Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2022-02-07 10:33:01
Powrót do projektu

Asfaltowe drogi dla rowerów

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
cała Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na budowie nowych dróg rowerowych i modernizacji istniejących w oparciu o ich ważność w systemie transportowym, stan techniczny i możliwości realizacyjne. Projekt obejmuje drogi rowerowe w całej Warszawie
Opis projektu:
Projekt polega na: -

1. budowie drogi dla rowerów i pieszych na działkach nr ewid. 63 (drogowa), 62/16, 62/12, 62/18, 62/19, 62/2, 62/20, 62/3 z obrębu 3-07-03 (wszystkie Skarbu Państwa), nr 1 (Skarbu Państwa) z obrębu 3-00-74, nr ewid 8/2 (Skarbu Państwa) z obrębu 3-07-05 jako kontynuacja infrastruktury rowerowej budowanej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dla inwestycji polegającej na budowie wiaduktu nad torami kolejowymi do włączenia ulicy Babie Lato przy ul. Niepołomickiej w rezerwie drogowej określonej w Studium jako obszar przeznaczony pod infrastrukturę drogową.

2. - przebudowie sygnalizacji na skrzyżowaniu Grójecka/Kopińska/Wawelska poprzez wydzielenie faz do skrętu oraz budowie przejazdów rowerowych oraz połączeniu przez drogi rowerowe ulic Radomskiej, Mochnackiego, Kaliskiej i Pasteura; obecnie sygnalizacja jest nielegalna i czas na dostosowanie do przepisów minął; -

3. przebudowie drogi rowerowej w ul. Górczewskiej w rejonie Al. Prymasa Tysiąclecia i stacji benzynowej poprzez wyprostowanie przebiegu oraz modernizacji na pomiędzy Konarskiego a Al. Prymasa Tysiącelcia w miejscach, gdzie jest kostka -

4. budowie drogi rowerowej w Al. Jerozolimskich pomiędzy istniejącą w rejonie Prystora a ul. Starodęby, w ul. Starodęby pomiędzy Al. Jerozolimskimi do Składkowskiego (istniejąca infrastruktura) oraz wydłużenia drogi rowerowej w ul. Starodęby di ul. Tomcia Palucha -

5. budowie drogi rowerowej w ul. Księcia Ziemowita po stronie północno-wschodniej od ul. Chemicznej do Rozwadowskiego z wyłączeniem fragmentu przez tory kolejowe oraz z ciągiem pieszo-rowerowym przy kościele oraz budowie drogi rowerowej przez park przy MAL pomiędzy Trasą Świętokrzyską a ul. Chemiczną (obecna droga rowerowa kończy się przy Zabranieckiej i brak jest możliwości kontynuowania jazdy w kierunku Targówka -

6. budowę drogi rowerowej (częściowo z chodnikiem) w ul. Kijowskiej po stronie północnej od istniejącej w ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Markowską wydzielonej z chodnika (częściowo ciąg pieszo-rowerowy przez budynkiem Kijowska 5 w celu ochrony drzew, być może też Brzeska 3); ze względu na utworzenie buspasa, fragment ten jest niezbędny w celu skomunikowania Szmulowizny, Michałowa i Targówka Fabrycznego z centrum transportem rowerowym; budynek Kijowska 1 i 1a bardzo ingeruje w pas drogowy i swobodę poruszania się pieszych ze względu na fakt, że wejścia do podwyższonego parteru prowadzą z podwyższonego miejscami chodnika; -

7. budowie drogi rowerowej pomiędzy pomiędzy skrzyżowaniem Powązkowskiej z Burakowską a przejazdem przez Okopową przy Rondzie Radosława -

8. budowa przejazdu rowerowego przez Górczewska przy Olbrachta -

9. budowa drogi rowerowej wzdłuż Mozaikowej od Szafirowej (wiaduktu nad S2 z drogą rowerową) do Przewodowej (do istniejącej drogi rowerowej) -

10. modernizacji drogi rowerowej w Al. Jerozolimskich po stronie południowo-wschodniej od Śmigłowca do Bitwy Warszawskiej 1920 r.

11. - modernizacji drogi rowerowej w ul. Fieldorfa od Nagórskiego do Wału Miedzeszyńskiego wraz z korektą przebiegu przy wjeździe do kościoła i na północ -

12. budowie drogi rowerowej wraz z chodnikiem w ul. Pratulińskiej i Cynowej pomiędzy PKP Targówek a istniejącą jezdnią asfaltową ulicy Pratulińskiej przy parkingu na wysokości budynku H. Junkiewicz 10 -

13. modernizacja drogi rowerowej w Al. Solidarności przy budynku Wileńska 2/4, 6 i Solidarności 44 (przebudowa na nawierzchnię asfaltową oraz w wydzieloną drogę rowerową) -

14. modernizacji drogi rowerowej w u. Broniewskiego na odcinku Jastrzębskiego – Al. Reymonta -

15. modernizacja drogi rowerowej wzdłuż Kanału Gocławskiego od Rechniewskiego do terenu spółdzielni (110 m) -

16. wprowadzenie kontraruchu na ulicy Śmiałej (Żoliborz), Kamionkowskiej, Dobrowoja, Krypskiej Igańskiej (Praga Południe) -

17. dopuszczenie ruchu rowerowego na pasie dla karetek w ul. Poznańskiej i Grenadierów -

18. budowie drogi rowerowej w ul. 1 Sierpnia po stronie północnej pomiędzy Żwirki i Wigury a Sulmierzycką w celu połączenia osiedla z istniejącą infrastrukturą rowerową przy wąskiej, często zakorkowanej jezdni ulicy bez chodnika po stronie południowej -

19. budowie drogi rowerowej po stronie wschodniej ul. Marszałkowskiej pomiędzy Świętokrzyską a Sienkiewicza zgodnie z przebiegiem ujętym w koncepcji dla ulicy Złotej i Zgoda -

20. budowie drogi rowerowej w ul. 1 Praskiego Pułku u ul. Jana Pawła II w Wesołej pomiędzy ul. Mazowiecką a Gościniec zgodnie z projektem organizacji ruchu ZDM – 2 mln zł -

21. budowie drogi rowerowej w ul. Grochowskiej po stronie północnej od Kaleńskiej do Garwolińskiej wraz z budową przejazdów przez Grochowską w osi Modrzewiowej i Kaleńskiej oraz przez Wiatraczną, projekt zakłada zastosowanie chodnika o podwyższonej estetyce (lastryko, beton płukany, granit itp.) z zastosowaniem specjalnego wzoru ze względu na fakt, że obszar ten stanowi centrum dzielnicy; ruch w stronę zachodnią obywać się będzie dalej ciągiem ulic Modrzewiowa, Dobrowoja, Lubomira, Stanisława Augusta albo Kaleńska i Kobielska, natomiast w kierunku wschodnim małą Grochowską i Kordeckiego -

22. budowie/modernizacji infrastruktury rowerowej w ul. Targowej pomiędzy Białostocką a Ząbkowską (bez przejazdu) i od Ząbkowskiej (bez przejazdu) do budynku Targowa 46 poprzez budowę wydzielonej drogi dla rowerów z nawierzchni asfaltowej – 200 000 zł -

23. budowie drogi rowerowej przez Pl. Bankowy od Senatorskiej/Elektoralnej przez wydzielenie z jezdni przy schodkach dawnego Hotelu Saskiego, wzdłuż Ratusza do Al. Solidarności – 100 000 zł -

24. budowie wydzielonej z jezdni ul. Św. Bonifacego drogi rowerowej (2,5 m) po stronie północnej ulicy wraz z reorganizacją pasów ruchu od Powsińskiej do Sobieskiego – około 200 000 zł -

25. budowie drogi rowerowej w ul. Korkowej pomiędzy PKP Gocławek a ulicą Łysakowską przez częściowe wydzielenie z jezdni po stronie południowej – 500 000 zł -

26. modernizacja Trasy Podskarpowej poprzez budowę drogi rowerowej pomiędzy Tamką a Oboźną przez działki miejskie niedrogowe – 1 mln -

27. modernizacji drogi rowerowej w ul. Odrowąża od Matki Teresy z Kalkuty na południe (około 150 metrów) z rozważeniem zastosowania separacji z ruchem pieszym oraz w ul. Matki Teresy z Kalkuty pomiędzy Ogińskiego a Bolesławicką – około 500 000 zł -

28. al. Dzieci Polskich pomiędzy Pożaryskiego a Czarnołęcką, częściowo wydzielona z jednego pasa – około 250 000 zł -

29. budowie drogi rowerowej po stronie południowej ulicy Grochowskiej od Czapleskiej/Męcińskiej Czapelskiej/Męcińskiej (przedłużenie infrastruktury ze al. USA) do ul. Omulewskiej albo wydzielonej z chodnika, albo wydzielonej z jednego pasa ruchu – 1 mln zł -

30. wprowadzeniu kontraruchu na Suligowskiego i w ciągu Pl. Powstańców W-wy – Szpitalna (między Boduena a Brokla) -

31. budowie drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II między Nowolipkami a Stawkami w po stronie zachodniej.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Potrzeba budowy nowych dróg rowerowych wynika z poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, a modernizacja wynika ze słabego stanu technicznego i potrzebie wyraźnego oddzielenia ruchu pieszych i rowerzystów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
5 950 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • bonifacego 1.jpg
  • asfaltowe 1.pdf
  • asfaltowe 2.pdf