Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus - zmiany z 2022-04-15 10:29:13
Powrót do projektu

Ptasi Przyjaciele - domki lęgowe, miejsca dokarmiania i poidełka na terenie dzielnicy Dzielnicy Ursus Niedźwiadek.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Budki powieszone by były w pierwszej kolejności wzdłuż skweru przy ulicy: Zagłoby oraz zadrzewień wokół ulic: Zagłoby, Wojciechowskiego, Keniga, Orląt Lwowskich.

Miejsca dokarmiania w pobliżu ujęć wody oligoceńskiej znajdujących się na skwerze wzdłuż ulicy Zagłobypasażu Zagłoby, w Parku Czechowickim i w Parku Achera.

Wszystkie lokalizacje do konsultacji z ornitologiem.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zależy mi, aby karmniki z poidełkami były w pobliżu ujęć wody oligoceńskiej, gdyż daje to dostęp do świeżej wody każdej osobie, która chciałaby opiekować się ptakami w naszej dzielnicy.

Wskazałam na mapie przykładowe punkty rozmieszczenia budek. Miejsca dokarmiania zaznaczyłam przy ujęciach wody oligoceńskiej o czym wspomniałam wyżej.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu proponuję zawieszenie budek lęgowych dla ptaków na terenie dzielnicy, stworzenie 2 4 miejsc dokarmiania i 4 poidełka dla ptaków wraz z tablicami edukacyjnymi jak prawidłowo dokarmiać ptaki na terenie dzielnicy Ursus Niedźwiadek.

Opis projektu:
Projekt służy utrzymaniu atrakcyjności przyrodniczej (awifauny) skweru wzdłuż ulicy Zagłoby oraz zadrzewień wokół ulic: Zagłoby, Wojciechowskiego, Keniga, Orląt Lwowskich i innych terenów dzielnicy oraz na edukacji mieszkańców jak prawidłowo dokarmiać ptaki celem wykluczenia w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych, które zaśmiecają chodniki wokół bloków stwarzając zagrożenie dla innych zwierząt a także ludzi. Jego realizacja zapewni również liczne i bezpieczne miejsca gniazdowania wielu ptakom, które są niezwykle pożyteczne, szczególnie w miastach, które coraz częściej zamieniają tereny zielone na zabetonowane place.Obejmuje on swym zakresem następujące działania:

1. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji ornitologicznej wraz z zaleceniami dot. lokalnej ochrony awifauny i propozycją umiejscowienia budek i miejsc dokarmiania

2. Zakup i zawieszenie na terenie dzielnicy 350 budek lęgowych dla ptaków (częściowo w miejsce budek, które ze względu na swój stan wymagają wymiany na nowe)

3. 2-krotne oczyszczenie budek po sezonie lęgowym, poprzez usuniecie z nich starych gniazd w przeciągu 2 lat od realizacji projektu (2x 1 rok) 4. Realizację koniecznych konserwacji, napraw i modernizacji budek przez okres 2 lat od realizacji projektu 5. Zakup 2 Zakup 4 specjalistycznych karmników z poidełkami umieszczonych min. 1,5 metra od ziemii ziemi w celu zapewnienia ptakom bezpiecznego miejsca do spożywania pokarmu i picia 6. Realizację koniecznych napraw i modernizacji karmników przez okres 2 lat od realizacji projektu 7. Przeprowadzenie dezynfekcji 2 karmników przez okres 2 lat od realizacji projektu (2x1 rok) 8

4. Stworzenie i zamontowanie 4 tablic informacyjno-edukacyjnych o prawidłowym dokarmianiu ptaków przy karmnikach 9

5. Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych działań sporządzonego przez specjalistę - ornitologa, który będzie je nadzorował - w szczególności opisującego zajęcie na legi skontrolowanych 2-krotnie skrzynek przez poszczególne gatunki ptaków ( na podstawie identyfikacji usuniętych, starych gniazd) lęgi wraz z wnioskami na przyszłość.Wnioskuję, aby dokładne miejsce montażu budek na drzewach oraz miejsc dokarmiania wskazał ornitolog. Jednak głównym pomysłem jest stworzenie miejsc dokarmiania w pobliżu ujęć wody oligoceńskiej znajdujących się na skwerze wzdłuż ulicy Zagłoby. Pozwoli to na dostęp do świeżej wody mieszkańcom, którzy aktywnie będą mogli się włączyć w uzupełnianie poidełek dla ptaków. Miejsca do dokarmiania nie powinny znajdować się na ziemii ziemi oraz nie mogą umożliwić dostanie się ssaków do miejsca przebywania ptaków dla których są śmiertelnym zagrożeniem.

Sposób montażu budek na drzewach nie powinien uszkadzać samych drzew.Nadzór ornitologiczny nad realizacją omawianego projektu będzie sprawowany przez podmiot niezwiązany z głównym wykonawcą projektu - specjalistę ornitologa - o wyższym wykształceniu biologicznym, posiadającego doświadczenie w tego typu działalności.Omawiany projekt spełnia całkowicie warunek ogólnej dostępności, gdyż dotyczy powszechnie dostępnych przestrzeni publicznych w których ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są łatwym obiektem obserwacji w ciągu całego dnia świetlnego. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości. Karmniki również znajdują się w miejscach ogólno-dostępnychogólnodostępnych, z których miłośnicy ptaków będą mogli je bez trudu obserwować z daleka, bez niepożądanego płoszenia tych zwierząt.Kosztorys realizacji projektu:

1) Ekspertyza ornitologiczna: 6 500 zł;

2) Zakup budek z montażem i oznakowaniem projektu: 200 zł x 350 szt = 70 000 zł.

3) 2-krotne oczyszczenie 350 szt. budek wraz z ich koniecznymi naprawami i konserwacją - 15 000 zł. 4) Zakup specjalistycznych karmników 2 x 1500 zł = 3 000 zł 5) 2-krotne dezynfekowanie karmników wraz z ich koniecznymi naprawami i konserwacją - 3 000 zł 6)

4) Projekt, druk i montaż tablic edukacyjnych - 20 000 zł 7

5) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań (wraz z wnioskami) - 3 500 złW sumie: 121 103 000 zł

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ptaki dziko żyjące w dzielnicach mieszkaniowych nie są uciążliwe, wręcz przeciwnie poprawiają jakość otoczenia i stanowią element ekosystemu, o który musimy zadbać.

Usytuowanie nowych budek lęgowych na terenie naszego osiedla zapewni ptakom stałe, bezpieczne i przyjazne schronienie. A miejsca dokarmiania sprawią, że będą miały dostęp do świeżego pokarmu i wody. Dzięki tablicom edukacyjnym wykluczone zostanie w dokarmianiu ptaków pieczywo i wszelkie odpadki spożywcze oraz wpłynie na zmniejszenie ilości odpadków wyrzucanych przez mieszkańców na chodniki i trawniki przed blokami.

Małe ptaki miejskie są bardzo potrzebnymi i pożytecznymi zwierzętami. Nie tylko cieszą oko swym wyglądem i zachowaniem a ucho śpiewem, ale również zjadają meszki czy komary. Dodatkowo obserwowanie życia ptaków pełni doskonałą funkcję edukacyjną dla dzieci i dorosłych, jest także przyjemną formą spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nie mogę wyobrazić sobie naszej dzielnicy bez ptaków, a realizacja tego projektu pomoże im w przetrwaniu w przestrzeni miejskiej w której coraz trudniej o zielone miejsca.

Usunięcie starych gniazd ze skrzynek, przeprowadzenie ich konserwacji i koniecznej modernizacji - przedłuży znacząco żywotność tych często wykorzystywanych przez ptaki sztucznych miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych, jak również nie oczyszczonych po sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo.Realizacja projektu podkreśli także dbałość Miasta o ekologię i ochronę środowiska na terenie naszej dzielnicy.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
 • pomoc ptakom
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 121
103 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • IMG_6361(1).JPG
 • 20190905_093629_hdr1_zamazane.jpg
 • 20190905_093704_hdr.jpg
 • 20190905_093719_hdr.jpg