Koordynator w dzielnicy Żoliborz - zmiany z 2016-04-05 13:45:09
Powrót do projektu

Rewitalizacja ul. Przasnyskiej

status:


Rewitalizacja ul. Przasnyskiej polegająca na odnowieniu terenów zielonych, nowe nasadzenia, wyznaczenie miejsc parkingowych, itp.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.968083143234
szerokość geograficzna: 52.261118395231

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

ul. Przasnyska

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny,


Pełny opis projektu

Przygotowanie koncepcji rewitalizacji ul. Przasnyskiej wraz z projektodawcą przedstawiającą spójna wizję otoczenia ulicy. Projekt polega na rewitalizacji, zgodnie z planem, poprzez wyznaczenie i przygotowanie nowych miejsc parkingowych, ułożenie chodnika, nasadzenie rabat kwiatowych, trawy, drzew, montaż latarni, barierek zabezpieczających drzewa oraz oddzielających chodnik od miejsc parkingowych, wyznaczenie ścieżki rowerowej.Szczegóły w załączonych wizualizacjach poglądowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ul. Przasnyska wymaga przebudowy ze względu na brak miejsc parkingowych, zniszczone chodniki, kiepskie oświetlenie, niszczejące drzewa, itp


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wyznaczenie 22 miejsc parkingowych 170zł/m2,

Ścieżka rowerowa to koszt około 200 zł/m2,

Nasadzenie 10 drzew koszt około 438 zł/szt.,

Rabata kwiatowa to koszt około 100zł /m2,

Siew trawy około 22zł/m2,
Całkowity koszt projektu: 350 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty konserwacji i wody do podlewania roślin.


Całkowity koszt eksploatacji: 4 000,00 zł

Załączniki

  • RYS 2.pdf
  • RYS 1.pdf
  • LEGENDA.pdf