Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2022-04-29 15:48:44
Powrót do projektu

Asfaltowe drogi dla rowerów

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
cała Warszawa
Wał Miedzeszyński, Kasprzaka, Górczewska, Fieldorfa, Al. Jerozolimskie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na budowie nowych dróg rowerowych i modernizacji istniejących w oparciu o ich ważność w systemie transportowym, stan techniczny i możliwości realizacyjne. Projekt obejmuje drogi rowerowe w całej Warszawie
Opis projektu:
Projekt polega naobejmuje następujące odcinki:

1. budowie drogi dla rowerów i pieszych na działkach nr ewid. 63 (drogowa), 62/16, 62/12, 62/18, 62/19, 62/2, 62/20, 62/3 z obrębu 3-07-03 (wszystkie Skarbu Państwa), nr 1 (Skarbu Państwa) z obrębu 3-00-74, nr ewid 8/2 (Skarbu Państwa) z obrębu 3-07-05 jako kontynuacja infrastruktury rowerowej budowanej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dla inwestycji polegającej na budowie wiaduktu nad torami kolejowymi do włączenia ulicy Babie Lato przy ul. Niepołomickiej w rezerwie drogowej określonej w Studium jako obszar przeznaczony pod infrastrukturę drogową. 2. przebudowie sygnalizacji na skrzyżowaniu Grójecka/Kopińska/Wawelska poprzez wydzielenie faz do skrętu oraz budowie przejazdów rowerowych oraz połączeniu przez drogi rowerowe ulic Radomskiej, Mochnackiego, Kaliskiej i Pasteura; obecnie sygnalizacja jest nielegalna i czas na dostosowanie do przepisów minął; 3. przebudowie drogi modernizacja drogi rowerowej na Wale Miedzeszyńskim pomiędzy Fieldorfa a Mostem Siekierkowskim (bez węzła):

2. przebudowa drogi rowerowej w ul. Górczewskiej w rejonie Al. Prymasa Tysiąclecia i stacji benzynowej poprzez wyprostowanie przebiegu oraz modernizacji na odcinkach pomiędzy Konarskiego a Al. Prymasa Tysiącelcia Tysiąclecia w miejscach, gdzie jest kostka 4. budowie drogi rowerowej w Al. Jerozolimskich pomiędzy istniejącą w rejonie Prystora a ul. Starodęby, w ul. Starodęby pomiędzy Al. Jerozolimskimi do Składkowskiego (istniejąca infrastruktura) oraz wydłużenia drogi rowerowej w ul. Starodęby di ul. Tomcia Palucha 5. budowie drogi rowerowej w ul. Księcia Ziemowita po stronie północno-wschodniej od ul. Chemicznej do Rozwadowskiego z wyłączeniem fragmentu przez tory kolejowe oraz z ciągiem pieszo-rowerowym przy kościele oraz budowie drogi rowerowej przez park przy MAL pomiędzy Trasą Świętokrzyską a ul. Chemiczną (obecna droga rowerowa kończy się przy Zabranieckiej i brak jest możliwości kontynuowania jazdy w kierunku Targówka 6. budowę drogi rowerowej (częściowo z chodnikiem) w ul. Kijowskiej po stronie północnej od istniejącej w ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Markowską wydzielonej z chodnika (częściowo ciąg pieszo-rowerowy przez budynkiem Kijowska 5 w celu ochrony drzew, być może też Brzeska

3); ze względu na utworzenie buspasa, fragment ten jest niezbędny w celu skomunikowania Szmulowizny, Michałowa i Targówka Fabrycznego z centrum transportem rowerowym; budynek Kijowska 1 i 1a bardzo ingeruje w pas drogowy i swobodę poruszania się pieszych ze względu na fakt, że wejścia do podwyższonego parteru prowadzą z podwyższonego miejscami chodnika; 7. budowie drogi rowerowej pomiędzy pomiędzy skrzyżowaniem Powązkowskiej z Burakowską a przejazdem przez Okopową przy Rondzie Radosława 8. budowa przejazdu rowerowego przez Górczewska przy Olbrachta 9. budowa drogi rowerowej wzdłuż Mozaikowej od Szafirowej (wiaduktu nad S2 z drogą rowerową) do Przewodowej (do istniejącej drogi rowerowej) 10. modernizacji drogi rowerowej . modernizacja drogi rowerowej w Al. Jerozolimskich po stronie południowo-wschodniej od Śmigłowca do Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11

4. modernizacji modernizacja drogi rowerowej w ul. Fieldorfa od Nagórskiego do Wału Miedzeszyńskiego wraz z korektą przebiegu przy wjeździe do kościoła i na północ 12. budowie drogi rowerowej wraz z chodnikiem w ul. Pratulińskiej i Cynowej pomiędzy PKP Targówek a istniejącą jezdnią asfaltową ulicy Pratulińskiej przy parkingu na wysokości budynku H. Junkiewicz 10 13. modernizacja drogi rowerowej w Al. Solidarności przy budynku Wileńska 2/4, 6 i Solidarności 44 (przebudowa na nawierzchnię asfaltową oraz w wydzieloną drogę rowerową) 14. modernizacji drogi rowerowej w u. Broniewskiego na odcinku Jastrzębskiego – Al. Reymonta 15. modernizacja drogi rowerowej wzdłuż Kanału Gocławskiego od Rechniewskiego do terenu spółdzielni (110 m) 16. wprowadzenie kontraruchu na ulicy Śmiałej (Żoliborz), Kamionkowskiej, Dobrowoja, Krypskiej Igańskiej (Praga Południe) 17. dopuszczenie ruchu rowerowego na pasie dla karetek w ul. Poznańskiej i Grenadierów 18. budowie drogi rowerowej w ul. 1 Sierpnia po stronie północnej pomiędzy Żwirki i Wigury a Sulmierzycką w celu połączenia osiedla z istniejącą infrastrukturą rowerową przy wąskiej, często zakorkowanej jezdni ulicy bez chodnika po stronie południowej 19. budowie drogi rowerowej po stronie wschodniej ul. Marszałkowskiej pomiędzy Świętokrzyską a Sienkiewicza zgodnie z przebiegiem ujętym w koncepcji dla ulicy Złotej i Zgoda 20. budowie drogi rowerowej w ul. 1 Praskiego Pułku u ul. Jana Pawła II w Wesołej pomiędzy ul. Mazowiecką a Gościniec zgodnie z projektem organizacji ruchu ZDM – 2 mln zł 21. budowie drogi rowerowej w ul. Grochowskiej po stronie północnej od Kaleńskiej do Garwolińskiej wraz z budową przejazdów przez Grochowską w osi Modrzewiowej i Kaleńskiej oraz przez Wiatraczną, projekt zakłada zastosowanie chodnika o podwyższonej estetyce (lastryko, beton płukany, granit itp.) z zastosowaniem specjalnego wzoru ze względu na fakt, że obszar ten stanowi centrum dzielnicy; ruch w stronę zachodnią obywać się będzie dalej ciągiem ulic Modrzewiowa, Dobrowoja, Lubomira, Stanisława Augusta albo Kaleńska i Kobielska, natomiast w kierunku wschodnim małą Grochowską i Kordeckiego 22. budowie/modernizacji infrastruktury rowerowej w ul. Targowej pomiędzy Białostocką a Ząbkowską (bez przejazdu) i od Ząbkowskiej (bez przejazdu) do budynku Targowa 46 poprzez budowę wydzielonej drogi dla rowerów z nawierzchni asfaltowej – 200 000 zł 23. budowie drogi rowerowej przez Pl. Bankowy od Senatorskiej/Elektoralnej przez wydzielenie z jezdni przy schodkach dawnego Hotelu Saskiego, wzdłuż Ratusza do Al. Solidarności – 100 000 zł 24. budowie wydzielonej z jezdni ul. Św. Bonifacego drogi rowerowej (2,5 m) po stronie północnej ulicy wraz z reorganizacją pasów ruchu od Powsińskiej do Sobieskiego – około 200 000 zł 25. budowie drogi rowerowej w ul. Korkowej pomiędzy PKP Gocławek a ulicą Łysakowską przez częściowe wydzielenie z jezdni po stronie południowej – 500 000 zł 26. modernizacja Trasy Podskarpowej poprzez budowę drogi rowerowej pomiędzy Tamką a Oboźną przez działki miejskie niedrogowe – 1 mln 27. modernizacji drogi rowerowej w ul. Odrowąża od Matki Teresy z Kalkuty na południe (około 150 metrów) z rozważeniem zastosowania separacji z ruchem pieszym oraz w ul. Matki Teresy z Kalkuty pomiędzy Ogińskiego a Bolesławicką – około 500 000 zł 28. al. Dzieci Polskich pomiędzy Pożaryskiego a Czarnołęcką, częściowo wydzielona z jednego pasa – około 250 000 zł 29. budowie drogi rowerowej po stronie południowej ulicy Grochowskiej od Czapelskiej/Męcińskiej (przedłużenie infrastruktury ze al. USA) do ul. Omulewskiej albo wydzielonej z chodnika, albo wydzielonej z jednego pasa ruchu – 1 mln zł 30. wprowadzeniu kontraruchu na Suligowskiego i w ciągu Pl. Powstańców W-wy – Szpitalna (między Boduena a Brokla) 31. budowie drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II między Nowolipkami a Stawkami w po stronie zachodniej.

5. Modernizacja drogi rowerowej w ulicy Kasprzaka pomiędzy Bema a Brylowską wraz z poszerzeniem chodnika w miarę możliwości

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Potrzeba budowy nowych dróg rowerowych wynika z poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, a modernizacja wynika ze słabego stanu technicznego i potrzebie wyraźnego oddzielenia ruchu pieszych i rowerzystów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorysy:

1. Przebudowa drogi rowerowej w ul. Górczewskiej w rejonie Al. Prymasa Tysiąclecia i stacji benzynowej oraz w miejscach z kostki do ul. Deotymy:

-droga dla rowerów: 400 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 500 000 zł;

-chodnik: 400 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 500 000 zł;

-projekt: 100 000 zł

-zieleń: 10 000 zł

-suma: 1 110 000 zł

2. Modernizacja drogi rowerowej w ul. Fieldorfa od Nagórskiego do Wału Miedzeszyńskiego wraz z korektą przebiegu przy wjeździe do kościoła:

-droga dla rowerów: 500 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 625 000 zł;

-chodnik: 500 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 625 000 zł;

-projekt: 100 000 zł

-zieleń: 10 000 zł

-suma: 1 360 000 zł

3. Ze względu na ocenę negatywną nie oceniono tego elementu

4.Modernizacja drogi rowerowej w ul. Odrowąża od Matki Teresy z Kalkuty na południe do rejonu skrzyżowani z ul. Pożarową:

-droga dla rowerów: 300 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 375 000 zł;

-chodnik: 300 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 375 000 zł;

-projekt: 75 000 zł

-zieleń: 10 000 zł

-suma: 835 000 zł5.Modernizacja drogi rowerowej w ulicy Kasprzaka pomiędzy Bema a Brylowską wraz z poszerzeniem chodnika w miarę możliwości

-droga dla rowerów: 620 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 1 830 000 zł;

-chodnik: 620 mb x 2,0 m x 500 zł/m² = 620 000 zł;

-projekt: 100 000 zł

-zieleń: 10 000 zł

-suma: 1 505 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 3 305
4 810 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • asfaltowe 1.pdf
  • asfaltowe 2.pdf