Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2022-04-13 13:00:56
Powrót do projektu

Zumba integruje i ciało kształtuje. Kocham Pragę.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. Szanajcy 17/19
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Prowadzenie dwa razy w tygodniu zajęć zumby dla młodzieży i dorosłych, które wpłyną na poprawę sprawności fizycznej i zdrowia ich uczestników, oraz integrację społeczności lokalnej.
Opis projektu:
Organizacja i prowadzenie zajęć dla młodzieży i dorosłych mających na celu umożliwienie aktywnego spędzania wolnego czasu, poprawę sprawności i zdrowia, oraz integrację społeczności lokalnej.

Projekt zakłada:

1. Wykorzystanie bazy w postaci hali sportowej Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga- Północ m.st. Warszawy przy ul. Szanajcy 17/19 wraz z nagłośnieniem na dwie godziny tygodniowo w dni powszednie między 16.00 a 22.00.

2. Zapewnienie prowadzącego z odpowiednimi kwalifikacjami trenerskimi lub instruktorskimi do prowadzenia zajęć.

3. Organizację i prowadzenie bezpłatnych zajęć zumby dla młodzieży i dorosłych dwa razy w tygodniu po 60 minut.

4. Udział w zajęciach możliwy w dowolnym momencie trwania projektu po wpisaniu się na listę i podpisaniu oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w ćwiczeniach.

5. Rekrutacja poprzez umieszczenie informacji o zajęciach na stronach internetowych Urzędu Dzielnicy Praga-Północ i Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, oraz ogłoszenia i plakaty w placówkach oświatowych, zakładach pracy.

6. Realizacja projektu od 2 stycznia do 15 grudnia 2023.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt był realizowany przez DOSiR Praga- Północ z Budżetu Partycypacyjnego w roku 2019 i cieszył się, szczególnie po zmianie lokalizacji z Jagiellońskiej na Szanajcy, bardzo dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. W roku 2020 do wybuchu pandemii realizowany był i finansowany przez Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji i podobnie jak w roku kolejnym świetnie się rozwijał. Zajęcia są prowadzone również w bieżącym roku. W treningach, które pozytywnie wpływają na zdrowie, poprawiają sprawność uczestników jak również integrują społeczność lokalną uczestniczyło i uczestniczy często ponad 50 osób.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Razem koszt projektu: 17 500 + 22 000 (koszty poniesione z uwagi na brak wynajmu hali w tych godzinach) = 39 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 17
39 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki