Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2022-04-29 15:55:46
Powrót do projektu

Asfaltowe drogi dla rowerów

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wał Miedzeszyński, Kasprzaka, Górczewska, Fieldorfa, Al. Jerozolimskie, Kasprzaka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt polega na budowie nowych dróg rowerowych i modernizacji istniejących w oparciu o ich ważność w systemie transportowym, stan techniczny i możliwości realizacyjne. Projekt obejmuje drogi rowerowe w całej Warszawie
Opis projektu:
Projekt obejmuje następujące odcinki:

1. modernizacja drogi rowerowej na Wale Miedzeszyńskim pomiędzy Fieldorfa a Mostem Siekierkowskim (bez węzła):

2. przebudowa drogi rowerowej w ul. Górczewskiej w rejonie Al. Prymasa Tysiąclecia i stacji benzynowej poprzez wyprostowanie przebiegu oraz modernizacji na odcinkach pomiędzy Konarskiego a Al. Prymasa Tysiąclecia w miejscach, gdzie jest kostka

3. modernizacja drogi rowerowej w Al. Jerozolimskich po stronie południowo-wschodniej od Śmigłowca do Bitwy Warszawskiej 1920 r.

4. modernizacja drogi rowerowej w ul. Fieldorfa od Nagórskiego do Wału Miedzeszyńskiego wraz z korektą przebiegu przy wjeździe do kościoła i na północ

5. Modernizacja drogi rowerowej w ulicy Kasprzaka pomiędzy Bema a Brylowską wraz z poszerzeniem chodnika w miarę możliwości

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Potrzeba budowy nowych dróg rowerowych wynika z poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, a modernizacja wynika ze słabego stanu technicznego i potrzebie wyraźnego oddzielenia ruchu pieszych i rowerzystów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorysy:1. Przebudowa drogi rowerowej w ul. Górczewskiej w rejonie Al. Prymasa Tysiąclecia i stacji benzynowej oraz w miejscach z kostki do ul. DeotymyModernizacja drogi rowerowej na Wale Miedzeszyńskim pomiędzy Fieldorfa a Mostem Siekierkowskim (bez węzła):

-droga dla rowerów: 400 500 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 500 625 000 zł;

-chodnik: 400 500 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 500 625 000 zł;

-projekt: 100 130 000 zł

-zieleń: 10 : 30 000 zł

-dodatkowe elementy (m.in. przebudowy istniejących zjazdów): 20 000 zł

-suma: 1 110 430 000 zł2. Modernizacja Przebudowa drogi rowerowej w ul. Fieldorfa od Nagórskiego do Wału Miedzeszyńskiego wraz z korektą przebiegu przy wjeździe do kościołaGórczewskiej w rejonie Al. Prymasa Tysiąclecia i stacji benzynowej oraz w miejscach z kostki do ul. Deotymy:

-droga dla rowerów: 500 400 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 625 500 000 zł;

-chodnik: 500 400 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 625 500 000 zł;

-projekt: 100 000 zł

-zieleń: 10 000 zł

-suma: 1 360 110 000 zł3. Ze względu na ocenę negatywną nie oceniono tego elementu 4. Modernizacja drogi rowerowej w ul. Odrowąża od Matki Teresy z Kalkuty na południe do rejonu skrzyżowani z ul. PożarowąFieldorfa od Nagórskiego do Wału Miedzeszyńskiego wraz z korektą przebiegu przy wjeździe do kościoła:

-droga dla rowerów: 300 500 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 375 625 000 zł;

-chodnik: 300 500 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 375 625 000 zł;

-projekt: 75 100 000 zł

-zieleń: 10 000 zł

-suma: 835 1 360 000 zł4. Ze względu na ocenę negatywną nie oceniono tego elementu5.Modernizacja drogi rowerowej w ulicy Kasprzaka pomiędzy Bema a Brylowską wraz z poszerzeniem chodnika w miarę możliwości

-droga dla rowerów: 620 mb x 2,5 m x 500 zł/m² = 1 830 000 zł;

-chodnik: 620 mb x 2,0 m x 500 zł/m² = 620 000 zł;

-projekt: 100 000 zł

-zieleń: 10 000 zł

-suma: 1 505 000 złRAZEM: 5 405 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 4 810
5 405 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • asfaltowe 1.pdf
  • asfaltowe 2.pdf