Autor projektu - zmiany z 2022-01-22 17:01:55
Powrót do projektu

Zieleń To Lepsze Jutro

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
podwórka - Bitwy Warszawskiej 1920 r 14, 12, 10
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Rewitalizacja i doświetlenie podwórek Bitwy Warszawskiej 10, 12. , 14 wymiana podłoża na placu zabaw przy budynku Bitwy Warszawskiej 14. Na podwórkach dostawienie ławek i , koszy na śmieci. , obsadzenie altanek śmietnikowych roślinami zimozielonymi. Rewitalizacja trawników. . Dosadzenie krzewów kwitnących Na każdym podwórku posadzenie drzewa 4 metrowego iglastego. . Naprawa oraz wzmocnienie podłoża na uszkodzonych chodnikach oraz na wewnętrznej drodze dojazdowej..

Opis projektu:
Na podwórku Bitwy Warszawskiej 14

wymiana nawierzchni na placu zabaw, dostawienie jeszcze jednej zabawki lub wykonanie małej piaskownicy . Rewitalizacja zieleni / dosadzenie kwitnących krzewów/ , obsadzenie altanki śmietnikowej roślinami zimozielonymi, ustawienie dwóch ławek i dwóch koszy na śmieci koszt 140000. .

Przed budynkiem Bitwy Warszawskiej 12

nowe nasadzenia krzewów kwitnących oraz rekultywacja trawników obsadzenie altanki śmietnikowej roślinami zimozielonymi, 70000.

Na podwórku przed budynkiem Bitwy Warszawskiej 10

wymiana ziemi i roślin na klombach, rozpłytowanie 20 metrów podwórka/ wykonanie klombu kwiatowego, nowe nasadzenia zieleni/ krzewów kwitnących/ obsadzenie dwóch śmietników roślinami zimozielonymi, naprawa i pomalowanie ławek lub wymiana na nowe. koszt 100000.

Przed wykonaniem projektu zorganizowane zostanie spotkanie projektanta z mieszkańcami, aby uzgodnić jego kształt by był on zbieżny z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.Wykonanie projektu zieleni z pielęgnacją nowych nasadzeń przez 3 lata koszt 40000.Ważną sprawą dla mieszkańców jest również naprawa chodników i ubytków na drodze wewnętrznej dojazdowej do budynków , - wzmocnienie podłoża oraz doświetlenie podwórek, koszt 200000.

Razem przewidywany koszt 550000

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Podwórka są ciemne, zaniedbane a roślinność pozostawia wiele do życzenia. Chcemy poprawić estetykę podwórek, nasadzenia zmienią jakość powietrza co wpłynie na zmianę jakości życia mieszkańców. Chcemy aby nasze podwórka integrowały mieszkańców, dawały , możliwość wypoczynku wśród zieleni dzieciom, młodzieży a także osobom starszym.Projekt wpisuje się w "Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050" przyjętą przez miasto.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
550 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki