru im. płk. Antoniego Żurowskiego na Ratuszowej/11 Listopada.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

teren przed budynkiem Ząbkowska 52, teren pomiędzy ulicami Siedlecką/Wołomińską, Folwarczną i Łochowską, teren pomiędzy ulicami 11 Listopada, Inżynierską i Ratuszową

Istotne informacje o lokalizacji

działki miejskie:teren przed budynkiem Ząbkowska 52 - fragment działki nr 1 w obrębie 41-40-7 oraz fragment działki nr 22/6 w obrębie 41-40-7,teren pomiędzy ulicami Siedlecką/Wołomińską, Folwarczną i Łochowską - działki miejskie nr 30, 31/1, 31/2, 31/3, 33 w obrębie 41-40-4,skwer Żurowskiego - działka nr 63 w obrębie 41-30-4


Klasyfikacja projektu

 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu
 • seniorzy

  • Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

   Projekt będzie dostępny całodobowo dla wszystkich mieszkańców i osób odwiedzających Pragę Północ.


   Pełny opis projektu

   Projekt „Zielone skwery Pragi” przewiduje: stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Ząbkowskiej, Siedleckiej/Wołomińskiej/Łochowskiej/Folwarcznej oraz modernizację i doposażenie skweru im. płk. Antoniego Żurowskiego na ul. 11 Listopada/Inżynierskiej/Ratuszowej.   Istniejące i planowane do utworzenia skwery znajdują się na działkach miejskich.   Na ul. Ząbkowskiej oraz na ul. Siedleckiej/Wołomińskiej/Łochowskiej/Folwarcznej powstaną dwa nowe skwery (nasadzenia, mała architektura). Z kolei skwer płk. Żurowskiego zostanie doposażony w siłownię plenerową oraz meble miejskie (sportowo-rekreacyjna funkcja).


   Uzasadnienie dla realizacji projektu

   Projekt przewiduje stworzenie nowych skwerów w miejscach, gdzie występuje deficyt terenów zielonych (Stara Praga, Szmulowizna) oraz rewitalizację i doposażenie już istniejących skwerów na Nowej Pradze (remont był niepełny).   Głównym założeniem projektu jest stworzenie terenów zielonych w bliskiej dla mieszkańców okolicy (skwer blisko domu).   Stworzenie części skwerów posłuży też lepszemu zagospodarowaniu pustych od wielu lat działek miejskich.


   Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

   Skwer Żurowskiego

   - siłownia plenerowa (zakup, montaż, nadzór) - 30 000 zł

   - stoły do szachów plenerowych (zakup, montaż, nadzór) - 2 szt. - 6 600 zł

   - stół do piłkarzyków plenerowych (zakup, montaż, nadzór) - 1 szt. - 5 400 zł

   - projekt i nadzór - 2 500 zł

   - zakup i montaż stojaków rowerowych - 10 szt. - 3 000 zł   Całość - 47 500 zł   Skwer Ząbkowska 52

   - ławki (zakup, montaż i nadzór) - 4 szt. - 4 000 zł

   - kwietniki - zakup, montaż (10 m kw) - 2 500 zł

   - drzewa do donic - 3 szt. - 1 620 zł

   - donice na drzewa - 3 szt. - 7 200 zł

   - słup ogłoszeniowy - 1 szt. - 4 000 zł

   - zakup i montaż stojaków rowerowych - 5 szt - 1 500 zł

   - projekt i nadzór - 2 500 zł   Całość - 23 320 zł   Skwer Siedlecka/Wołomińska/Łochowska/Folwarczna

   - trawnik - 3000 m kw - 36 000 zł

   - alejki parkowe - 1350 m kw. - 54 000 zł

   - drzewa - obwód pnia 50 cm - 20 szt. - 30 000 zł

   - drzewa - obwód pnia 20 cm - 16 000 zł

   - siłownia plenerowa (zakup, montaż, nadzór) - 30 000 zł

   - ławki (zakup, montaż i nadzór) - 40 szt. - 40 000 zł

   - kosze na śmieci 50 l - 40 szt. - 22 040 zł

   - projekt i nadzór - 20 000 zł

   - stoły do szachów plenerowych (zakup, montaż, nadzór) - 4 szt. - 13 200 zł

   - stół do piłkarzyków plenerowych (zakup, montaż, nadzór) - 2 szt. - 10 800 zł

   - latarnie parkowe (zakup, montaż, nadzór) - 15 szt - 120 000 zł   Całość - 392 040 zł


   Całkowity koszt projektu: 462 860,00 zł

   Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

   TAK


   Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

   Koszty sprzątania - 7000 zł

   Koszty dostarczania energii elektrycznej - 400 zł x 12 miesięcy = 4800 zł

   Koszty konserwacji - 3500 zł

   Roczna pielęgnacja drzew - 30000 zł


   Całkowity koszt eksploatacji: 45 300,00 zł

   Załączniki