Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek - zmiany z 2022-04-20 16:19:00
Powrót do projektu

Bezpieczne przejście dla pieszych i drzewa na Korzona (PGR 2.0)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Korzona na odcinku od ulicy Samarytanka do Trockiej - przejście dla pieszych przy Paczkomacie.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Doświetlenie przejścia dla pieszych na Korzona i nasadzenia drzew.
Opis projektu:
Projekt zakłada:

- doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości Korzona 113 jedną latarnią typu LED,

- nasadzenie 12 sztuk drzew w pasie zieleni wzdłuż ulicy Korzona wraz z instalacją worków nawadniających typu treegator na każdym z nich,

Projekt ten zwiększy bezpieczeństwo poprzez zapewnienie lepszej widoczności na kluczowym przejściu dla pieszych. Nasadzenie drzew zapewnia cień zarówno kierowcom jak i przechodniom co zwiększy komfort podróży.

Nasadzenia po stronie zachodniej ulicy (na działce nr 56 z obrębu 4-10-02, będącej własnością m.st. Warszawy), zostaną wykonane z drzew gatunku klon pospolity odm. kolumnowa (6 sztuk). Natomiast po stronie wschodniej, w istniejącym szpalerze wiśni kulistych, wymienione zostaną egzemplarze obumarłe (4 sztuki). Dodatkowo, na działce nr 4 z obrębu 4-10-03, posadzone zostaną 2 sztuki klonu pospolitego w odm. kolumno kolumnowej
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Przy ulicy Korzona znajdują się Paczkomaty. Generuje to wzmożony ruch mieszkańców udających się po odbiór swojej korespondencji. Obecne przejście dla pieszych jest słabo oświetlone, a ulica w dzień stanowi wyspę ciepła ze względu na brak wysokiej zieleni po zachodniej stronie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Koszt doświetlenia przejścia dla pieszych jedną latarnią typu LED 55.000,00 zł

2. Zakup i posadzenie 8 sztuk drzew gatunku klon pospolity odm. kolumnowa oraz 4 sztuk drzew gatunku

wiśnia ozdobna odm. kulista (wraz z opalikowaniem, wykorowaniem misy, podlaniem, zastosowaniem

treegatorów)

Parametry drzew:

- forma pienna, z wyraźnie ukształtowanym prostym pniem i równomiernie ukształtowaną koroną oraz bryłą

korzeniową,

- obwód pni na wysokości 1 m - minimum 16/18 cm,

- korona ukształtowana na wysokości minimum 160 cm,

- średnica/wysokość bryły korzeniowej - minimum 50/35 cm

Kwota 24.800,00 zł

3. Pielęgnacja drzew do końca roku budżetowego 9.000,00 zł

4. Oznakowanie projektu 1.200,00 zł

Łącznie koszt projektu (pkt 1-4) 90.000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 80
90 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Kosztorys.png