Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2022-04-25 09:08:38
Powrót do projektu

Park Linearny na Wólczyńskiej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Wólczyńska od Nocznickiego do przystanku Aspekt
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada powstanie parku linearnego na niezagospodarowywanych terenach wzdłuż ulicy Wólczyńskiej. Będzie to nowe chętnie wybierane do spacerów miejsce na Bielanach - dające cień w upalne dni, możliwość odpoczynku i relaksu w drodze do kościoła, na cmentarz, miejsce spacerów z rodziną i psem, atrakcyjne miejsce do biegania.
Opis projektu:
Projekty obejmujące niezagospodarowany teren wzdłuż ulicy Wólczyńskiej (od Nocznickiego do przystanku Aspekt) wygrywały już w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego. Czas te projekty uzupełnić dodatkową roślinnością i brakującą infrastrukturą, aby powstała spójna całość - PARK LINEARNY!Projekt obejmuje:

- uzupełnienie sieci planowanych alejek gliniasto-żwirowych o alejki (z płyt chodnikowych) w miejscu przedeptów między Horacego a przystankiem Aspekt,

- utworzenie wygodnego dojścia do chodnika, który prowadzi na łączkę Wawrzyszewską i stawy Brustmana, tak aby powstało naturalne połączenie parku linearnego z tymi terenami,

-remont chodnika prowadzącego od przystanku Aspekt w kierunku łączki Wawrzyszewskiej,

-wykonanie odgrodzenia terenu od torowiska – przedłużenie wygrodzenia – 180 mb

- żywopłot oddzielający teren od torów tramwajowych - aby fizycznie oddzielić teren od torów, co umożliwi bezpieczne spędzanie czasu z dziećmi - ok 1 050 m2,

- dodatkowe nasadzenia niższej roślinności, aby cały teren był spójnie zagospodarowany - około 200 m2

- dodatkową infrastrukturę w postaci ławek i koszy na śmieci – około 20 szt. ławek oraz 10 szt. koszów na śmieci wraz z rocznym utrzymaniem.Poniżej zwycięskie projekty z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego (obecnie w realizacji), które ten projekt ma uzupełnić:

- Aleje parkowe i zielone skwery Bielan - nowe chodniki zamiast przedeptów wraz z obsadzeniem ich szpalerami dużych drzew

- Spacerowo. Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dla pieszych przy ul. Wólczyńskiej

- Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)Ponadto w tym roku zgłoszony został też projekt uzupełniający ten projekt parku linearnego o drogę rowerową:

- DROGA ROWEROWA na Wólczyńskiej - łączymy Wawrzyszew i Chomiczówkę drogami rowerowymi aż ze Śródmieściem
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Bliskość zieleni poprawia jakość życia mieszkańców. Również liczba dotychczas zgłaszanych i wybieranych w Budżecie Obywatelskim projektów obejmujących ten teren świadczy o potrzebie kompleksowego zagospodarowania tego terenu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- nasadzenia krzewów – przeliczyć – 700 m2 ok 100 000,00 zł

-nasadzenia bylin – 200 m2 – 74 000,00 zł

-alejki z płyt betonowych – ok 1 050 m2 – 500 000,00 zł

-wygrodzenie torowiska – 60 mb+120 mb = 180mb – 128 000,00 zł

-ekspertyza dendrologiczna drzew – 7 szt. - 2000,00 zł za 1 razem: 14 000,00 zł

-remont chodnika – około 160 m2 – 64 000,00 zł

-20 szt. ławek na całość – 80 000,00 zł

-10 szt. koszy na całość – 40 000,00 zł

-oznakowanie tablica średnia - 500,00 zł100 000,00+500 000,00+128 000+14 000,00+64 000,00++80 000,00+40 000,00+500,00+74 000,00 zł= 1 000 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 000 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • park linearny - mapa.JPG
 • Przykładowa wizualizacja.JPG
 • Drzewa.JPG
 • Skwer Dobrego Maharadży.JPG