Koordynator ds. budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Ochota - zmiany z 2022-04-29 10:58:20
Powrót do projektu

Zieleń To Lepsze Jutro

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
podwórka - Bitwy Warszawskiej 1920 r 14, 12, 10
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Rewitalizacja i doświetlenie podwórek Bitwy Warszawskiej 10, 12, 14 wymiana podłoża na placu zabaw przy budynku Bitwy Warszawskiej 14. Na podwórkach dostawienie ławek, koszy, obsadzenie altanek śmietnikowych roślinami zimozielonymi. Rewitalizacja trawników. Dosadzenie krzewów kwitnących Na każdym podwórku posadzenie drzewa 4 metrowego iglastego. Naprawa oraz wzmocnienie podłoża na uszkodzonych chodnikach oraz na wewnętrznej drodze dojazdowej.

Opis projektu:
Na podwórku Bitwy Warszawskiej 14

wymiana nawierzchni na placu zabaw, dostawienie jeszcze jednej zabawki lub wykonanie małej piaskownicy . Rewitalizacja zieleni / dosadzenie kwitnących krzewów/ , obsadzenie altanki śmietnikowej roślinami zimozielonymi, ustawienie dwóch ławek i dwóch koszy na śmieci koszt 140000.

Przed budynkiem Bitwy Warszawskiej 12

nowe nasadzenia krzewów kwitnących oraz rekultywacja trawników obsadzenie altanki śmietnikowej roślinami zimozielonymi, 70000.

Na podwórku przed budynkiem Bitwy Warszawskiej 10

wymiana ziemi i roślin na klombach, rozpłytowanie 20 metrów podwórka/ wykonanie klombu kwiatowego, nowe nasadzenia zieleni/ krzewów kwitnących/ obsadzenie dwóch śmietników roślinami zimozielonymi, naprawa i pomalowanie ławek lub wymiana na nowe. koszt 100000.

Przed wykonaniem projektu zorganizowane zostanie spotkanie projektanta z mieszkańcami, aby uzgodnić jego kształt by był on zbieżny z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.Wykonanie projektu zieleni z pielęgnacją nowych nasadzeń przez 3 lata koszt 40000.Ważną sprawą dla mieszkańców jest również naprawa chodników i ubytków na drodze wewnętrznej dojazdowej do budynków - wzmocnienie podłoża oraz doświetlenie podwórek, koszt 200000.

Razem przewidywany koszt 550000

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Podwórka są ciemne, zaniedbane a roślinność pozostawia wiele do życzenia. Chcemy poprawić estetykę podwórek, nasadzenia zmienią jakość powietrza co wpłynie na zmianę jakości życia mieszkańców. Chcemy aby nasze podwórka integrowały mieszkańców, dawały możliwość wypoczynku wśród zieleni dzieciom, młodzieży a także osobom starszym.Projekt wpisuje się w "Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050" przyjętą przez miasto.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
550 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
550 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki